Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2022 / 2023   Vysočina   Branišov   Tipy na výlet

Tipy na výlet v Branišově a okolí

Obec Ústí leží v malebné části Českomoravské vysočiny mezi Jihlavou a Humpolcem. Trvalé bydliště má v obci 217 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz.
Zde najdete přehledně: výlety Branišov nebo výlety Vysočina.
Vyberte si, co Vás v okolí Branišova na Vysočině zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Křemešník

Tipy z turistika.cz:

Židovský hřbitov

Židovský hřbitovZachovalý židovský hřbitov obklopený rozpadající se zdí u jiřínského potoka asi 1 km jižně od Větrného Jeníkova. V blízkosti stojí u rybnika tzv. Dolní mlýn. více informací...

Trojanský rybník

Trojanský rybníkRekreační Rybník ležící mezi lesy 2 km jižně od Větrného Jeníkova. Obklopují jej lesy a chatová osada. Kolem prochází ŽTZ. 1 km severně je možné navštívit více informací...

Přírodní památka Ivaniny rybníčky

Přírodní památka Ivaniny rybníčky - tip na výletNa Českomoravské vysočině v nadmořské výšce 610 m nad mořem se nachází na ploše 3 ha tři lesní rybníčky. Ivaniny rybníky jsou vzdálené cca 7 km od více informací...

Maršovský rybník

Maršovský rybníkOblast Maršovského rybníka patří k řadě rekreačních míst rozložených kolem Jihlavy. Rybník leží na Maršovském potoce v údolí mezi Jiřínem a Zbilidy. Je obklopen lesy více informací...

Jiřín

Jiřín - tip na výletJiřín je Malá vesnička, která čítá 108 obyvatel a nachází se asi 10 km od Jihlavy. Na začátku letních prázdnin se uprostřed útulné návsi koná více informací...

Černý rybník

Černý rybníkOblast Černého rybníka se řadí k řadě dalších rekreačních míst Jihlaváků. Rozsáhlý rybník leží mezi Větrným Jeníkovem a Smrčnou. Je obklopen lesy, které svým odrazem barví více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Větrný Jeníkov

Zámek Větrný JeníkovTvrz přestavěná na zámek. Rytíř Jan z Minetti r.1729 přestavěl tvrz na barokní zámek. R.1838 hrabata z Rumerskirchu, opravili zámek. R.1904 Richard Fiedler přestavět zámek do dnešní podoby. více informací / ubytování v okolí

Zámek Herálec

Zámek HerálecTrojkřídlý patrový zámek v pseudogotickém stylu, vzniklý v r. 1838 přestavbou barokního zámku upraveného v l. 1658–1661 ze starší tvrze. Po roce 1945 politická škola a později zvláštní internátní škola. Dnes v soukromých rukou. více informací / ubytování v okolí

Zámek Úsobí

Zámek ÚsobíPozdně barokní trojkřídlý zámek z druhé poloviny 18. století s kaplí Panny Marie, svatého Floriána a Donáta z roku 1758. Empírově upraven po roce 1830. Po roce 1948 léčebna dlouhodobě nemocných, v dnešní době restaurován soukromým majitelem. více informací / ubytování v okolí

Zámek Rantířov

Zámek RantířovPseudorenesanční zámek přestavěn ze staršího sídla v roce 1873, snad podle projektu Augusta Prokopa. Po roce 1906 rozšířen o škrobárnu. V roce 1928 velkostatek zakoupili manželé Šaškovi, kterým byl navrácen po roce 1990. Dnes zrekonstruovaný a udržovaný společně s ostatním hospodářstvím. více informací / ubytování v okolí

Zámek Plandry

Zámek PlandryZaniklý zámek z roku 1734 byla barokní jednopatrová stavba o půdorysu písmene L s hospodářským dvorem a sýpkou. V 90. letech minulého století byl zbaven památkové ochrany a v roce 1998 byl zbourán. Na rozdíl od zámku nepřišel o svoji státní ochranu přiléhající statek a okolní park. více informací / ubytování v okolí

Hrad Orlík

Hrad OrlíkZřícenina hradu postaveného ve 14. stol. parvděpodobně Jindřichem z Dubé. Za 30. leté války pobořen a využíván k hosp. účelům, pomalu chátrá a kámen je rozebírán ke stavebním účelům. Od roku 1997 je hrad konzervován a zpřístupněn veřejnosti. více informací / ubytování v okolí

Zámek Nový Rychnov

Zámek Nový RychnovVlachyňa Leskovec z Leskovce v l.1543-1561 přestavěl tvrz na renesanční zámek. Za arcibiskupa hraběte Jana Bedřicha z Valdštejna byl rychnovský zámek v r. 1675 zčásti přestavěn a zbarokizován. více informací / ubytování v okolí

Zámek Věž

Zámek VěžVes poprvé zmíněna r. 1404. Koncem 17. stol. za Vernierů postaven obdélný patrový barokní zámek. V l. 1728-30 rozšířen o vrcholně barokní boční křídlo s navazující obdélnou půlkruhem zakončenou kaplí. Další úpravy klasicistní, rokokové a empírové. Po požáru r. 1881 opraven na poč. 20. století. více informací / ubytování v okolí

Zámek Staré Hory

Zámek Staré HoryZámeček, jehož stavitel je neznámý stejně jako datum jeho výstavby, je poprvé zachycen na mapě I. vojenského mapování z let 1764-1768. Po roce 1800 jej získal Josef Heller, jehož rod vlastnil zámek až do 20. let 20. století. V 90. letech přešel do soukromých rukou. více informací / ubytování v okolí

Zámek Štoky

Zámek ŠtokyPozdně barokní jednopatrový trojkřídlý zámek, byl vybudován v roce 1760 hrabětem Karlem Josefem z Palmů na místě staršího hospodářského dvora. Knížata z Palm-Gundelfingenu jej drželi až do r. 1841. více informací / ubytování v okolí

Hrad Kostelec

Hrad KostelecZaniklý hrádek jehož pozůstatkem jsou valy a náznaky zdí. Vybudován pravd. ve 13. stol., v letech 1360–1366 zmiňováni Oldřich a Mikuláš Hamr z Kostelce, r. 1364 Havel z Pacova, poté Jaroslav ze Šternberka a znovu Havel. Zanikl pravd. před r. 1464. více informací / ubytování v okolí

Zámek Skřivánek

Zámek SkřivánekOsada z roku 1733 s hospodářským dvorem patřící úsobskému panství. V roce 1810 Ignác Jan Rychlý nechal zbudovat v jihovýchodní části dvora klasicistní zámek, který sloužil především správě majetku. Posledními majiteli byli manželé Václav a Emilie Červených. více informací / ubytování v okolí

Kostely, kapličky a sochy:

socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana NepomuckéhoBarokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1755. Stojí na čtyřbokém podstavci s rytými rámy. Postava světce v mírně nadživotní velikosti stojí na oblacích. Má tradiční podobu - kanovnické roucho s biretem na hlavě a svatozář tvořenou 5 zlatými hvězdami. Památkově chráněna od roku 1958. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaBarokní kostel sv. Václava postaven na místě starší kaple v letech 1749–1751, snad Anselmem Luragem. Památkově chráněn je celý areál, sestávající kromě kostela z hřbitova, márnice, ze zděné ohradní zdi a z dvojice bran v ohradní zdi, situovaných po obou stranách vstupu do kostela. více informací...

zvonička

zvoničkaPozdně barokní zvonička z roku 1829. Jde o zděnou stavbu čtvercového půdorysu bez ozdob na fasádě. Má polygonální stanovou šindelovou střechu s otevřenou lucernou, makovicí a křížkem. Vedle je pamětní kámen s nápisem "Nákladem Matěje Kazdy Bůh do Wellšow Ro 1827" Památkově chráněná je od roku 1958. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní žulová boží muka z roku 1774 s třemi podmalbami na skle v nikách kapličky. Malby představují Vítězného Krista, Pannu Marii s Dítětem a sv. Václava. Boží muka jsou udržovaná a památkově chráněná. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovŽidovský hřbitov z počátku 17. století, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1652. Na ploše 943 m2 je cca 250 náhrobků převážně žulových stél barokního typu. Ruiny průchozí márnice jsou v západní části zdi. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní žulová boží muka z roku 1756. Pilíř má patku mírně rozšířenou, zdobený je rytými rámy, datem vzniku a málo zřetelným reliéfem krucifixu. Čtyřboká lucerna je půlkruhově zakončená, s rytými rámy a kovovým, bohatě zdobeným kovaným křížkem na vrcholu. Památkově jsou chráněna od roku 1958. více informací...

kostel Narození Panny Marie

kostel Narození Panny MarieJednolodní farní kostel Narození Panny Marie nechal v letech 1720 až 1735 postavit majitel panství, rytíř Jan z Minetti ve stylu lidového baroka. Opravován byl v roce 1792. V polovině 19. století vyhořel a opraven byl v letech 1851-52. Památkově chráněný je od roku 1958. více informací...

kaple sv. Jana Nepomuckého

kaple sv. Jana NepomuckéhoDrobná kaple čtvercového půdorysu byla vystavěna po polovině 18. století. Fasáda kaple je hladká, bez výzdoby. Interiér je zaklenut českou plackou. Kaple má šindelovou střechu ve tvaru čtyřbokého stanu, na vrcholu je kovový dvouramenný kříž. Kaple je památkově chráněna od roku 1958. více informací...

boží muka

boží mukaŽulová barokní boží muka z roku 1755. Dřík je hranolový s mírně vybranými rohy, zdobený stejně jako patka rytými rámy. Na římse je netypická čtyřboká kaplice zakončená půlkruhy. Kaplici zakončuje kamenná koule s torzem dvouramenného kovového křížku. Boží muka jsou památkově chráněna od roku 1958. více informací...

boží muka

boží mukaŽulová pozdně gotická boží muka z počátku 16. století s velmi nezvyklým tvaroslovím. Hranolový pilířek s okosenými hranami je zakončen malou čtyřbokou vrcholovou kaplicí, v jejíž mělké nice je nezřetelný reliéf Krista na kříži. V horní třetině dříku je připevněno příčné břevno, vytvářející kříž. více informací...

návesní kaple

návesní kaplePamátkově chráněná návesní kaple z 19. století má neobvyklý kruhový půdorys. Jedná se o zděnou stavbu s hladkou fasádou bez ozdob, v průčelí je pravoúhlý vchod. Interiér je plochostropý. Zastřešena je polygonální jehlancovou střechou, zakončenou makovicí a křížem. Státem chráněna je od roku 1958. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní žulová boží muka z roku 1760. Subtilní hranolový pilíř je zdobený rytými rámy. Ukončený je profilovanou římsou. Čtyřboká lucerna je hrotitě zakončená, na vrcholu je kovový latinský křížek. V hrotité čelní nice je novodobý obrázek. Památkově chráněná jsou od roku 1958. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Zřícenina hradu Orlík u Humpolce

Zřícenina gotického hradu Orlík u Humpolce stojí na zalesněném kopci nad vesnicí Rozkoš asi 2 km od Humpolce. více informací...

Rozhledna Orlík

Zajímavá rozhledna je součástí areálu zříceniny hradu Orlík, necelé 2 km severovýchodně od Humpolce, 20 km severovýchodně od Pelhřimova. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Branišova můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
Trojanský rybník rybník Tuksa lom Pavlov u Herálce Černý rybník u Jihlavy koupaliště Vyskytná koupaliště Úsobí Plačkovský rybník koupaliště Humpolec - Žabák rybník Kachlička Dolnohuťský rybník Jihlava - rybník Borovinka rybník Pávov aquapark Jihlava - Vodní Ráj bazén Evžena Rošického bazén Jihlava Sedlická přehrada rybník Klechtavec přehrada Vřesník rybník Okrouhlík koupaliště Měšín rybník Stráž lom Lipnice nad Sázavou lom Trojka Lipnice

Tipy z mistopisy.cz:

Aquapark Jihlava

Aquapark Vodní Ráj v Jihlavě s celoročním provozem nabízí krytý bazén s atrakcemi – krytý tobogán dlouhý 108 m, divoká řeka, venkovní vyhřívaný bazén, brouzdaliště více informací...

Přehrada Sedlice

Přehradní nádrž Sedlice byla vybudována v letech 1921–1927 na řece Želivce pod soutokem říčky Hejlovky a Jankovského potoka, zhruba 7 km jihozápadně od Humpolce. více informací...

Lyžování v Branišově a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Čeřínek Šacberk Křemešník Vysoká u Hav. Brodu Melechov Luka nad Jihlavou Kadlečák Brtnice Mrákotín Svatá Anna

Kam si můžete zajet na nejbližší golf? (řazeno podle vzdálenosti)
Golf Resort Telč Casa Serena

Branišov - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2022 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2023 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz