Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Vysočina   Rohozná   Výlety, turistika, sport

Rohozná - Vysočina, kam v okolí?

Katastr obce Rohozná zaujímá okrajovou západní část okresu Jihlava a hraničí s okresem Pelhřimov. Trvalé bydliště má v obci 419 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Rohozné na Vysočině zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Křemešník

Tipy z turistika.cz:

Dřevěné plastiky sv. Václava a Poutníka v Rohozné

Dřevěné plastiky sv. Václava a Poutníka v RohoznéPři turistických toulkách Českomoravskou vrchovinou v pomyslném trojúhelníku vytýčeném městy Jihlavou, Pelhřimovem a Třeští, pod vrchem  Čeřínkem, se můžeme zastavit  v … více informací...

Turistická známka č. 383 - Čeřínek

Chata a turistická křižovatka západně od Jihlavy. více informací...

Chata na Čeřínku

Chata na ČeřínkuStojí v těsné blízkosti hlavního vrcholu Čeřínku (761 m), je středobodem celého masívu a největším turistických střediskem Jihlavska. U chaty se nachází i hlavní turistický směrovník, odkud na obě… více informací...

Čeřínek

ČeřínekVrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Přírodní park Čeřínek pokrývá území s řadou biologicky cenných… více informací...

Batelov

Dva zámecké objekty se nacházejí uprostřed obce Batelov na Jihlavsku v kraji Vysočina. Starý zámek je nevýrazná patrová budova s novější hodinovou věží, na kterou navazuje hospodářský dvůr. Nový… více informací...

Dolní Cerekev

Dolní CerekevMěstys Dolní Cerekev se nachází na Českomoravské vysočině, jihozápadně od krajského města Jihlavy. Leží na silnici spojující Kostelec a Batelov, nad řekou Jihlavou. V současnosti má asi 1200 obyvatel… více informací...

Židovská synagoga v Batelově

Synagoga v Batelově byla postavena v roce 1794. Na stejném místě stála i dříve, ale společně se zbytkem židovského ghetta shořela při velkém požáru v roce 1790.Poslední větší stavební úpravy… více informací...

Batelov - městys

Batelov je městys, který najdete jihovýchodním směrem od Jihlavy. Městysem protéká řeka Jihlava, přímo na ní byl založen zámecký rybník. Městysem vede železnice.První zmínka je z r. 1279, kdy se o… více informací...

Tur. rozcest. na Čeřínku

Tur. rozcest. na ČeřínkuRozcestník u tur. chaty, další možnost občerstvení na žluté značce, směr Dolní  Cerekev. Vzdálenost od rozcestníku 400m. Je to "U Tatara" a "Krčma", tu doporučuji. :-) více informací...

Batelov

BatelovBatelov je malé městečko, které najdeme v Českomoravské vrchovině. Batelov se rozkládá na pomyslné hranici, která odděluje Čechy a Moravu. Městečko leží jihovýchodním směrem od města Pelhřimov, na… více informací...

Batelov (kostel)

Batelov (kostel)V obci stojí na místě původní tvrze pozdně renesanční zámek ze 17. století. Později byl upraven barokně.Náměstí dominuje barokní Kostel svatého Petra a Pavla z období 1755 - 1766. V bývalém… více informací...

Židovský hřbitov v Batelově

Židovský hřbitov v BatelověŽidovský hřbitov v Batelově byl založen někdy ve 2.polovině 15.století. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází ale „až“ z roku 1715. Hřbitov sloužil svému účelu do druhé světové války, kdy poměrně… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Batelov

Zámek BatelovTvrz přestavěná Jiřím Čížovský r. 1586 na zámek. Kolem r. 1681 upraven barokně Odkolky z Újezdce a v r. 1755 Janem Kryštofem Burkhardtem de Klee klasicistně. Necitlivé úpravy v druhé polovině 20. století. více informací...

Zámek Batelov

Zámek BatelovRenesanční zámek z 16. stol. postavený Čížovskými z Čížova, od přelomu 16. a 17. stol. slouží jako úřednická budova. Později mírně barokně upraven. více informací...

Zámek Nový Rychnov

Zámek Nový RychnovVlachyňa Leskovec z Leskovce v l.1543-1561 přestavěl tvrz na renesanční zámek. Za arcibiskupa hraběte Jana Bedřicha z Valdštejna byl rychnovský zámek v r. 1675 zčásti přestavěn a zbarokizován. více informací...

Zámek Horní Cerekev

Zámek Horní CerekevZámek, původně tvrz, zažil množství majitelů. Za Leskovců z Leskovce v 2. pol 16. st. byla tvrz přestavěna v renesančním slohu. Rod Regalů dal tvrz přestavět na zámek r. 1734. Dnes je zámek dvoupatrová budova, v soukromém majetku. více informací...

Hrad Kostelec

Hrad KostelecZaniklý hrádek jehož pozůstatkem jsou valy a náznaky zdí. Vybudován pravd. ve 13. stol., v letech 1360–1366 zmiňováni Oldřich a Mikuláš Hamr z Kostelce, r. 1364 Havel z Pacova, poté Jaroslav ze Šternberka a znovu Havel. Zanikl pravd. před r. 1464. více informací...

Zámek Třešť

Zámek TřešťTvrz vystavěná v roce 1513 Vencelíky z Vrchovišť přestavěna Kryštofem Vencelíkem na renesanční zámek ke konci 16. století. Po třicetileté válce opraven, barokní úpravy v roce 1714, dnešní vzhled z roku 1860. V současnosti patří České akademii věd. více informací...

Hrad Janštejn

Hrad JanštejnZřícenina hradu, který vznikl kolem roku 1315. Během husitských válek byl pravděpodobně pobořen a následně zpustl. více informací...

Zámek Rantířov

Zámek RantířovPseudorenesanční zámek přestavěn ze staršího sídla v roce 1873, snad podle projektu Augusta Prokopa. Po roce 1906 rozšířen o škrobárnu. V roce 1928 velkostatek zakoupili manželé Šaškovi, kterým byl navrácen po roce 1990. Dnes zrekonstruovaný a udržovaný společně s ostatním hospodářstvím. více informací...

Tvrz Nemojov

Tvrz NemojovZachované mohutné (8 m široké a 4 m hluboké) příkopy a valy bývalé gotické tvrze, zvané též Blažkův zámek, v lese u vsi Nemojov. Patřila pánům z Vokova, zpustla v 16. století. více informací...

Hrad Roštejn

Hrad RoštejnGotický hrad pánů z Hradce ze 14. stol., renesančně upravený na lovecké sídlo. V pol. 20. stol. zrekonstruován. více informací...

Zámek Pavlov

Zámek PavlovNa místě původní tvrze vystavěn prostý zámek. V druhé pol. 20. stol. v majetku státního statku a začala jeho devastace. V restitucích navrácen původním majitelům a ani za dalších majitelů nedošlo k záchraně zámku. více informací...

Zámek Plandry

Zámek PlandryZaniklý zámek z roku 1734 byla barokní jednopatrová stavba o půdorysu písmene L s hospodářským dvorem a sýpkou. V 90. letech minulého století byl zbaven památkové ochrany a v roce 1998 byl zbourán. Na rozdíl od zámku nepřišel o svoji státní ochranu přiléhající statek a okolní park. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kaple sv. Václava

kaple sv. VáclavaKaple sv. Václava na návsi obce Rohozná z r. 1881. Zařízení je novodobé. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní kamenná boží muka z roku 1744 tvoří součást souboru obdobných sakrálních památek z druhé pol. 17. a 18. století v okolí Batelova. Jsou poškozena, vrcholový jehlan je uražený, chybí vrcholová koule s kovovým křížem. Z patky je viditelná horní část s rytým letopočtem 1744. Chráněná od r. 1958. více informací...

boží muka

boží mukaŽulová barokní sloupková boží muka z roku 1741 patří do význačného souboru rychnovských božích muk. Jsou vysoká 3,5 m, hranolový dřík stojí na čtyřbokém podstavci s nápisem: „Nakladem / Poctiwi obce / tessenowske“. Lucerna má niky zaklenuté konchou. Památkově chráněna jsou od roku 1958. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní památkově chráněná žulová boží muka z období mezi pol. 17. a první pol. 18. století. Mají podobu typickou pro tuto část Vysočiny. Na podstavci s čtvercovým průřezem je šestiboký sloup. Kaplička s mělkými nikami je zakončena stříškami. Na vrcholu býval pravděpodobně kamenný či kovový kříž. více informací...

boží muka

boží mukaKamenná boží muka z roku 1727 představují hodnotnou ukázku barokní kamenické práce, typickou pro tuto oblast Vysočiny. Na soklu je dnes již téměř nečitelný nápis „1727/ TITO BOŽÍ/ MUKI DAL PO/STAWIT PA/VEL FATINA/ NA PAMÁTKU/ UMUČENÍ PÁNA“. Dřík je hladký, lehce vydutý, lucerna má tři mělké niky. více informací...

boží muka

boží mukaTorzo pozdně barokních sloupkových božích muk z roku 1770. Dnes se z nich ale zachoval jen sokl a část dříku vysoká cca 1 metr. Sokl je hranolový, s rytými rámy, v přední části je hůře čitelný sedmiřádkový česky psaný nápis: NAKLA/ DEM/ LVKASE/ PARKANA/ Z BATE/ LOWA/ 1770. Chráněna od roku 1958. více informací...

synagoga

synagogaSynagoga postavena v roce 1794 na místě synagogy zničené požárem v r. 1790. Upravena v r. 1825. Po válce sbor Církve čs. husitské a klub zahrádkářů. I přes pozdější úpravy si zachovala klasicistní vzhled. více informací...

kostel sv. Barbory

kostel sv. BarboryRaně gotický kostel z konce 13. století, původní farní kostel Batelova. V roce 1670 přistavěna sakristie, v 19. století nově zaklenuta loď.V interiéru vzácný náhrobník z r. 1765. více informací...

boží muka

boží mukaŽulová barokní sloupková boží muka z 1. poloviny 18. století v podobě typické pro tuto část Vysočiny. Mají hranolový sokl zdobený rytými rámy, nezdobený sloupek a jsou zakončena masivní hlavicí, kaplicí členěnou mělkými nikami a kovovým dvouramenným křížem. Památkově chráněná jsou od roku 1958. více informací...

kostel sv. Maří Magdalény

kostel sv. Maří MagdalényKostel pochází z pol. 13. stol., původní zdivo dochováno v západní zdi lodi. V 16. stol. přistavěna věž. R. 1723 byl přestavěn. Po požáru r. 1763 je až do r. 1765 opuštěn. Znovu přestavěn v 19. i 20. stol. Zařízení převážně novobarokní z 19. stol. více informací...

boží muka

boží mukaDrobná sakrální památka patřící do souboru desíti chráněných barokních božích muk, který vznikl v době od poloviny 17. do poloviny 18. století. Vytesána jsou ze žuly, na jednoduchém podstavci s čtvercovým průřezem je čtyřboký sloup. Kaplička s mělkými nikami je zakončena dvojitým kovovým křížem. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní památkově chráněná žulová boží muka z období mezi pol. 17. a první pol. 18. století. Mají podobu typickou pro tuto část Vysočiny. Na podstavci s čtvercovým průřezem je čtyřboký sloup. Kaplička s mělkými nikami je zakončena stříškou. Na vrcholu býval pravděpodobně kamenný či kovový kříž. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna Pípalka

Moderní ocelová konstrukce byla vztyčena na vrcholu Křemešník (765 m), cca 5 km severozápadně od obce Nový Rychnov, v roce 1993. Kromě příležitostných návštěvníků ji nepřetržitě využívají telekomunikace a armáda. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Rohozné můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
rybník Klechtavec Lom Horní Cerekev rybník Okrouhlík rybník Malý Pařezitý bazén Jihlava Trojanský rybník rybník Velký Pařezitý aquapark Jihlava - Vodní Ráj Jihlava - rybník Borovinka Černý rybník u Jihlavy rybník Roštýn Hejlovský rybník rybník Jestřebí rybník Pávov rybník Budín koupaliště Úsobí Sedlická přehrada rybník Rychlov koupaliště Měšín rybník Maráz koupaliště Humpolec - Žabák koupaliště Luka nad Jihlavou lom Antonka

Tipy z mistopisy.cz:

Aquapark Jihlava

Aquapark Vodní Ráj v Jihlavě s celoročním provozem nabízí krytý bazén s atrakcemi – krytý tobogán dlouhý 108 m, divoká řeka, venkovní vyhřívaný bazén, brouzdaliště více informací...

Lyžování v Rohozné a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Čeřínek Křemešník Šacberk Mrákotín Brtnice Vysoká u Hav. Brodu Melechov Kadlečák Svatá Anna

Tipy z mistopisy.cz:

Skiareál Křemešník

Ski areál Křemešník leží zhruba 8 km východně od Pelhřimova, rozprostírá se v nadmořské výšce 755 m. více informací...

Rohozná - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz