Pojištění storna pobytu

Pojištění Vám uhradí vynaložené náklady, pokud musíte nevyhnutelně zrušit plánovaný pobyt z důvodů, které nastanou mimo vaši kontrolu 30 dní a méně před plánovaným odjezdem.

 1. Pojištění storna pobytu: Kryje finanční ztráty v případě nemoci, úrazu nebo jiných komplikací před odjezdem.
 2. Nízká spoluúčast: Pojištění se sjednává se spoluúčastí pouze 10%, v případě hospitalizace nebo smrti spoluúčast neuplatňujeme.
 3. Jednoduché prokázání nákladů: V případě škody postačí výpis z internetového bankovnictví nebo kopie příjmového dokladu ubytovatele.
 4. Covid-19 riziko zahrnuto: Pojištění storna pobytu kryje i riziko spojené s Covid-19.
 5. Široké pokrytí: Pojistíte soukromou i pracovní cestu, ubytování na chalupě, v pensionu nebo soukromí.
Pojistit storno ONLINE

Nemoc, úraz nebo jiná komplikace, která by Vám zabránila v odjezdu, bude znamenat finanční ztrátu v podobě stornopoplatků a čím blíže odjezdu, tím jsou poplatky vyšší. Díky pojištění o peníze za pobyt nepřijdete, můžete si vybrat jiný pobyt a vyrazit hned jak se situace vyřeší. Pojištění storna pobytu se sjednává pro případ zrušení pobytu před jejím zahájením nebo pro případ přerušení již zahájeného pobytu.

Pojistit si můžete soukromou i pracovní cestu, ubytování na chalupě, v pensionu nebo soukromí, pokud byla s poskytovatelem uzavřena rezervační smlouva nebo závazná objednávka a/nebo byl pobyt či akce předem uhrazen.

Za stornopoplatky považujeme předem uhrazenou zálohu nebo plnou cenu pobytu (akce), kterou Vám poskytovatel podle svých obchodních podmínek nevrátil – ubytování a jiné související nerealizované a nevratné cestovní služby bez pojistného a dalších poplatků, které lze získat zpět. V případě přerušení cesty se jedná o poměrnou část těchto nákladů. Pokud byste pojištění museli využít, bude třeba pojišťovně jednotlivé platby prokázat například výpisem z internetového bankovnictví nebo kopií příjmového dokladu ubytovatele.

Nejnižší spoluúčast

Šetřete peníze

Pojištění sjednáváme se spoluúčastí 10%, v případě hospitalizace nebo smrti spoluúčast neuplatňujeme.

Covid-19

Covid-19
riziko zahrnuto

V čem mi pojištění stornopoplatků pomůže?

Vámi vynaložené prostředky na pobyt se Vám vrátí, pokud budete nuceni zrušit svoji cestu z níže uvedených důvodů:

 • nemoci, úrazu nebo úmrtí pojištěné osoby, rodinného příslušníka
 • nemoci, úrazu nebo úmrtí rodinného příslušníka, který s Vámi necestuje, ale o něhož se musíte prokazatelně postarat
 • zjištění těhotenství po uzavření pojištění, pokud lékař cestu ze zdravotních důvodů nedoporučil
 • vážné nemoci, vážného úrazu nebo úmrtí Vašeho domácího mazlíčka
 • výpovědi ze zaměstnání ze strany zaměstnavatele
 • předvolání k soudu
 • opakování univerzitní či obdobné zkoušky
 • dopravní nehody osobního automobilu, s nímž jste plánoval/a odcestovat nebo s nímž cestujete
 • zmeškání odjezdu v důsledku zpoždění nebo výluky veřejného dopravního prostředku
 • krádeže dokladů totožnosti nebo jiné osobní újmy v důsledku trestného činu
 • značné škody na majetku v místě bydliště způsobené krádeží, loupeží nebo živelnou událostí
 • umístění do osobní preventivní karantény v souvislosti s onemocněním Covid-19, nařízené lékařem nebo jiným správním orgánem

Přesný výčet pojištěných rizik najdete v pojistných podmínkách.

Jakou mám u pojištění spoluúčast?

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pouze 10 %. V případě hospitalizace nebo smrti se spoluúčast neuplatňuje vůbec.

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky a předsmluvní informace

Stáhnout

Co se z pojištění nehradí?

Škodní události a újmy:

 • jejichž vznik bylo možno důvodně předpokládat nebo o nichž bylo známo, že nastanou již před počátkem pojištění
 • pokud Vy, dopravce nebo poskytovatel změní cestovní plány a/nebo cestu zruší
 • pokud nedostanete v zaměstnání dovolenou, obáváte se nebo nechcete cestovat
 • pokud byl pracovní poměr ukončen z Vašeho rozhodnutí
 • pokud budete vyloučen/a z přepravy z jiných než zdravotních důvodů
 • související se zdravotním stavem, nemocí nebo úrazem, který existoval před uzavřením tohoto pojištění s výjimkou stabilizovaného chronického onemocnění

Přesný výčet výluk z pojištění najdete v pojistných podmínkách.

Pojistit storno ONLINE

Kam budu hlásit škodu?

colonnade.cz/nahlasit-skodu

Co by vás mohlo ještě zajímat?

 • Jak si mám stanovit limit pojištění, když nejedu s cestovní kanceláří?
  Sečtěte si náklady za všechny předem zaplacené služby. Náklady, které nepodléhají stornopoplatkům, pojišťovat nemusíte.
 • Pokud bude z rodiny někdo nemocný, hradí pojištění i náklady těch, kteří jsou zdraví a neodjedou?
  Při řešení škody bere pojišťovna v úvahu to, že děti nemohou odjet bez rodičů apod.

Tato nabídka je pouze propagací pojištění stornopoplatků od společnosti Colonnade a nejedná se o zprostředkování pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Pojištění stornopoplatků pro Vás přináší Colonnade Insurance S.A., společnost se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající v České republice prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 04485297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 77229 (dále jen Colonnade)

Více o pojišťovně: colonnade.cz/o-nas

Pojištění je sjednáváno prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele TUITO s.r.o., se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha1, IČ: 09731989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 341391,zapsaná v registru samostatných zprostředkovatelů.
Pojištění TUITO

Pojistit storno ONLINE
:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2024 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2025 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.

e-chalupy.cz