Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Beskydy   Bystřice   Výlety, turistika, sport

Bystřice - Beskydy, tipy na výlet - kam v okolí?

Bystřice je podhorskou obcí vzdálenou 5 km od města Třinec, na soutoku řek Olše, Hluchové a Kopytné. Trvalé bydliště má v obci 5337 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Bystřice v Beskydech zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Morávka - vodní nádrž Lysá hora

Tipy z turistika.cz:

Turistická známka č. 2262 - Bystřice - dřevěný kostel Sv. Kříže

Jeden z nejhezčích dřevěných kostelů Pobeskydí naleznete v Bystřici nad Olší. Tento katolický kostel byl postaven v romantickém stylu v 2. polovině 19. století na místě zchátralého původního kostela… více informací...

Dřevěný Kostel Povýšení svatého Kříže, Bystřice nad Olší

Dřevěný Kostel Povýšení svatého Kříže, Bystřice nad Olší           Dřevěný Kostel Povýšení svatého Kříže, Bystřice nad Olší2.4.2017  Novorenesanční římskokatolický kostel se nachází ve Slezsku v obci Bystřice nad Olší. Předcházel mu dřevěný kostel, který… více informací...

Bystřice nad Olší

Bystřice nad OlšíObec Bystřice nad Olší najdeme na jihovýchodě od města Třince. Obcí prochází hlavní železniční trasa vedoucí z Bohumína na Slovensko do Žiliny a silniční tah vedoucí přes Jablunkov na Slovensko.… více informací...

Hluchová

HluchováHluchová je průzračná horská říčka s kamenitým dnem. Hluchová protéká obcí Nýdek a Bystřice a nedaleko jihozápadního okraje Bystříce ústí do řeky Olše. Na toku Hluchové je v místech kde protéká… více informací...

Kopytná

KopytnáKopytná je průzračná horská bystřina s kamenitým řečistěm a s celou řádkou přítoků. Od pramene směřuje tok potoka severovýchodním směrem a asi po dvanácti kilometrech svého toku ústí jihozápadně od… více informací...

Karpentná

KarpentnáOsada Karpentná je místní částí Třince a rozkládá se na levém břehu řeky Olše jihovýchodním směrem od města. Zástavba v obci je roztroušena na rozlehlém území a pod severovýchodními vrcholky Beskyd.… více informací...

Liderov

LiderovLiderov je horská bystřina protékající kamenným řečištěm. Potok Liderov pramení v oblasti lesa Borek, na východním úbočí Malého Kozince ( 653 m.n.m.). Pramen je v nadmořské výšce 480 metrů. V… více informací...

Prašivá hora

Prašivá hora více informací...

Vendryně

VendryněObec Vendryni najdeme na jihovýchodě od města Třince. Je to podhorská vesnice rozkládající se na okraji Jablunkovské Brázdy. Vendryní protéká řeka Olše. Nad obcí se zvedá Babí hora ( 492 m.n.m.),… více informací...

Hrádek

HrádekHrádek je horská obec ležící jihovýchodně od města Třince. Na západ od Hrádku můžeme navštívit Moravskoslezské Beskydy a na východ pak Jablunkovskou Brázdu. Obec se rozkládá v malebném údolí tvořeném… více informací...

Křivá

KřiváKřivá je rozcestí a orientační bod na žluté turistické značce a nachází se dva kilometry západně od osady Hrádek. Rozcestník je umístěn na sloupu elektrického vedení naproti autobusové zastávky.… více informací...

Tenis hotel Vitality

Tenis hotel Vitality Hotel Vitality je čtyřhvězdičkový hotel, který vyrostl na podzim 2011 v podhůří Těšínských Beskyd v těsné blízkosti sportovního komplexu Vitality Slezsko ve Vendryni.  UBYTOVÁNÍPětipodlažní hotel… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Hrad Karpentná

Hrad KarpentnáVýrazný terénní reliéf menšího hrádku na ostrohu nad soutokem Olše a Lidéřovského potoka. Chybějící archeologický materiál prozatím nedovoluje datování existence hrádku. více informací...

Hrad Hrádek nad Olší

Hrad Hrádek nad OlšíTerénní pozůstatky zaniklého hrádku na ostrohu nad řekou Olší v severozápadní části obce Hrádek nad Olší. Z hrádku se dochovalo poškozené centrální jádro a porušený šíjový příkop. Dnes soukromý pozemek. více informací...

Hrad Hrádek nad Olší

Hrad Hrádek nad OlšíVýrazný terénní reliéf strážního hrádku na hterénní hraně nad řekou Olší. Dochován mohutný okružní příkop. Archeologicky datovaný materiál spadá do přelomu 14. a 15. století. více informací...

Zámek Vendryně

Zámek VendryněPatrně za Cigánů či Čelů zde byla vybudována tvrz, kterou po r. 1568 Borkové z Roztopic přestavěli na menší renesanční zámek. V roce 1702 jej převzala těšínská komora. Zámek dochován v přestavěné podobě a již ničím nepřípomíná někdejší sídlo. více informací...

Hrad Návsí

Hrad NávsíVýrazný terénní reliéf zaniklého hrádku na ostrohu nad levým břehem Olše. Archeologické nálezy datují existenci hrádku do období poloviny 13. století až 15. století. více informací...

Zámek Dolní Líštná

Zámek Dolní LíštnáZaniklý zámek v dnešní okrajové části Třince vznikl za Beesů z Chrostiny v pol. 17. století v rámci panského dvora. Po r. 1793 ztratil sídelní funkci a sloužil potřebám dvora, později jako dělnická ubytovna. V 70. let. 20. stol. zbořen. více informací...

Zámek Třinec

Zámek TřinecÚčelově upravený drobný bývalý vesnický zámeček existující prokazatelně nejpozději r. 1799. Při zámku dříve velká francouzská zahrada. Po r. 1839 v těsném okolí zřízeny velké habsburské železárny, zámek upraven na byty, ve 2. pol. 20. stol. na hostinec. Nízká přízemní budova se sedlovou střechou. více informací...

Zámek Konská

Zámek KonskáNevhodně účelově přestavěný zámek v areálu Třineckých železáren. Postaven Sobky z Kornic kolem r. 1652. V 19. století přestavěn Beessy z Chrostiny do klasicistní podoby, kterou si uchoval až do poloviny 20. století. více informací...

Zámek Ropice

Zámek RopiceStředověká tvrz Sobků z Kornic zde byla vystavěna již v 15. stol. Barokní přestavbu provedli na počátku 18. stol. páni ze Saint Genois. Klasicistní dostavbu provedena kolem r. 1770 - 73. R. 2009 se vlivem neúdržby část zámku zřítila. Od r. 2011 nový majitel provádí opravy. více informací...

Zámek Střítež

Zámek StřítežUtilitárně využívaný pozůstatek zámečku či budova postavená na torze původního zámečku, který přestal jako sídlo sloužit v roce 1792. Budova dnes součástí areálu hospodářského dvora. Dochovány četné klenuté místnosti. více informací...

Tvrz Vělopolí

Tvrz VělopolíZaniklé šlechtické sídlo nižší šlechty která se po Vělopolí od pol. 15. st. do poč. 17. století psala. Stávalo dle všeho v místě současného domu č.p. 1 v centru obce. Původně mohutný zděný dvorec, folvark, r. 1927 vyhořel, následně obnoven, ale r. 1971 obytný objekt i se sklepy demolován. více informací...

Zámek Hnojník

Zámek HnojníkZámek Beesů z Chrostiny vystavěný snad na místě tvrze z 15. stol. v l. 1736-1753 v barok. slohu. Ve 30. či 40. letech 19. stol. přestavěn empírově dle projektu J. Kornhäusela. Poslední přestavba v r. 1899. Od poloviny 20. století chátrá. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel Povýšení sv. Kříže

kostel Povýšení sv. KřížeDřevěný kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1897 stojí na místě pův. dřevěného kostelíka z r. 1587, který byl pro špatný stav stržen a na jeho místě byl postaven kostel nový. Kostel je v romantickém stylu, interiér pochází převážně z přel. 19. a 20. stol. V kostele je cenný oltář z r. 1588. více informací...

evangelický kostel

evangelický kostelEmpírový evangelický kostel byl postaven v l. 1811-1817. Interiér kostela byl dokončen poč. 30. let 19. stol. Zděná věž nahradila provizorní dřevěnou v l. 1849-1850. Původní varhany z r. 1824 byly r. 1923 nahrazeny stávajícími. Na přel. 60. a 70. let 20. stol. prošel kostel celkovou rekonstrukcí. více informací...

kostel sv. Kateřiny

kostel sv. KateřinyKostel sv.Kateřiny prošel poslední rekonstrukcí v roce 2002, pravděpodobně vznikl zároveň s obcí před rokem 1300. Původně byl zděný kromě dřevěné věže, která se udržela až do roku 1800, poté přestavěna rovněž na zděnou. více informací...

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. MikulášeRoubený kostel sv. Mikuláše z r. 1576, původně protestantský, vystavěný místními občany. Od r. 1654 majetkem katolíků. V r. 1894 proběhla generální oprava a r. 1934 rekonstrukce, která dala kostelu současný vzhled. Hřbitov kolem kostela je z r. 1550. více informací...

památník Jiřího Třanovského

památník Jiřího TřanovskéhoPamětní deska na skále pod Velkou Čantorií upomínající na místo tajných bohoslužeb Jiřího Třanovského pro pronásledované evangelíky v době náboženské nesvobody na poč. 17. století. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici

Dřevěný kostel zasvěcený Povýšení svatého Kříže pochází z přelomu 19. a 20. století (1897) a najdeme jej v Bystřice u Třince. více informací...

Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Nýdku

Kostel sv. Mikuláše v Nýdku byl vybudován v roce 1576 místními obyvateli na základě privilegia, aby nemuseli docházet jako dříve do vzdáleného kostela ve Vendryni. více informací...

Ostrý (1044 m)

Ostrý je jedna z nejvyšších dominant východní části Moravskoslezských Beskyd, ležící v Jablunkovské brázdě na území CHKO Beskydy. více informací...

Rozhledna Velká Čantoryje

Výstavba rozhledny a srubu s občerstvením na Velké Čantorii (995 m) v Moravskoslezských Beskydech nedaleko obce Nýdek, cca 40 km východně od Frýdku-Místku, byla realizována v období července až října roku 2002. více informací...

Velká Čantoryje (995 m)

Velká Čantoryje je nejvyšší vrchol Slezských Beskyd v České republice. Hřebenem Čantoryje probíhá rozvodí řek Odry a Visly. více informací...

Arboretum Sanatoria Jablunkov

Unikátní parkovou sbírku dřevin najdeme v parku beskydského Sanatoria Jablunkov u soutoku říčky Lomné. Je zde k vidění půvabná skupina dekorativních dřevin více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Bystřice můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
bazén Bystřice bazén Třinec koupaliště Třinec koupaliště Jablunkov koupaliště Český Těšín přehrada Žermanice přehrada Těrlicko přehrada Baška koupaliště Ostravice - Sepetná bazén ZŠ Frýdek Místek koupaliště Frýdlant nad Ostravicí bazén SŠED Frýdek Místek koupaliště Havířov bazén Havířov - Šumbark bazén Karviná koupaliště Karviná koupaliště Doubrava bazén Ostrava - Ozdravné Centrum Ještěrka bazén Orlová bazén Velké Karlovice bazén Nový Bohumín - Bospor Aquacentrum Bohumín - Kališovo jezero aquapark Terchová

Tipy z mistopisy.cz:

Přehrada Morávka

Údolní vodní nádrž byla vybudována v letech 1961–1967 hlavně jako zdroj pitné vody a ochrana před povodněmi. Nachází se na řece Morávce u stejnojmenné obce v Moravskoslezských Beskydech. více informací...

Lyžování v Bystřici a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Hrádek Javorový vrch Kozubová Ustroň - Czantoria Řeka Armáda Písek u Jablunkova - Polanka Bukovec - Kempaland Mosty u Jablunkova Severka Horní Lomná - Přelač Morávka Sviňorky TJ Radegast Visalaje Biocel Zlatník Zlatník - Fela Lysá hora Skipark Gruň Bílá Velká Rača Klema - Bumbálka Makov

Tipy z mistopisy.cz:

Skiareál Hrádek

Malý skiareál Hrádek se nachází v krásném prostředí Beskyd, nad obcí Hrádek ve Slezsku (okres Frýdek-Místek) více informací...

Lyžařský areál Javorový Vrch

Lyžařský areál Javorový Vrch se nachází v oblasti Těšínských Beskyd v nadmořské výšce 968 m. více informací...

Bystřice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz