Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021 / 2022   Západní Čechy   Petrovice   Výlety, turistika, sport

Petrovice - Západní Čechy, tipy na výlet - kam v okolí?

Město Měčín se rozkládá severovýchodně od Klatov, v údolí mezi třemi městy, v minulosti důležitými správními středisky – Klatovy, Nepomukem a Přešticemi. K Měčínu jsou přidruženy obce Bíluky, Hráz, Nedanice, Nedaničky, Osobovy, Petrovice, Radkovice a Třebýcina. Trvalé bydliště má v obci 1095 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Petrovic v Západních Čechách zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Žinkovy (vesnice)

Žinkovy (vesnice)Městečko Žinkovy leží asi 7 km západně od Nepomuka při řece Úslavě ve výšce 464 m nad mořem v okrese Plzeň - jih. Historie Žinkov zasahuje do 12. století - tehdy patřily pánům ze Žinkov. Dalšími… více informací...

Žinkovy (zámek)

Žinkovy (zámek)Romantický zámek je perlou obce Žinkovy na Plzeňsku. Zámek s Věžemi ve stylu francouzské hradní architektury a arkádami se zrcadlí v hladině rybníka. Zámek je pseudorenesanční dvoupatrová trojkřídlá… více informací...

Potenštejn

PotenštejnZřícenina hradu Potenštejn se nachází jižním směrem od okresního města Plzeň. Orientačním bodem je Zámek Žinkovy, od které je zřícenina vzdálena cca 500 m.Původně gotický hrad, postavený v letech… více informací...

Zřícenina barokní sýpky(Maxberk)

Zřícenina barokní sýpky(Maxberk)Zřícenina se nachází nad obcí Kvasetice.Sýpka postavena v tereziánské době,1789 na základě patentu Josefa II.Kopec na kterém stojí se nazývá Maxberk. více informací...

Plánice - rodiště Františka Křižíka

Plánice - rodiště Františka KřižíkaPlánice, městečko kousek od Klatov, jehož historie sahá až do poloviny 12. století si na své proslavení musela počkat až do poloviny 19. století, kdy se v rodině místního ševce 8. července 1847… více informací...

Vosí, víska jako z pohádky.

Vosí, víska jako z pohádky.Víska ve Švihovské vrchovině se nachází přibližně 3 kilometry na jihovýchod od Švihova. Je ukryta mezi několika kopci a obklopena velkými loukami. Její nadmořská výška je 465 m.n.m.. Jediná… více informací...

Plánice

PlánicePlánice leží v Západních Čechách, východním směrem od města Klatovy. Městečko se rozkládá v jihozápadní části Středočeské pahorkatiny a v údolí tvořeném řekou Úslavou. Město je obklopeno lesy, které… více informací...

Čertova studánka

Čertova studánkaPo příjemné procházce lesem od Myslíva sejdete po schodech k čertově studánce, kde můžete ochutnat zdejší pramen. více informací...

Nicov (u Klatov)

Nicov (u Klatov)Víska Nicov leží v okrese Klatovy 2 km jihovýchodně od Plánice v nadmořské výšce 550 m. Nicově stojí poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je významnou ukázkou vrcholného baroka. Byl… více informací...

Židovský hřbitov - Švihov

Židovský hřbitov - ŠvihovCenný hřbitov s přibližně 140-ti náhrobky založený v roce 1644 kde nejstarší náhrobky jsou již z doby založení a nejmladší z roku 1913. Některé náhrobky jsou renesančního, barokního a klasicistního… více informací...

Židovské hřbitovy ve Švihově.

Židovské hřbitovy ve Švihově.Židovské hřbitovy ve Švihově se nacházejí v blízkosti železniční trati z Klatov do Plzně. Starší je blíže k městu a prochází tudy červená turistická značka z Klatov do Přeštic.… více informací...

Velenovy – kostel sv. Jana Nepomuckého.

Velenovy – kostel sv. Jana Nepomuckého.Samotná ves Velenovy patřila již ve 13. století klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. Vyplývá to z listin králů Přemysla Otakara I. a Václava I. O vsi toho historie moc neříká. Zmínka o jednom z… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Tvrz Petrovice

Tvrz PetrovicePůvodně renesanční tvrz založená Kokořovci z Kokořova ve 2. pol 16. stol. Přestavěna v 17. stol. Čtvercového půdorysu, jihovýchodní a jihozápadní nároží s opěrnými pilíři. V přízemí dochovány klenby. více informací / ubytování v okolí

Tvrz Němčice

Tvrz NěmčiceTvrz byla postavena v 2. pol. 14. stol., snad Zdislavem Němcem z Němčic, nebo zač. 15. stol. Broumem z Němčic. Později časté střídání majitelů. R. 1668 připojena Maxmiliánem Valentinem z Martinic k plánickému panství a nebyla již obývána, později byla až na vstupní věž zbořena. více informací / ubytování v okolí

Zámek Měčín

Zámek MěčínZámek byl pravděpodobně přestavěn ze starší tvrze někdy kolem r.1596. V r. 1989 se zámek v restituci vrátil do majetku rodu Berndorffovů. Dnes je zámek majetkem Zemědělského družstva v Měčíně. více informací / ubytování v okolí

Zámek Měcholupy

Zámek MěcholupyZámek byl přestavěn ze starší tvrze ve druhé polovině 16. stol. v renesančním slohu. Roku 1722–23 byl opravován a barokně upraven. Po roce 1945 se stal majetkem JZD Měcholupy. Dnes je zámek v soukromých rukou. více informací / ubytování v okolí

Tvrz Předslav

Tvrz PředslavTvrz postavená snad ve 14. stol. a renesančně upravené asi v 16. stol. Při stavbě sokolovny počátkem 20. stol., byla zbořena větší část dosud zachovalé tvrze a tak dnes zůstali jen sklepy a část patrové polygonální věže. více informací / ubytování v okolí

Zámek Žinkovy

Zámek ŽinkovyRozsáhlý romantický pseudoslohový zámek, jehož nynější podoba vznikla přestavbou zbytků vodní tvrze a staršího barokního zámku. Do dnešní podoby přestavil zámek Karel Wesselý po r. 1897. Následovaly drobné romantické úpravy. více informací / ubytování v okolí

Hrad Potenštejn

Hrad PotenštejnHrad postavil v letech 1252–1259 Půta ze Žinkov z rodu Drslaviců. V 1. polovině 15. století již hrad nebyl obýván a pustl. Začátkem 16. století se jednalo již o zříceninu. více informací / ubytování v okolí

Tvrz Kratice

Tvrz KraticePůvodní panské sídlo tvořené gotickou kamennou dvoupatrovou věží, snad z 2. pol. 14. stol., přestavěno a rozšířeno ke konci 16. stol., za Ladislava ze Šternberka renesančně. Později sídlo přestavěno na sýpku. více informací / ubytování v okolí

Tvrz Habartice

Tvrz HabarticeRenesanční tvrz a upravená vstupní brána do dvora z konce 16. stol. z doby Jiříka mladšího Příchovského z Příchovic. Zadní část přízemí užívaná jako sklep je pozůstatek původního gotického sídla ze 2. poloviny 14. stol. více informací / ubytování v okolí

Zámek Lovčice

Zámek LovčiceBarokní zámek z počátku 18. století postavený Bořity z Martinic podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. V letech 1972 upraven pro potřeby MNV, dnes v soukromém vlastnictví. více informací / ubytování v okolí

Zámek Obytce

Zámek ObytcePůvodní tvrz pocházející ze 14. stol. byla přestavěna a rozšířena v 16. stol. Přestavba na barokní zámek v třicátých letech 18. stol. V druhé pol. 20. stol. zámek značně zchátral. více informací / ubytování v okolí

Zámek Plánice

Zámek PlánicePůvodní tvrz nejspíše z 2. poloviny 16. stol., postavená za Viléma ze Šternberka, byla za Martiniců počátkem 18. stol. barokně přestavěna na zámek. Dnes dvoukřídlá, jednoposchoďová budova s mansardovou střechou, ve které jsou byty. více informací / ubytování v okolí

Kostely, kapličky a sochy:

kaple sv. Vojtěcha

kaple sv. VojtěchaKaple sv. Vojtěcha gotického původu upravovaná barokně v 18. stol. Na věži zvon z r. 1710. U jižní vnější stěny presbytáře se nachází velký kámen s lidovým deskovým obrazem sv. Vojtěcha nad ním. Kaple nyní nepřístupná s výjimkou dne místní pouti. více informací...

kaple sv. Jana Křtitele

kaple sv. Jana KřtiteleHřbitovní kaple byla postavena r. 1610 Apolenou z Chudenic, manželkou Jana Adama Čejky. Kaple, stojící uprostřed hřbitova je postavena v raně barokním stylu. Vnitřní zařízení pochází ze 17. stol. V l. 2007-10 byla provedena rekonstrukce kaple. více informací...

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. MikulášeKostel byl postaven ve 14. stol., prvně se zmiňuje r. 1352. R. 1726 byly přistavěny boční kaple, sakristie a oratoř. V l. 1776-77 byl barokně přestavěn (stav. Antonín Barth). V l. 1903-04 prošel kostel celkovou opravou, kdy byla mj. klenba vyzdobena freskami (K. Thér, O. Ottmar). R. 1963 opravován. více informací...

kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba VětšíhoPův. raně gotický kostel byl postaven v 1. pol. 13. stol. (portál z let 1240-50), ač zmiňován až r. 1352. Pozdějšími přestavbami setřen gotický ráz - v l. 1611, 1724, 1767-68 a r. 1809 (přistavěna věž). R. 1989 zchátralý, postupně opravován v l. 1999 a 2005. V kostele barokní oltář z r. 1727. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaBarokní kostel sv. Václava z r. 1735 na náměstí v Žinkovech nahradil gotickou stavbu, která rok předtím s částí městečka vyhořela a je doložena od r. 1352. Autorem projektu je patrně Fr. Ignác Prée, bohatou sochařskou výzdobu kostela i okolí vytvořil Lazar Widmann. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Petrovic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
Hnačovský rybník bazén Klatovy Myslívský rybník rybník Valcha koupaliště Roupov koupaliště Blovice koupaliště Čižice koupaliště Nezvěstice rybník Bušek koupaliště Černotín aquapark Horažďovice koupaliště Losiná lom Čimické jezírko aquapark Sušice koupaliště Sušice koupaliště Petrovice u Sušice Biotop Mokrouš koupaliště Nýrsko koupaliště Starý Plzenec koupaliště Stanětice aquapark Kdyně koupaliště Líně vodní nádrž České Údolí

Lyžování v Petrovicích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Kocourov Nýrsko Javorná Hojsova Stráž - Vyhlídka Hojsova Stráž - Dlouhá louka Hartmanice Brčálník - Hojsova Stráž Nezdice Železná Ruda - Špičák Pancíř ALPALOUKA - Železná Ruda Kašperské Hory Hořec Železná Ruda - Belveder Železná Ruda - Nad nádražím Samoty - Železná Ruda U Debrníku Javorník Srní - Vydra Großen Arber / Velký Javor Zadov Nové Hutě Kvilda

Kam si můžete zajet na nejbližší golf? (řazeno podle vzdálenosti)
PilsnerGolf Resort Hořehledy Greensgate Golf & Leisure Resort Resort Darovanský dvůr

Petrovice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz