Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Vysočina   Brtná   Výlety, turistika, sport

Brtná - Vysočina, tipy na výlet - kam v okolí?

Svépravice se nachází mezi městy Pelhřimov a Humpolec, v blízkosti městysu Želiv pod vrchem Stráž. Trvalé bydliště má v obci 120 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Brtné na Vysočině zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Křemešník Švihov / Želivka

Tipy z turistika.cz:

Trnava

TrnavaJedna ze tří přehrad vybudovaných poblíž Želiva byla postavena na říčce Trnavě asi 1 km jižně od Želiva. Stavba přehrady byla dokončena v roce 1981. Za ní je představná nádrž k údolní nádrži Švihov… více informací...

Studánka svatý Haštal u Želiva.

Studánka svatý Haštal u Želiva.Podle pověsti kdysi dávno prý na tomto místě sekali mniši z kláštera v Želivě obilí a v parném dni je trápila žízeň. Opat Haštal poprosil Pána Boha o pomoc a zabodl hůl do země. Když ji vytáhl,… více informací...

Umělý slalomový kanál na Trnávce

Umělý slalomový kanál na TrnávceUměle vybudovaný slalomový kanál na řece Trnava pod vodní nádrží Trnávka nedaleko obce Želiv. Slouží pro závody ve slalomu, raftingu, sjezdu a někdy i pro tréninky závodníků a odvážných turistů.… více informací...

Klášter Želiv.

Klášter Želiv.Klášter v Želivě byl založen ve 12.století. Několikrát vyhořel  a vždy byl znovu obnoven. Nejvýznamnější obnova byla v letech 1713-1720 a realizoval ji J.B. Santini. V 50. letech byl klášter zrušen a… více informací...

Turistická známka č. 522 - Klášter Želiv

Původně gotický klášter benediktinů, později hrad Trčků z Lípy. Dnešní barokní podoba kláštera premonstrátů je dílem J.B.Santiniho. více informací...

Klášterní kostel Narození P. Marie

Klášterní kostel Narození P. MarieKostel Narození Panny Marie v Želivě byl od svého počátku součástí zdejšího kláštera. Původně zde však stál od poloviny 12. století kostel postavený ještě v románském slohu, ten ale v polovině… více informací...

Klášter Želiv.

Klášter Želiv.Želivský Klášter byl založen v r. 1139  pražským biskupem Otou spolu s českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Za první  republiky klášter  dobře ekonomicky prosperoval… více informací...

Želivský klášter

Želivský klášterKlášter byl založen spolu s klášterním kostelem Narození Panny Marie v první polovině 12. století na vysokém ostrohu obtékaném ze dvou stran říčkami Želivkou a Trnavou. Původně zde sídlil mužský řád… více informací...

Želiv

ŽelivObec Želiv leží asi 10 km západně od Města Humpolce v nadmořské výšce 495 m. Místní klášter je jedním ze tří nejstarších klášterů u nás a patří k nejlépe zachovaným středověkým celkům v Čechách.… více informací...

Vodácký kanál v Želivě.

Vodácký kanál v Želivě.Vodácký kanál na Trnávce u Želiva nedaleko Humpolce je svou délkou a spádem největší na světě.Stavebně je kanál tvořen betonovým korytem s četnými umělými překážkami. V začátcích budil u… více informací...

Želiv.

Želiv.Želiv je obec, ležící v malebné západní části kraje Vysočina na soutoku dvou řek - Želivky a Trnávky. Městečko a její okolí je ideální základnou nejen k dlouhým procházkám do krásné přírody, ale i k… více informací...

ŽELIVSKO

ŽELIVSKOJestli Vás lákají české přehrady, tak máme další. Nachází se řece Želivce u obce Sedlice. Celá přehrada je kamenná a zajímavě řešená. Je dobře přístupná ze všech stran, ale nejlepší pohled je z pod… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Hrad Želiv

Hrad ŽelivPozdně gotický hrad z 15. stol. na místě starších klášterních budov sloužil jako sídlo opata. Po konfiskaci získal hrad nový majitel Burian Trčka z Lípy. V druhé polovině 16. st. byl goticko-renesančně přestavěn. více informací...

Zámek Červená Řečice

Zámek Červená ŘečiceNa místě zámku byla postavena cca v 2. pol. 13. stol. tvrz. Ve 14. stol. opevněna a rozšířena na hrad. V 60. l. 16. stol. přestavěn Šebestiánem Leskovcem na renesanční zámek. Po r. 1620 v majetku pražského arcibiskupství, r. 1948 zestátněn. Od r. 2011 postupně opravován, přístupný od 2.7.2013. více informací...

Tvrz Lhotice

Tvrz LhoticeTvrziště gotické tvrze ze 14. století. Jediný známý držitel je Markvart, sídlící zde kolem roku 1400. Kdy a jak tvrz zanikla, prameny neuvádějí. Dochováno trojúhelníkové jádro, valy a příkopy na ostrohu nad Želivkou. více informací...

Tvrz Lhotice

Tvrz LhoticeMladší ze dvou tvrzí ve Lhotici, založ. J. Dobrovítovským v pol.16.stol. V druhé pol.17.stol. patří Želivskému klášteru. V r. 1832 upravena na školu, dnes užívána k bydlení. Dochována bašta ze 16. stol. s nástavbou ze 17. stol. a klíčovými střílnami. více informací...

Tvrz Služátky

Tvrz SlužátkyRenesanční tvrz z 16. století tvoří jádro jihovýchodní části dnešní usedlosti čp. 4. Tvrz zcela přestavěna, dochovaly se některé druhotně použité kamenické detaily a pozůstatek příkopu na východní straně. více informací...

Tvrz Lhotka

Tvrz LhotkaTvrziště málo doložené tvrze na ostrůvku uprostřed zaniklého rybníka. V roce 1413 je uváděn Vacek ze Lhoty, jeho predikát je pravděpodobně jedinou zmínkou o zdejším panském sídle. V pramenech po roce 1413 se hovoří výlučně o vsi. více informací...

Zámek Hořepník

Zámek HořepníkZámek se nachází v centru městečka. Byl postaven okolo roku 1760. Ve sklepních místnostech, hlavně okolo vnitřní studny, je znát, že originální základy jsou ale mnohem starší. více informací...

Tvrz Speřice

Tvrz SpeřiceZbytky zdí větší tvrze s vodním příkopem, která byla postavena pravděpodobně v 2. pol. 14. stol. Předborem ze Speřic (zmiňovaný v obd. 1390–1415). V 15. stol. v majetku Markvarta z Kamenice a ze Speřic. R. 1533, kdy byla odkazována dceři Anně Jiřího Dobrovítského z Újezda, již byla pustá. více informací...

Hrad Konipas

Hrad KonipasZbytky hradu či tvrze poškozené výstavbou dvou sýpek. Hrad poprvé připomínán na sklonku 13. století, zanikl kolem pol. století 15., kdy majitelé přesídlili na nedalekou tvrz Loutkov. Dochovány především hluboké příkopy a část obvodové zdi pojaté do hmoty jedné ze sýpek. Kulturní památka ČR. více informací...

Zámek zámek Říčanských

Zámek zámek ŘíčanskýchPůvodní stavba měla věžovitou gotickou podobu z 15.st. Na zámek přestavěl Adam z Říčan v l.1550-51. V r.1561 renesanční přestavba. R.1682 barokní přestavba, vzhled s menšími úpravami stejný dodnes. Od r.1908 okresní muzeum, dnes regionální muzeum. více informací...

Zámek Březina

Zámek BřezinaStanislav Houska ze Zahrádky r.1574 vystavěl tvrz. R.1743 tvrz přestavěna na barokní zámek. R.1893 zámek upraven v pseudorenesančním slohu. více informací...

Zámek Košetice - nový zámek

Zámek Košetice - nový zámekPůvodně fara. V druhé pol.18.stol.hrabě Josef Jaroslav Věžník připojil k zámeckému areálu starého zámku a barokně upravil. Z druhé pol.18.stol. pochází celkový vzhled zámečku. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kaple sv. Haštala

kaple sv. HaštalaOsmiboká zděná barokní kaple z roku 1728 stojí nad pramenem s údajně léčivou vodou, kterou podle pověsti objevil třetí opat želivského kláštera Haštal, žijící zde na konci 12. století. Kaple je zastřešena stanovou mansardovou střechou pokrytou taškami, uvnitř je vymalován výjev objevení pramene. více informací...

boží muka se sochou Krista

boží muka se sochou KristaNedatovaná mohutná zděná boží muka, pravděpodobně z doby končícího baroka, vzhledem podobná několika dalším božím mukám na okraji Želivi. Mají obloukovitě zaklenuté niky, římsu a taškami pokrytou stanovou střechu. Na vrcholu stojí drobná pískovcová soška Krista. Památkově chráněna jsou od roku 1958. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaPůvodně románská stavba (kvádrové zdivo odhaleno na exteriéru), přestavěná barokně (snad podle projektu Santiniho). více informací...

klášter benediktinů/premonstrátů s kostelem Narození Panny Marie

klášter benediktinů/premonstrátů s kostelem Narození Panny MarieKlášter benediktinů zal. r. 1139 biskupem Ottou a knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Od roku 1149 patří premonstrátům. Románský kostel po požáru r. 1712 zničen. V l.1713 - 1714 postasven J. B. Santinim nový kostel ve stylu barokní gotiky. více informací...

kostel sv. Maří Magdalény

kostel sv. Maří MagdalényPůvodně ranně gotický opevněný kostel, vystavěný před rokem 1283 pražským biskupem Tobiášem z Bechyně. Dnešní podoba je z roku 1734, kdy byl obnoven po požáru z roku 1732. více informací...

boží muka

boží mukaDrobná barokní sakrální památka, pocházející pravděpodobně ze 17. nebo 18. století. Hranolová cihlová boží muka pilířového typu jsou památkově chráněna od roku 1958. Mají prázdné niky, odstupňované římsu a stanovou přečnívající taškovou střechu. Na počátku 21. století byla opravena a nalíčena. více informací...

kostel Božího Těla

kostel Božího TělaPůvodně gotický kostel s neobvyklým závěrem v podobě apsidy, přestavěný renesančně. více informací...

kaple Nalezení sv. Kříže

kaple Nalezení sv. KřížeCentrální obdélná barokní kaple z roku 1738 stojí na místě zaniklé dřevěné Kalvárie z roku 1687. Kaple byla vysvěcena 14. září 1738. Probíhaly v ní pravidelné bohoslužby, ve zvoničce byl umístěn umíráček. V interiéru jsou nástěnné malby Jana Kaliny z nedaleké Sedlice. více informací...

kaple

kapleSoučasná kaple v Těchorazi je novostavba z r. 1963, která nahradila zbořenou původní kapli z r. 1834. Obdélné lodi s presbytářem je představena hranolová vstupní věž, jejíž vrchol zdobí křížek z původní kapličky. více informací...

kaplička sv. Jana Nepomuckého

kaplička sv. Jana NepomuckéhoDrobná výklenková kaplička nejasného stáří má obdélný půdorys s nikami na západní a východní straně. V nich byly umístěny dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, které byly zcizeny roku 1975. Kaple je udržována v dobrém technickém stavu. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní žulová boží muka z 18. století, dle téměř nečitelné datace na soklu snad z roku 1763. Mají tvarosloví typické pro tuto část Vysočiny. Na nízkém soklu stojí hranolový dřík zakončený čtyřbokou kaplici s třemi nikami. Na vrcholu kaplice je kovový křížek. Památkově chráněna jsou od roku 1958. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní boží muka mají podobu typickou pro tuto část Vysočiny. Vytesána jsou ze žuly, na jednoduchém podstavci s čtvercovým průřezem je kaplička s mělkými nikami bez obrázků. Zakončena jsou dvojitým kovovým křížkem. Na podstavci je nápis, datující muka do roku 1678. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Zámek Červená Řečice

Zámek Červená Řečice stojí v centru města Červená Řečice, v okrese Pelhřimov. Od roku 2014 byl prohlášen za národní kulturní památku. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Brtné můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
přehrada Trnávka přehrada Vřesník Sedlická přehrada koupaliště Humpolec - Žabák Hejlovský rybník Černý rybník rybník Kachlička Kouty - rybník Homole lom Lipnice nad Sázavou Trojanský rybník rybník Valcha - Cetoraz koupaliště Úsobí Černý rybník u Jihlavy rybník Ředkovec rybník Klechtavec koupaliště Černovice- Klínot Lom Horní Cerekev lom Antonka rybník Fejfar Jihlava - rybník Borovinka bazén Jihlava aquapark Jihlava - Vodní Ráj rybník Pávov

Tipy z mistopisy.cz:

Přehrada Trnávka

Přehradní nádrž na řece Trnavě byla vybudována v letech 1977–1981. Využívá se hlavně k zachycení splavenin, které by jinak znečištovaly vodní nádrž Želivka-Švihov. Dále je přehrada využívána k rekreační účelům a pro výrobu elektrické energie. více informací...

Přehrada Sedlice

Přehradní nádrž Sedlice byla vybudována v letech 1921–1927 na řece Želivce pod soutokem říčky Hejlovky a Jankovského potoka, zhruba 7 km jihozápadně od Humpolce. více informací...

Lyžování v Brtné a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Křemešník Melechov Čeřínek Kadlečák Antonka Čihadlo Mrákotín Hradiště - Nová Bystřice

Tipy z mistopisy.cz:

Brtná - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz