Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021 / 2022   České středohoří   Horní Chobolice   Výlety, turistika, sport

Horní Chobolice - České středohoří, tipy na výlet - kam v okolí?

Liběšice leží v široké kotlině pod jižními vrcholy Českého středohoří na jižní straně Sedla po obou stranách silnice spojující Litoměřice s Českou Lípou. Trvalé bydliště má v obci 1513 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Horních Chobolic v Českém středohoří zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Bobří soutěska Bobří vodopád Říp

Tipy z turistika.cz:

Naučná stezka - Liběšice

Naučná stezka - LiběšiceNaučná stezka Liběšice byla otevřena 13. května 2010. V katastru obce Liběšice je nainstalováno 8 informačních panelů.  Stezka má celkem 9 zastavení a začíná před kostelem na návsi. Cestou k… více informací...

Liběšice

LiběšiceBarokní zámek je významnou památkou obce Liběšice na Litoměřicku v Ústeckém kraji. Zámek je trojkřídlý objekt, uzavřený patrovým křídlem s věží a hodinami.HistorieJezuité nechali v letech 1738 ?… více informací...

Liběšice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Liběšice - kostel Nanebevzetí Panny MarieNejdříve něco o obci. Liběšice se nachází v okrese Litoměřice a žije zde přibližně 1500 obyvatel. Liběšice leží v kotlině Českého středohoří a její historie a památky ji činí velmi zajímavou. První… více informací...

Sedlo

SedloMohutný zalesněný hřeben - nejvyšší hora Verneřického středohoří, který se nachází severovýchodně od Litoměřic. Na hřebenu je několik pěkných Vyhlídek. Závěrečná část výstupu je poněkud strmější,… více informací...

Sedlo

SedloSedlo (726 m n. m.) je jednou z dominant Českého středohoří viditelnou z dálky. Je mohutným vulkanickým pněm, s Ostrým vrcholovým hřebenem s početnými skalními výchozy a suťovými poli. V sutích… více informací...

Výstup na Sedlo u Jelče

Výstup na Sedlo u JelčeVrchol Sedlo (726 m. n. m.) je nejvyšší vrchol Českého středohoří na pravém břehu řeky Labe a zároveň i nejvyšším vrcholem tzv. Verneřického středohoří. Svým umístěním u Jelče, bývalých lázní se… více informací...

Liběšice

LiběšiceLiběšice jsou velkou chmelařskou a částečně rekreační obcí a najdeme ji jihovýchodním směrem od Ústí nad Labem a severovýchodně od města Litoměřice. K Liběšicín byly připojeny jako její části okolní… více informací...

Zřícenina hradu Litýš

Zřícenina hradu LitýšTři kilometry jihovýchodně od Třebušína, nad vsí Kotelice, na zalesněném skalnatém vrchu Litýš jsou pozůstatky středověkého hradu.Na jaře roku 1421 došlo v Třebušínské kotlině k boji mezi… více informací...

Křížové kameny

Křížové kamenyKřížové kameny jsou středověké kamenné památky, které stojí na místě nějaké tragické události. Patří mezi drobné památky, které skrývají dodnes řadu tajemství. Většinou byly postaveny příbuznými… více informací...

Studánka

StudánkaHezká zastřešená studánka s lavičkou je na severním svahu hory Sedlo. Je kousek nad lesní silničkou vedoucí z osady Jeleč k turistickému Rozcestí Sedlo - sever, nedaleko od zeleně… více informací...

Rozhledna na Hořidlech

Rozhledna na HořidlechK této rozhledně je možný přístup téměř ze všech směrů, nejlepší je, pokud cestujete rádi vlakem, jet po trase Lovosice - Česká Lípa a vystoupit v zastávce Horní Řepčice, po vystoupení z vlaku se… více informací...

Jezero Chmelař

Jezero ChmelařOd západního okraje Městečka Úštěk se rozkládá jedna z nejvyhledávanějších a nejlepších rekreačních oblastí celého regionu a to areál jezera Chmelař. Jezero je ideální k rodinné dovolené, k… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Liběšice

Zámek LiběšiceZámek byl stavěn v letech 1738–1752 jako jezuitská rezidence a jako její autor je uváděn Kilián Ignác Dientzenhofer. Kolem roku 1872 došlo k úpravám, kdy byla původní mansardová střecha nahrazena střechou plošší. více informací / ubytování v okolí

Hrad Litýš

Hrad LitýšHrad založen kolem r. 1422 katolíkem Zikmundem z Vartenberka na ochranu panství před protějším Žižkovým Kalichem. V 1. pol. 16. stol. zůstal opuštěn. více informací / ubytování v okolí

Hrad Levín

Hrad LevínSkromné pozůstatky po hradu. Podle nálezů existoval ve 2. pol. 13. st., zanikl snad během 14. st. Dochován zlomek hradeb a torzo objektu neznámého účelu. Ze zbytků zdiva postavena r. 1699 na vrcholu dosud stojící zvonice. více informací / ubytování v okolí

Zámek Velký Újezd

Zámek Velký ÚjezdZámek přestavěli v letech 1656–1658 litoměřičtí dominikáni ze starší tvrze, údajně poškozené požárem. Později byl zámek těsně před druhou světovou válkou empírově upraven. více informací / ubytování v okolí

Zámek Třebušín

Zámek TřebušínBarokní zámek nechal přestavět z renesanční tvrze František Karel Kressl z Kvaltenberka v r.1710. V r. 1945 se zámek stal majetkem státu, byl přestavěn a až do r. 1991 v něm byla základní škola. Dnes je v soukromém vlastnictví a slouží jako hotel. více informací / ubytování v okolí

Zámek Ploskovice

Zámek PloskoviceZámek nechala roku 1720 postavit Anna Marie Toskánská. Stavitelem byl Kilián Ignatz Dietzenhofer. Zámek prošel úpravami a dnešní podoba je z 2. pol. 19. století. více informací / ubytování v okolí

Hrad Úštěk

Hrad ÚštěkMěstský hrad vznikl za Škopků z Dubé mezi lety 1404 a 1408. Po pánech z Dubé získal Úštěk r. 1426 husitský hejtman Václav Carda z Petrovic. Hrad upraven jezuity. Kolem pol. 17. stol. barokně přestavěn do dnešní podoby. více informací / ubytování v okolí

Hrad Kalich

Hrad KalichStarší hrad neznámých majitelů dobyl r. 1421 Jan Žižka a přestavěl jej na opevněný opěrný bod husitů v kraji. Husitská posádka hrad ovládala ještě mnoho let po Žižkově smrti r. 1424. R. 1467 obležen poděbradským vojskem, zpustnul po roce 1471. více informací / ubytování v okolí

Zámek Encovany

Zámek EncovanyZámek byl vybudován na místě starší tvrze roku 1602 pravděpodobně Rudolfem Zejdlicem ze Šenfeldu. Později byl majetek Šenfeldů zkonfiskován a odkoupen rodem Lobkoviců. V době, kdy byl zámek majetkem Lobkoviců, byly provedeny jen malé stavební úpravy. více informací / ubytování v okolí

Zámek Zahořany

Zámek ZahořanyZámek byl přestavěn za starší tvrze ve druhé pol. 17. stol. Janem, svobodným pánem de la Coronou. Před zámkem stojí kamenné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého (1726) a sv. Donáta (1748). více informací / ubytování v okolí

Hrad Panna

Hrad PannaTéměř zcela zaniklý hrad, postavený r. 1421 katolíkem Zikmundem z Vartenberka jako opozice proti husitskému hradu Kalich. V r. 1423 dobyt husity a po nich r. 1437 krajskou hotovostí. více informací / ubytování v okolí

Hrad Helfenburk (Hrádek) u Úštěka

Hrad Helfenburk (Hrádek) u ÚštěkaHrad z poloviny 14.století. Od roku 1375 se stává panstvím arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Na přelomu 16. a 17. stol. hrad opuštěn a za třicet. války pustošen, později romant. rekonstruován. Vzácně zachovalá vnější hradba. více informací / ubytování v okolí

Kostely, kapličky a sochy:

kostel Nanebevstoupení Panny Marie

kostel Nanebevstoupení Panny MarieEmpirový farní kostel v Liběšicích nahradil po požáru starší stavbu, připomínanou poprvé ve 14. století, z níž se zachovala hlavní věž. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaRaně barokní kostel podle projektu G. Broggia nahradil v letech 1693–98 původní svatyni (připomínána 1352). Jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí (zvýšena r. 1816) je prázdný, obklopen zpustlým volně přístupným hřbitovem s barokní branou. více informací...

kaple sv. Františka Xaverského

kaple sv. Františka XaverskéhoVýstavná barokní kaple (snad podle Giulio Broggia) s bohatou vnitřní výzdobou (Jan Santini Bossi, J. J. Heinsch) postavena v l. 1680–87 po morové nákaze uprostřed hřbitova ve východní části městečka na místě kde byly pohřbeny oběti moru. Památkově cenná stavba je od r. 2011 v rekonstrukci. více informací...

kostel Českobratrské církve evangelické

kostel Českobratrské církve evangelickéKostel byl postaven v l. 1950–1951 farním sborem Českobratrské církve evangelické pod vedením duchovního Jaroslava Opočenského. Projekt kostela vypracoval architekt Bohumil Bareš. R. 1987 byla ke kostelu přistavěna věž. více informací...

mausoleum rodiny Schroll

mausoleum rodiny SchrollHonosná pohřební kaple na jižním úbočí kopce nad osadou Hradec byla postavena podle projektu arch. Ludwiga Zettela roku 1881. Rodině Schroll patřil liběšický velkostatek v letech 1871–1945. více informací...

evangelický kostel

evangelický kostelPozdně klasicistní kostel a bývalá fara se školou jedné z nejstarších evangelických obcí v někdejší německojazyčné oblasti Čech. Po roce 1945 kostel zcela zdevastován (seník), roku 2008 obnovena střecha. více informací...

kostel Povýšení sv. Kříže

kostel Povýšení sv. KřížeKostel Povýšení sv. Kříže založen roku 1788 podle návrhu T. Grubera. Krátce na to vyhořel a roku 1798 byl postaven znovu. Zajímavostí je u jižního vchodu zazděný klenební svorník s reliéfem, známým pod názvem Levínský kocour. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovÚštěcký židovský hřbitov mohl existovat již v 15. stol., nejstarší náhrobky byly datovány r. 1570. Po zániku židovské obce v Úštěku za 2. svět. války chátral až do r. 2001, kdy pod správou pražské Židovské obce začaly rekonstrukce pokračující dodnes. více informací...

synagoga

synagogaSynagoga byla postavena 1794, rozšířil a upravil ji stavitel W. Jahn 1851. Fungovala do podzimu 1938, poté využita jako řemeslnická dílna. Po roce 1945 zdevastována, obnova ukončena 2003. Unikátně dochovaná věžová stavba se školní třídou a bytem kantora. více informací...

sloup sv. Kříže

sloup sv. KřížeV horní části třebušínské návsi stojí sloup z roku 1726 s křížem na vrcholu. Na dobové poměry pozoruhodně nefigurativní řešení s bohatě členěným podstavcem a kompozitní hlavicí vlastního sloupu, na které je osazen jednoduchý kříž. více informací...

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. MikulášeKostel projektovaný snad O. Broggiem nahradil v letech 1710–24 původní svatyni ze 14. stol. Jednolodní kostel s bočními kaplemi, oratořemi a věží (horní část 1902) v ose západního průčelí. Od roku 1724 východně od závěru kaple sv. Jana Nepomuckého. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaPozdně barokní stavba z let 1764–72 nahradila gotický, vícekrát upravovaný kostel, zničený požárem. Jednolodní mohutná stavba s bočními kaplemi, mělkou apsidou a věží v západním průčelí s helmicí z r. 1879. Po r. 1945 zchátral, nedávno obnoven plášť. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Zřícenina hradu Litýš

Zříceninu hradu Litýš najdeme na stejnojemnném kopci v Českém Středohoří mezi Třebušínem a Liběšicemi. více informací...

Rozhledna Hořidla

Rozhledna byla postavena v roce 2008 na vrchu Hořidla (372 m), který se zvedá jihozápadně od obce Chotiněves, zhruba 10 km východně od Litoměřic. Celková výška rozhledny je 14 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 m a vede na ni 67 schodů. více informací...

Zámek Ploskovice

Státní zámek Ploskovice je barokní zámecká stavba nalézající se ve stejnojmenné obci v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji, zhruba 6 km východně od Litoměřic. více informací...

Hrad Úštěk

Malý hrad byl vybudovaný v městské zástavbě, zcela netradičně v již vzniklém městě Úštěk. Z tohoto pohledu jde o opravdový unikát. více informací...

Víťova rozhledna

Nad osadou Náčkovice u Lovečkovic, zhruba 16 km severovýchodně od Litoměřic byla v roce 2004 zpřístupněna pěkná rozhledna, která své pojmenování získala podle jména stavitele vyhlídky. více informací...

Skanzen Zubrnice

Muzeum lidové architektury v Zubrnicích, založené roku 1988, je tvořeno historickou vesnicí v kopcovité krajině Českého středohoří, do které jsou přenášeny další drobné stavby a patří mezi nejmladší skanzeny v Čechách. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Horních Chobolic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
jezero Chmelař koupaliště Na Písečném ostrově Litoměřice Žernosecké jezero Milčanský rybník koupaliště Lovosice Holanský rybník Benešov nad PLoučnicí - Termální koupaliště koupaliště Nedamov koupaliště Želízy aquapark Děčín jezero Milada Olešský rybník aquapark Staré Splavy Máchovo jezero koupaliště Oprám koupaliště Česká Kamenice Přírodní koupaliště Harasov Cihlářský rybník koupaliště Mělník bazén Mělník koupaliště Horní Prysk koupaliště Nový Svět koupaliště Mšeno

Lyžování v Horních Chobolicích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Prácheň Polevsko Kytlice Horní Podluží Rugiswalde

Kam si můžete zajet na nejbližší golf? (řazeno podle vzdálenosti)
Golf Kotlina Terezín Golf Resort Ústí nad Labem Golf Club Libouchec Golf Janov Golf Beřovice

Horní Chobolice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz