Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2022   Vysočina   Telč   Výlety, turistika, sport

Telč - Vysočina, tipy na výlet - kam v okolí?

Historické město Telč leží na Českomoravské vrchovině zhruba 30 km od rakouských hranic v polovině cesty mezi Prahou a Vídní. Jeho historické jádro bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Trvalé bydliště má v obci 5236 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Telče na Vysočině zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Telč (město)

Telč (město)Telč leží na Jižní Moravě, východním směrem od Jindřichova Hradce. Telč je označován jako jedno z nejkrásnějších moravských měst, historické centrum města bylo zapsáno do seznamu památek UNESCO.… více informací...

Telč (zámek)

Telč (zámek)Zámek Telč patří mezi klenoty moravské renesanční zámecké architektury. Zámek Telč byl zařazen do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek je jednou z nejvýznamnějších… více informací...

Telč - kostel sv. Ducha

Telč - kostel sv. DuchaPůvodně románský kostel byl přestavěn v koncem 15. století v gotickém slohu. Sloužil jako kalpe městského špitálu.Na koncci 18. století zrušen. Od roku 1922 je ve vlastnictví Československé církve… více informací...

Telč - Horní(velká) brána

Telč - Horní(velká) bránaJde o jednopatrovou budovu postavenou v 2. polovině 16. století, zdobenou sgrafitem. Nad průjezdem jepětilistá růže a letopočet 1626. V té době došlo k opravě a rozšíření cellého hradebního dystému.… více informací...

Telč - kašny na náměstí

Telč - kašny na náměstíJsou dvě a obě se nacházejí ve východní části náměstí Zachariáše z Hradce. Dolní získala svoji dnešní podobu v roce 1611. Uprostřed kašny je umístěna socha sv. Markéty, patronky města, která pochází… více informací...

Telč - mariánský sloup

Telč - mariánský sloupByl postaven v letech 1716-20 z odkazu měšťanky Zuzany Hodové, která na jeho výstavbu věnovala část své zavěti. Autorem sloupu je sochař David Lipart z Brtnice. Na podstavci sloupu jsou svatí Jan… více informací...

Pohádkové náměstí v Telči

Pohádkové náměstí v Telči Jako v pohádce se budeme cítit při návštěvě historického jádra města Telče, hlavně jeho úžasného náměstí. Stačí jen přimhouřit oči, popustit uzdu fantazii a ta nás možná přenese do časů, kdy tady… více informací...

Telč - hráz Ulického rybníka

Telč - hráz Ulického rybníkaUprostřed hráze stojí mramorová Socha sv. Jana Nepomuckého. Od něho je snad nejkrásnější pohled na historickou část města. V jeho hladině se zrcadlí věže i panorama měšťanských domů. Je to místo… více informací...

Telč

TelčNěkdy hledáme zajímavá místa daleko za hranicemi a zapomínáme na to, co máme za humny. Když vyjde počasí, tak se ty fotografie snad ani nedají zkazit. Příkladem může být město Telč, dne 13. prosince… více informací...

Telč - Hasičský dům-městská galerie

Telč - Hasičský dům-městská galerieV místě dnešního objektu stála v minulosti goticky sklenutá brána s renesančním štítem ze 17. století, kterou se vcházelo do masných krámků. Velký požár v roce 1871 byl impulzem k založení zdejšího… více informací...

Dům č. 61 na náměstí Zachariáše v Telči

Dům č. 61 na náměstí Zachariáše v TelčiVětšina měšťanských domů stojících na náměstí Zachariáše z Hradce ve městě Telči se dochovala do současnosti. Některé domy získali pozdější barokní a klasicistní úpravy. Pozornosti návštěvníků města… více informací...

Telč - městská památková rezervace

Telč - městská památková rezervaceMěstská památková rezervace v Telči patří mezi nejvýznamnějí historická města u nás. Vyhlášena za MPR byla v roce 1970. Díky své jedinečnosti se v roce 1992 jako jedna z prvních pěti lokalit v České… více informací...

Telč - náměstí Zachariáše z Hradce

Telč - náměstí Zachariáše z HradceHlavní náměstí v Telči, centrum městské památkové rezervace. Obvod trojúhelníkového náměstí je lemován jedinečným souborem gotických a renesančních měšťanských domů s podloubími a renesančními,… více informací...

Historické město Telč.

Historické město Telč.Po několika letech jsme se rozhodli opět navštívit krásné historické město Telč. Nejprve jsme si prošli náměstí Zachariáše z Hradce a obdivovali krásně zrekonstruované měšťanské domy, morový sloup a… více informací...

Mariánský sloup na náměstí v Telči

Mariánský sloup na náměstí v TelčiObdobí baroka přineslo na náměstí a do ulic města Telče svá sochařská díla, jedním z nich je mariánský sloup a kašny. Uprostřed telčského náměstí Zachariáše byl v letech 1716 - 1720 postaven morový… více informací...

Půjčovna kol Českých drah - Telč

Půjčovna kol Českých drah - TelčVšechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny kvalitními koly s odborně prováděným servisem. Ve vybraných půjčovnách kol jsou k dispozici také elektrokola, dětská kola, koloběžky a dětské cyklosedačky.… více informací...

Telč - radnice

Telč - radnicePrvní zmínka o Radnici je z roku 1443. Tragická událost se zde stala v roce 1499, kdy budova byla zničena výbuchem, v roce 1530 pak objekt zachvátil velký požár. Barokní přestavba proběhla v polovině… více informací...

Telč - cesta Na Dlážkách

Telč - cesta Na DlážkáchVelice zajímavá je cesta Na Dlážkách, která vede v místní části Staré Město z ulice Na Hrázi až ke kostelu Panny Marie. Nachází se zde řada barokních soch, které ji lemují v celé její délce. První z… více informací...

Telč - podloubí domů na náměstí

Telč - podloubí domů na náměstíNachází se pod všemi domy orientovanými svým průčelím do náměstí Zachariáše z Hradce. Nejdelší je na severní straně, kde dosahuje délky 226 m. Na jižní straně je přerušeno uličkou U Masných krámů. Na… více informací...

Telč - informační středisko MěÚ

Telč - informační středisko MěÚInformační středisko se nachází v historické části města na hlavním náměstí Zachariáše z Hradce v přízemí renesanční radnice.Kontakt: Informační středisko MěÚ Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,… více informací...

Zajímavost na telčském náměstí

Zajímavost na telčském náměstíOd 2. poloviny 19. stol. stojí na náměstí Zachariáše z Hradce v pohádkově malebném Telči zajímavost - pumpa. Původně bývala dřevěná, sloužila jako hlavní zdroj pitné vody pro obyvatele žijící na… více informací...

Turistické rozcestí Telč náměstí

Turistické rozcestí Telč náměstíNachází se na náměstí Zachariáše z Hradce v podloubí domu čp.71. Prochází tudy dálková červeně značená Březinova cesta. Dále pak žlutě značená turistická cesta a začíná zde zeleně značená cesta.… více informací...

Telč - galerie Jana Zrzavého a městské muzeum

Telč - galerie Jana Zrzavého a městské muzeumNachází se v jižní části zámeckého areálu. V části galerie jsou zde vystaveny obrazy, které Jan Zrzavý odkázal městu Telči a tvoří jakýsi průžez jeho dílem. Dále je zde umístěno i městské muzeum… více informací...

Telč - Dolní (Malá) brána

Telč - Dolní (Malá) bránaHluboko v minulosti vedla jedna ze dvou přístupových cest na náměstí nedaleko dnešní Dolní brány. Ta pochází z roku 1579, z doby přestavby zámku. Původně před bránou býval vodní příkop, překlenutý… více informací...

Telč - Domeček

Telč - DomečekNa jižní straně Ulického rybníka stával o samotě malý objekt, kterému místní neřekli jinak než Domeček. Vybudováním stylové dřevěné lávky přes rybník byla kolem něho přeložena pěší trasa a později i… více informací...

Pohádkovým centrem Telče

Pohádkovým centrem TelčeNa Vysočině, mezi břehy Telčského potoka a soustavou tří rybníků obklopující historické jádro města se nachází malebná Telč. Klenotem moravské renesanční architektury s francouzskou zahradou a… více informací...

Telč - zámecká zahrada

Telč - zámecká zahradaByla založena v renesančním slou v 70. letech 16. století na místě bývalého kolbiště. Patří k nejstarším objektům svého druhu u nás. Je obklopena ze dvou stran arkádami, v jejichž výklencích bývaly… více informací...

Telč - kostel Jména Ježíš

Chrám je postaven ve střízlivém barokním slohu v letech 1659-67, nezvykle orientovaný do náměstí boční fasádou. Původně se jednalo o jezuitský kostel, který založila hraběnka Františka Slavatová.… více informací...

Jezuitská kolej - univerzitní centrum v Telči.

Jezuitský řád je jedním z nejvýznamnějších řádů římskokatolické církve. Základní kámen jeho koleje v Telči byl položen v roce 1651. Díky finanční podpoře Františky Slavatové z Chlumu postavili… více informací...

Telč - zámecká kaple

Telč - zámecká kapleNachází se ve vstupní části zámku. Kaple Všech svatých byla dokončena v roce 1580. Kromě bohaté a náročné malované šukové a freskové výzdoby stěn a stropů, upoutá pozornost zejména mramorový oltář a… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Telč

Zámek TelčRenesanční zámek, původně gotické sídlo-vodní hrad, které dal Zachariáš z Hradce r.1553 přestavět renesančně. Po pánech z Hradce byli majiteli Slavatové, Lichtenštejni a Podstatští. více informací / ubytování v okolí

Hrad Dyjice

Hrad DyjiceNepatrné reliéfní zbytky hrádku vzniklého snad na přelomu 13. a 14. století. V roce 1350 se po Dyjici píše Bohobud. Hrádek zanikl pravděpodobně po připojení Dyjice k telčskému panství, po němž ztratil smysl. více informací / ubytování v okolí

Hrad Radkov

Hrad RadkovReliéfní zbytky hrádku zvaného Kočičí zámek, o jehož založení a vzniku v historických pramenech není žádná zmínka. Sporé nálezy z lokality datují její existenci do 13. a 14. století více informací / ubytování v okolí

Tvrz Myslůvka

Tvrz MyslůvkaNepatrné, ale znatelné terénní pozůstatky pravděpodobně středověké tvrze, která ale písemně není doložena. Vznik se odhaduje na dobu kolem roku 1351, kdy se po Myslůvce píše Tomáš Věrduňk. Tzv. Hradiště je zapsáno v seznamu nemovitých památek archeologického charakteru. více informací / ubytování v okolí

Hrad Štamberk

Hrad ŠtamberkHrad byl založen koncem 13. st. Šternberky. Nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno rozsáhlým předhradím opevněného s využitím několika skalních bloků. Zanikl r. 1423 zřejmě díky tažení husitů. Zachováno je torzo zdi a náznaky opevnění. více informací / ubytování v okolí

Zámek Řečice

Zámek ŘečicePůvodně renesanční tvrz v majetku rodu Čeloudů doložena v roce 1562, která byla kolem roku 1730 za Antonína Lipovského přestavěna v barokní zámek. V letech 1830 - 1909 zde sídlili Dalbergové, za nichž se zámek stal jen sídlem správy zdejšího statku. V roce 1948 přešel do majetku státu. více informací / ubytování v okolí

Hrad Roštejn

Hrad RoštejnGotický hrad pánů z Hradce ze 14. stol., renesančně upravený na lovecké sídlo. V pol. 20. stol. zrekonstruován. více informací / ubytování v okolí

Tvrz Kostelní Vydří

Tvrz Kostelní VydříTvrz postavená na počátku 16. stol. R. 1305 se zmiňuje ves v majetku zderazských křižovníků, poté se majitelé často střídali. Od r. 1531 byla tvrz v majetku Koňasů z Vydří. Ti provedli v 16. stol. renesanční přestavbu tvrze. V 17. stol. přístavbou upravena na zámeček. Později sloužila jako sýpka. více informací / ubytování v okolí

Hrad Červený Hrádek

Hrad Červený HrádekReliéfní stopy hradu, jenž se výslovně uvádí v roce 1353, kdy byl v rukou Matěje z Hrádku. V roce 1490 se za Mikuláše z Hobzí uvádí jako pustý, ale někdy před rokem 1585, kdy jej vlastnil Arnošt Zahrádecký, bylo sídlo přestavěno a obnoveno. Zanikl patrně v třicetileté válce. více informací / ubytování v okolí

Tvrz Čížov

Tvrz ČížovZaniklá tvrz, která není v písemných pramenech přímo zmiňována. Spojuje se s osadou Čížov, která se prvně zmiňuje r. 1358, kdy byla prodána Frenclinem Schoberem z Hor a r. 1466 v souvislosti s Oldřichem z Miličína. Osada zanikla na přel. 15. a 16. stol. a v té době neexistovala patrně ani tvrz. více informací / ubytování v okolí

Hrad Bílkov

Hrad BílkovHrad na nejnižší části ostrohu nad Vápovkou vznikl zřejmě kolem poloviny 13. století jako rodové sídlo Ranožírovců. Vyvrácen byl vojskem Hynce Ptáčka z Pirkštejna roku 1444, zachovaly se zbytky zdí, ukryté mezi domky, které na místě hradu stojí dnes. více informací / ubytování v okolí

Zámek Sedlatice

Zámek SedlaticeBarokní zámek začal budovat v roce 1703 probošt premonstrátské kanonie v Nové Říši Bernard Leupold z Lowenthalu pro občasný pobyt příslušníků kláštera. Na počátku 19. století přestal plnit rezidenční funkci a přeměnil se v budovu dvora. V roce 1948 přešel do majetku státu. Dnes je zborcený a čeká ho úplný zánik. více informací / ubytování v okolí

Kostely, kapličky a sochy:

synagoga

synagogaBývalá telčská synagoga vznikla roku 1904 podle projektu Karla Wagnera z Jihlavy mezi židovským obecním domem (čp. 41/I), a šíjovým příkopem opevnění. Používána do roku 1939, po II. světové válce jesle, policejní stanice, dnes sídlo pracoviště NPÚ. více informací...

kostel sv. Ducha

kostel sv. DuchaPozdně gotický kostel na místě nejstarší svatyně v Telči, přistavěný k jediné dochované památce na původní týn – románské věži z počátku 13. století. V letech 1414–1579 městský špitál, kostel zrušen 1785, pro evangelíky obnoven po I. světové válce. více informací...

kostel sv. Anny

kostel sv. AnnyHřbitovní kostelík postavený Antoniem Scottim v letech 1695–7 na náklady telčských jesuitů a městské rady severovýchodně od hradeb města na novém městském hřbitově, vymezeném roku 1698 zdí. Dodnes slouží původní funkci. více informací...

mariánský sloup

mariánský sloupSloup postavený v letech 1716–20 jako poděkování za konec poslední morové epidemie v českých zemích roku 1714. Autorem byl David Lipart z Brtnice, prostředky na stavbu pocházely z odkazu telčské měšťanky Zuzany Hodové. V sousedství dvě kašny. více informací...

boží muka

boží mukaPozdně gotická sloupová boží muka s vrcholovou kaplicí stojí od roku 1480 u křižovatky na jižním konci hráze telčského Ulického rybníka. Jeden z nejstarších dochovaných představitelů místně rozšířených drobných sakrálních památek 15.–19. století. více informací...

jezuitská kolej s kostelem Jména Ježíš

jezuitská kolej s kostelem Jména JežíšJesuitská kolej vznikla v Telči zásluhou hraběnky Slavatové roku 1655. Postupně se rozrostla o seminář a gymnasium. Fungovala do zrušení řádu 1773. Největší barokní komplex ve městě pak sloužil armádě a školství. více informací...

kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba VětšíhoKostel vznikl po vysazení města Telče po pol. 14. stol. Poškozen za husitských a následných válek, přestavba 1443–58. Úpravy pro jesuity (po 1651) většinou zanikly při puristické obnově 1892. Součástí areálu chodba křížové cesty a vzdálené děkanství. více informací...

staroměstský mariánský sloup

staroměstský mariánský sloupBarokní sloup na náměstíčku u kostela na telčském Starém Městě byl postaven před rokem 1673. Dal ho vztyčit Ferdinand Vilém Slavata jako díkuvzdání za jmenování císařským tajným radou. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel na telčském Starém Městě vznikl zřejmě nejpozději ve 13. stol. Nejstarší dochované části dnešní stavby pocházejí z konce století následujícího, většina kostela je barokní. Součást areálu dodnes funkčního zařízení sociálních služeb a hřbitova. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovŽidovský hřbitov v Telči byl zřízen v letech 1879-1880 (starší hřbitov zanikl beze stopy). Na ploše 2800 m2 (z větší části nezaplněné), ohrazené vysokou zdí, se zachovalo cca 200 moderních náhrobků s hebrejskými, německými i českými nápisy. Obřadní síň je užívána Církví adventistů sedmého dne. více informací...

kostel sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana NepomuckéhoBarokní poutní kostel z let 1726–28 na návrší nad dnešní silnicí I/23 mezi Telčí a Krahulčím. Údajně první svatyně oficiálně zasvěcená novopečenému světci v českých zemích. Snad zde měl vyrůst i františkánský klášter. více informací...

kaple sv. Karla Boromejského

kaple sv. Karla BoromejskéhoOsamělá kaple severozápadně od Telče z roku 1663. Nechal ji postavit Jan Karel Jáchym Slavata na místě, kde při lovu spadl do vlčí jámy jako poděkování za svoji záchranu. Ke kapli vede od Telče křížová cesta. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

UNESCO - Telč

Historické centrum města Telč bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992. více informací...

Zámek Telč

Zámek Telč stojí ve městě Telč, v části Vnitřní Město, na náměstí Zachariáše z Hradce, nad meandrem Telčského potoka mezi Ulickým a Štěpnickým rybníkem. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. více informací...

Rozhledna Oslednice

Zhruba 2 km východně od centra Telče a 25 km jihovýchodně od Jihlavy byla na vrchu Oslednice (559 m) v roce 2000 zpřístupněna 34 m vysoká rozhledna s železnou konstrukcí a točitým schodištěm. více informací...

Zřícenina hradu Štamberk

Severozápadně od obce Lhotka u Telče se na skalnatém návrší nachází zbytky hradu Štamberk, který zde nechali postavit Šternberkové více informací...

Hrad Roštejn

Dobře dochovaný odlehlý pozdně gotický hrad s dominantní sedmibokou věží najdeme na zalesněném skalnatém vrchu v krajině Javořických vrchů nedaleko Telče. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Telče můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
rybník Roštýn Přírodní koupaliště Kostelní Myslová rybník Velký Pařezitý rybník Malý Pařezitý koupaliště Dačice rybník Chytrov Rudolecký rybník Lom Horní Cerekev rybník Jestřebí rybník Maráz rybník Zvůle rybník Komorník Biotop Jemnice rybník Budín rybník Klechtavec rybník Rychlov rybník Hejtman rybník Okrouhlík Dolnohuťský rybník Nový rybník rybník Dolní Modletický Hvězdoňovice Rybník Steklý rybník Vidlák

Lyžování v Telči a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Mrákotín Brtnice Čeřínek Jalovec Křemešník Luka nad Jihlavou Šacberk Vysoká u Hav. Brodu Melechov

Tipy z mistopisy.cz:

Lyžařský vlek Mrákotín

Skiareál Mrákotín se nachází v obci Mrákotín, 200 m od hlavní silnice č. 23 Telč–Studená. více informací...

Kam si můžete zajet na nejbližší golf? (řazeno podle vzdálenosti)
Golf Resort Telč

Telč - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2022 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz