Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021 / 2022   Vysočina   Litkovice   Výlety, turistika, sport

Litkovice - Vysočina, tipy na výlet - kam v okolí?

Město Žirovnice se rozkládá na pomezí Českomoravské vrchoviny spolu s jednotlivými místními částmi Cholunná, Štítné, Stranná, Litkovice a Vlčetín. Trvalé bydliště má v obci 2643 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Litkovic na Vysočině zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Křemešník

Tipy z turistika.cz:

Kostel sv. Bartoloměje - Stranná

Kostel sv. Bartoloměje - StrannáKostel sv.Bartoloměje ve Stranné je z 13tého století. Byl původně postaven v gotickém slohu, ale několikrát byl přestavován až do dnešní pozdně barokní podoby.  více informací...

Památník Tomáše Štítného

Památník Tomáše ŠtítnéhoPamátník českého zakladatele písemnictví Tomáše ze Štítného. Památný parčík s Kašnou a naučnou cedulí je vystavěn v místě, kde dříve stávala Tomášova tvrz, ve které se po nějaký čas ukrýval i Mistr… více informací...

Žirovnice - Turistické informační centrum

Žirovnice - Turistické informační centrumInformační centrum se nachází v přízemí I. nádvoří zdejšího zámku.Kontakt: Turistické informační centrum, Branka 1, 394 68 Žirovnicetelefon: 565 494 095e-mail: tic@zirovnice.czTuristická mapa KČT 1… více informací...

Turistická známka č. 263 - Žirovnice

Renesanční zámek, vybudovaný z rozsáhlého gotického hradu na skalnatém ostrohu nad stejnojmennou říčkou. Dnes muzeum perleťářství. více informací...

Žirovnice

ŽirovniceŽirovnice leží v jižních Čechách, severovýchodním směrem od města Jindřichův Hradec. Městečko se rozkládá u západního okraje Českomoravské vrchoviny a na pravém břehu říčky Žirovnice. Městečko je… více informací...

Žirovnice

ŽirovniceZámek Žirovnice stojí na skalnatém ostrohu chráněném rybníkem a je dominantou stejnojmenného města, nacházejícího se na Pelhřimovsku v kraji Vysočina. Zámek je otevřen denně od května do září. Jádro… více informací...

Špýchar Žirovnice

Špýchar ŽirovniceZámecký špýchar v Žirovnici nechal postavit František Leopold Šternberk. Na špýcharu je dodnes vidět erb Šternberků s iniciály Františka Leopolda a letopočtem 1707.Špýchar sloužil jako sýpka na… více informací...

Žirovnice - město a zámek.

Žirovnice - město a zámek.Při toulkách po pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje jsme zavítali také do Žirovnice. Prohlédli jsme si město a zámek, hezké pohledy jsou od rybníka Hutní/ a také jsme zašli do kostela sv. Filipa a… více informací...

Žirovnice - město, zámek, špýchar, muzeum

Žirovnice - město, zámek, špýchar, muzeumMěsto Žirovnice se nachází na řece stejnojmenného názvu jižně od Pelhřimova, severovýchodně od Jindřichova Hradce. První písemná zmínka je z roku 1358.  Historie města je spjata s historií hradu… více informací...

Zámek Žirovnice

Zámek ŽirovniceZámek Žirovnice je dominantou stejnojmenného Městečka. Přesné datum postavení tohoto zámku bohužel není známé, ale odhaduje se přibližně na polovinu 13. století. V březnu roku 1964 zámek vyhořel… více informací...

Vlčetín - Kaple sv. Jana Nepomuckého

Vlčetín - Kaple sv. Jana NepomuckéhoKaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena roku 1784 hraběnkou Marianou ze Šternberka. Kaple je v barokním slohu a stojí  ve Vlčetíně, nad silnicí směrem na Popelín. více informací...

Kříž francouzských vojáků u Nové Včelnice

Kříž francouzských vojáků u Nové VčelniceKříž vztyčený jako památka na místě, kde je údajně pochováno více než 1000 napoleonských vojáků, kteří zemřeli v roce 1813 při návratu z tažení v Nové Včelnici na epidemii, která vypukla v jejich… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Žirovnice

Zámek ŽirovnicePrvním známým majitelem byl v r. 1345 Oldřich z Hradce. V l. 1485–1494 hrad V. Vencelík z Vrchovišť přestavěl přibližně do dnešní podoby. V r. 1645 byl obsazen Švédy a poškozen. V r. 1964 vyhořel, obnova začala v r. 1974, skončila v r.1992. více informací...

Zámek Nová Včelnice

Zámek Nová VčelniceChátrající trojkřídlý zámek, vzniklý přestavbou původní gotické tvrze ze 14. st., rozšířené Vencelíky z Vrchovišť po r. 1550 o dvě obytná křídla. Další barokní přestavba za Paradiesů, na poč. 18. st. postaven „nový zámek“. Empírové úpravy z r. 1840. více informací...

Zámek Popelín

Zámek PopelínPůvodně tvrz ze 14. století, koncem 16. století za Vrchotických z Loutkova přestavěna na renesanční zámek. Od roku 1638 v majetku jindřichohradeckých jezuitů, kteří jej přestavěli barokně. V 19. století pseudogotické úpravy. Dnes škola. více informací...

Tvrz Pejdlova Rosička

Tvrz Pejdlova RosičkaPatrová tvrz se střílnami stojí na mírné ostrožně nad bývalým rybníkem, nejsou o ní písemné zprávy. Byla v majetku vladyckého rodu Koňasů z Vydří někdy od poloviny 16. století. více informací...

Zámek Kamenice nad Lipou

Zámek Kamenice nad LipouPůvodně hrad z roku 1248. V letech 1580-1593 přestavěn na renesanční zámek. Průčelí a třípatrová nárožní věž jsou klasicistní z 19. století. více informací...

Zámek Tůmův vrch

Zámek Tůmův vrchDnes již zřícenina pravděpodobně loveckého zámečku, který byl postaven v 16. stol. Po zapálení bleskem roku 1860 již nebyl obnoven a chátrá. více informací...

Zámek Česká Olešná

Zámek Česká OlešnáPůvodně pozdně středověká tvrz, přestavěná v pol. 17. století či nejpozději ve 2. pol. 18. stol. v barokní zámek, po r. 1810 přestavěn klasicistně, na břehu Zámeckého rybníku na okraji nejzápadnější moravské obce. Dvojkřídlá patrová budova s nárožní věžicí a mansardovou střechou. Soukromý majetek. více informací...

Tvrz Veselá

Tvrz VeseláV 16. století založili zdejší tvrz Leskovci z Leskovce. Posledním vlastníkem byl Arnošt z Leskovce. Po jeho smrti byla tvrz změněna na poddanskou usedlost. K bydlení sloužila do roku 1953, poté jako budova místního JZD. V roce 1965 byla tvrz zbořena. více informací...

Zámek Palupín

Zámek PalupínPozdně barokní zámek postavený na místě zaniklého hrádku z poloviny 13. století. Dnes v soukromém vlastnictví. více informací...

Zámek Božejov

Zámek BožejovNa místě zámku stála tvrz uváděná r.1355, v 15. století hrad, přestavěn renesančně v polovině 16. století, v 17. století rozšířen Voračickými. Dnes slouží budova jako základní škola. více informací...

Zámek Studená

Zámek StudenáZámek byl původně tvrzí, kterou postavil Dětřich z Obratan. Koncem 16. stol. byla tvrz přestavěna Zachariášem z Hradce na renesanční zámek. K dalším přestavbám došlo v 17. i 18. stol. a zámek ztratil svou původní podobu. více informací...

Tvrz Budkov

Tvrz BudkovDochovaná budova bývalé tvrze zřejmě postavené v průběhu 15. století. V 2. polovině 17. století opuštěná, později přestavěna nejdříve na sýpku a pak na obytný dům. Jednopatrové stavení se střílnami v patře. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. BartolomějeHrazený, původně farní, gotický kostel, postavený v první polovině 13. století. V průběhu let byl několikrát přestavován (1500, 1744, 1797, 1842 a 1894) až do dnešní, pozdně barokní podoby. O rozsahu a původní stavební podobě není do 15. stol. nic známo. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaKlasicistní, jednoduchá, jednolodní stavba se zvonicí orientovanou k jihu, dostavěn a vysvěcen koncem roku 1788. V zadní části presbyteria se nachází dvě naproti sobě situované kaple, stojící na východní a západní straně kostela. více informací...

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. MikulášePůvodně gotický kostel, dnes pozdně barokní stavba. Založen kolem roku 1350 Dobešem z Bechyně. Současná podoba z roku 1722. Zajímavé jsou hodiny umístěné v šindelem kryté báni. více informací...

kaple sv. Maří Magdaleny

kaple sv. Maří Magdalenygotická kaple z r. 1348, přestavěna renesančně r. 1554 a 1595. R. 1841 pod kaplí zřízena krypta. Osmiboká stavba s jehlancovitou střechou. Interiér zaklenut osmidílnou klenbou, zdi zdobeny malbami z 16. století. více informací...

boží muka

boží mukaPozdně gotická žulová boží muka z doby kolem roku 1500. více informací...

boží muka

boží mukaŽulová barokní boží muka, postavena v 17. století, snad v roce 1642 či 1646. Boží muka jsou památkově chráněna. více informací...

špitál s kaplí sv. Anny

špitál s kaplí sv. AnnyŠpitál s centrální osmibokou kaplí byl založen roku 1694 v prostoru severozápadně od počáteckého náměstí. Kaple byla poničena požárem v roce 1821. Opravena v r. 1834, kdy získala novogotickou vížku. Nyní v užívání Církve československé. více informací...

kostel sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana KřtitelePrvní zmínka o kostele je z roku 1273, jako farní je uváděn roku 1354. V roce 1594 získali jeho patronát jezuité. V roce 1653 vyhořel a v letech 1688–90 byl barokně přestavěn. Roku 1824 znovu vyhořel a při opravě získal dnešní podobu. více informací...

sousoší sv. Jana Nepomuckého

sousoší sv. Jana NepomuckéhoBarokní sousoší z let 1717–1720 od Františka Bauguta. Trojboký podstavec zdobený reliéfy je doplněn sochami světců – Jana Nepomuckého, Jana Křtitele, Prokopa a Josefa. V roce 1838 byla kolem postavena empírová kašna. více informací...

kostel Božího těla

kostel Božího tělaHřbitovní kostel z konce 16. století, barokně přestavěn v l. 1705 – 11, snad architektem Domenicem de Angeli. V interiéru 5 oltářů od sochaře Františka Bauguta. Západně od kostela hranolová zvonice s kostnicí z doby vzniku kostela. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovŽidovské osídlení v Kamenici nad Lipou je datováno již před r. 1603. Hřbitov na vrchu Antonka byl založen v r. 1803. Po válce pustl, ale v r. 1991-1993 byl opraven, od té doby je udržován. více informací...

kostel Všech Svatých

kostel Všech SvatýchKostel původem ze 13. století, přestavěn v 15. a 16. stol., opravován po požárech v 16, 18. a 19. stol. Obdélná stavba s hranolovou věží od západu, dvojicí kaplí a sakristií od severu. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Hrad a zámek Žirovnice

Chloubou a dominantou malého města Žirovnice v členité kopcovété krajině Českomoravské vrchoviny při hranici Čech a Moravy je rozlehlý areál hradu, upraveného na zámek. Stojí na skalnatém ostrohu nad říčkou Žirovnicí mezi dvěma rybníky. více informací...

Zámek Kamenice nad Lipou

Zámek Kamenice nad Lipou, který je významnou kulturní památkou, stojí na nevýrazné ostrožně v Kamenici nad Lipou. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Litkovic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
rybník Budín rybník Kozlov lom Antonka rybník Maráz koupaliště Horní Radouň rybník Fejfar rybník Hejtman Ratmírovský rybník rybník Komorník Lom Horní Cerekev pískovna Jindřiš aquapark Jindřichův Hradec Hejlovský rybník rybník Vajgar rybník Chytrov rybník Velký Pařezitý Kačležský rybník rybník Malý Pařezitý bazén Jindřichův Hradec - Frankův Dvůr Velký Klikovský rybník koupaliště Černovice- Klínot rybník Zvůle Pěnenský rybník - Dřevo

Lyžování v Litkovicích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Antonka Čihadlo Mrákotín Křemešník Čeřínek Hradiště - Nová Bystřice Melechov Kadlečák

Tipy z mistopisy.cz:

Litkovice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz