Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Východní Čechy   Chrudim   Výlety, turistika, sport

Chrudim - Východní Čechy, tipy na výlet - kam v okolí?

Chrudim, známá rovněž jako "Athény východních Čech", leží na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové. Trvalé bydliště má v obci 22543 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Chrudimi ve Východních Čechách zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

CHrudim - Resselovo náměstí

CHrudim - Resselovo náměstíResselovo náměstí v Chrudimi je úchvatné a je součástí městské památkové zóny. Je obklopeno množstvím historických měšťanských domů. Dominantou náměstí je novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.… více informací...

Morový sloup na Resselově náměstí v Chrudimi

Morový sloup na Resselově náměstí v ChrudimiMorový barokní sloup je ozdobou Resselova náměstí v Chrudimi, má 18 metrů. Patří k architektonickým skvostům náměstí . Morový sloup Proměny Páně v Chrudimi byl vystaven v barokním slohu v letech 1719… více informací...

Chrudim - Sloup Proměnění Páně

Chrudim -  Sloup Proměnění PáněTento překrásný pískovcový barokní sloup pochází z poloviny 18. století a je dílem italského sochaře G. B. Bully a několika dalších českých sochařů. Kašny okolo byly zbudovány v letech 1842-43. Sloup… více informací...

Chrudim - Pamětní deska Aloise Gallata

Chrudim - Pamětní deska Aloise Gallata  Pamětní deska Aloise Gallata se nachází na budově Městského úřadu na Resslově náměstí. Deska, jež byla odhalena v roce 2005, nese tento text:V tomto domě zemřel Alois Gallat 1827 – 1901,ředitel… více informací...

Klíčová socha v Chrudimi

Klíčová socha v ChrudimiSlavná klíčová socha kontraverzního českého umělce Jiřího Davida nyní na svém turné po vlastech českých a moravských (po Praze, Ostravě, Olomouci a Brně) zavítala do Chrudimě. V Chrudimi byla… více informací...

Stará radnice na Resselově náměstí v Chrudimi

Stará radnice na Resselově náměstí v ChrudimiBudovu Staré Radnice možno vidět na Resselově náměstí v centru Chrudimi. Stojí zde od 1. poloviny 15. stol. Roku 1547 byla poškozena požárem, roku 1560 rozsáhle přestavěna. Fasáda je barokní z roku… více informací...

Chrudimské Resselovo náměstí

Chrudimské Resselovo náměstíDominantou úchvatného Resselova náměstí, pohádkového města Chrudim, obklopeného množstvím historických domů je dnes novogotický trojlodní Kostel Nanebevzetí Panny Marie, pocházející původně z 13.… více informací...

Komplex Kapucínského kláštera se zahradami v Chrudimi

Komplex Kapucínského kláštera se zahradami v ChrudimiV centru města , na Školní ulici v Chrudimi stojí za pozornost památkově chráněný komplex Kapucínského kláštera s dominantním objektem kostela sv. Josefa. Po 50. letech, kdy byl prázdný se stal… více informací...

Chrudim - Khomorovský dům

Chrudim - Khomorovský důmPůvodně gotický dům vyniká renesančním a rokokovým portálem, z doby baroka pochází fasáda a socha Panyy Marie. Písemně je dům doložen od roku 1546. Jméno domu pochází od rodiny Khonorovy, která jej… více informací...

Chrudim - Rozvodovský dům

Chrudim - Rozvodovský důmNachází se v rohu Resselova náměstí. Jedná se o měšťanský dům s gotickým jádrem. V interiéru objektu se dochovala řada prvků z renesančního období. Fasáda domu je pak empírová s alegorickými náměty a… více informací...

Chrudim - Díra výstavní

Chrudim - Díra výstavníDíra výstavní je galerijní výklenek, který se nachází v pasáži Žralok vedle vinárny U sudu na Resselově náměstí. Původně zde byla tmavá nika plná odpadků. Několik nadšenců ji vyčistilo, zavedlo… více informací...

Chrudim - sousoší Nejsvětější Trojice

Chrudim - sousoší Nejsvětější TrojiceTato barokní pískovcová socha pochází z poloviny 18. století. Vytvořila ji hrochovotýnecká sochařská dílna. Socha původně stála při cestě z Chrudimi do Vesce. Na dnešní místo byla umístěna po jejím… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Hrad Chrudim

Hrad ChrudimKrálovský hrad byl snad založen spolu s městem Přemyslem Otakarem II., před r. 1349 již neexistoval. O jeho podobě a historii vedou odborníci dodnes spory. více informací...

Tvrz Kozojedy

Tvrz KozojedyJiž k r. 1318 se připomíná Vlacheň z Kozojed, další držitelé však známe až z 15. stol. Na počátku 16.stol. byly kozojedy připojeny k Morašickému zboží, tvrz se připomíná v r. 1544 jako pustá. více informací...

Zámek Medlešice

Zámek MedlešiceTvrz poprvé připomíná v roce 1626, kdy byla v majetku vdovy Anny po Janu Bohušínském z Božejova. Kolem roku 1725 za Marie Terezie z Vernieru, rozené Strakové z Nedabylic, byla tvrz upravena do dnešní podoby zámku. Při zámku veřejně přístupný park. více informací...

Zámek Slatiňany

Zámek SlatiňanyGotickou tvrz ze 14. století přestavěl Bohuslav Mazanec z Frymburka po r. 1561 na renesanční zámek. R.1732 Josef František ze Schönfeldu zámek barokně upravil. Auerspergové v 19. stol. upravili zámek neoslohově. R. 1945 zámek konfiskován Trauttmansdorfům .V l. 1950-52 zřízeno hippologické muzeum. více informací...

Tvrz Stolany

Tvrz StolanyPrvní zmínka o vsi z r. 1229 (majetek opatov. kláštera). Mezi l. 1568 a 1577 Václav Plesl Heřmanský ze Sloupna postavil novou obdélnou dvoupatrovou renesanční tvrz. V r. 1608 ji Jan Berka z Dubé spojil s panstvím Heřmanův Městec. Po r. 1658 se tvrz neuvádí. Zachovaly se původní sklepy pod budovou. více informací...

Hrad Rabštejnek

Hrad RabštejnekZříceniny nevelkého hrádku z 14. stol. majitele Matyáše z Rabštejna. Po opuštění Bohuslavem Mazancem z Frymburka v 1585 se uvádí jako pustý. Po romantických přestavbách na počátku 19. stol. byl upraven a dostavěn palác se dvěma místnostmi. více informací...

Zámek Úhřetice

Zámek ÚhřeticeZámek nechala po r. 1586 pro svůj případný pobyt postavit Markéta Berková z Dubé jako součást dvora. Později sloužil jako obydlí správce. V r. 1807 vyhořel a již nebyl obnoven. Snížená budova byla následně upravena na chlévy. více informací...

Zámek Vejvanovice

Zámek VejvanoviceTvrz se prvně vzpomíná v roce 1646. Po roce 1684 byla přestavěna na barokní zámek, který byl od konce 18. století využíván pro správní účely. Ve 20. letech 19. století byl zámek upraven na chlévy a sýpku. Dnes je areál v soukromém vlastnictví a slouží pro potřeby zemědělské farmy. více informací...

Zámek Nabočany

Zámek NabočanyZchátralý zámek. Postaven po r.1568 Adamem Přibíkem z Otaslavic. R.1692 přestavěn barokně, v l.1820–30 přestavěn, budova pokryta nízkou valbovou střechou. V poslední době byly na zámku zahájeny nejnutnější opravy. více informací...

Tvrz Nemošice

Tvrz NemošiceArcheologické nálezy předpokládají existenci tvrze v první pol. 14. stol., z r.1492 jediná zmínka o tvrzi, která záhy zpustla. Ještě v 19. stol. patrná čtyřhranná vyvýšenina v místě tvrze, pův. asi obehnána dvojím pásem valů a příkopů. více informací...

Zámek Lukavice

Zámek LukaviceNevelký patrový barokní zámek z 18. století, jenž byl vystaven jako správní místo místních pyritových dolů. Dnes jsou v zámku byty, knihovna, městský úřad a expozice těžby v Lukavici. více informací...

Tvrz Jezbořice

Tvrz JezbořiceTvrziště na hraně nad Klešickým potokem nedaleko kostela. O vsi první zmínka z r. 1131, kdy patřila olomouckému biskupství. Od poč.15. stol byla zastavována a některý z majitelů zde postavil tvrz (beze zmínky v písemných pramenech). Podle A. Sedláčka tvrz založili Bochovci z Bochova v l. 1441-1488. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel připomínán r.1359. Gotickou podobu dokončila dvorská huť konc.14.st. Úpravy v 16.a 17.st. Dnešní podoba z novogotické přestavby v l.1850-80, kdy průčelí rozšířeno o dvě čtverhranné věže. V dalším desetiletí dokončována výzdoba interiérů. více informací...

kostel sv. Michaela archanděla

kostel sv. Michaela archandělaPozdně gotická bohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi v Zieglerových sadech, původně hřbitovní kostel. Vysvěcen v roce 1521, v polovině 18. století přestavěn. více informací...

kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

kostel sv. Kateřiny AlexandrijskéKostel založen nejspíše ve 2. pol. 14. stol., pozdně gotické kněžiště je ze 2. pol. 15. stol. a trojlodí, portály a kruchta z 1. pol. 16. stol. od J. Hanzara. Později opravován po požárech. více informací...

kostel Povýšení sv. Kříže

kostel Povýšení sv. KřížeBohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi na hřbitově U Kříže. Kostel byl zřejmě postaven v Chrudimi jako první, v 2. pol. 17. stol. upraven pozdně goticky, další úpravy v pol. 19. stol. více informací...

kostel sv. Marka

kostel sv. MarkaBarokní kostel, s obdélnou lodí, půlkruhem zakončeným závěrem a čtvercovou sakristií postaven se samostatnou zvonicí r. 1732 v místě snad románské svatyně. R. 1745 se zhroutila klenba lodi, r. 1771 kostel vyhořel. Poč. 20. st. přistavěna hranolová věž a zbořena zvonice. Skromný mobiliář barokní. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieKaple byla postavena v r. 1879 v historizujícím novogotickém slohu stavitelem Studničkou z Chrudimi. V r. 1918 byl pro válečné účely zabaven zvonek. Nový byl pořízen v r. 1922 a další v r. 1930. Později byla kaple povýšena na filiální kostel. více informací...

kostel sv. Martina

kostel sv. MartinaGotický kostel z konce 13. století vypálen s celou obcí r. 1469 Uhry, obnoven až v baroku, kdy byly Slatiňany samostatným panstvím. Současná podoba pochází z novogotické přestavby v letech 1891-1892 podle plánů Františka Schmoranze, tehdy farní kostel rozšířen a spojen krytou chodbou se zámkem. více informací...

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. BartolomějeKostel založen r.1397. Gotická dřevěná pětiboká zvonice končí osmihranným jehlanem je celá pokrytá šindelem. Barokní dřevěný most, postavený r.1721 je tvořen na každé straně 8 oblouky, ve spodní části zdoben bedněním a při vstupu vraty. více informací...

boží muka

boží mukaBoží muka v pozdně barokním stavebním stylu byla postavena r. 1800, patrně v souvislosti s tehdy probíhající válkou s revoluční Francií, kterou zmiňuje nápis na mukách. Po r. 1945 stavba neudržovaná chátrala, r. 2006 však byla odborně opravena a r. 2009 za ní byla postavena zvonička. více informací...

kostel sv. Jiří

kostel sv. JiříKostel zasvěcený sv. Jiří, založený někdy před rokem 1349. Kostel je dvoulodní stavba s novogotickým oltářem z roku 1882. Dochovány dvě gotické nástěnné malby z poloviny 15. století. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaBarokní kostel sv. Václava se nachází na opukovém návrší ve vesnici mezi Pardubicemi a Chrudimí. Kostel je zdaleka viditelný jak za dne, tak i v noci, neboť je osvětlen. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Zámek Slatiňany

Zámek Slatiňany patří k nejvýznamnějším budovám města Slatiňany v okrese Chrudim. Spolu s přilehlým rozsáhlým parkem se nachází na západní straně města, od jehož centra je oddělen tokem Chrudimky. více informací...

Rozhledna Bára II

Rozhledna Bára II se nachází na severozápadním hřbetu vrchu Hůra (403 m), západně od Slatiňan, severovýchodně od obce Rabštejnská Lhota. Stavba rozhledny proběhla od dubna do srpna 2009. více informací...

Rozhledna Na Chlumu

Kamenná rozhledna s dřevěným krytým vyhlídkovým ochozem byla v roce 2013 obnovena a zpřístupněna v zámeckém parku v místě Na Chlumu na jižním úpatí kopce Hůra (403 m) zhruba 3 km západně od Slatiňan. více informací...

Zřícenina hradu Žumberk

Zřícenina hradu Žumberk stojí na vysokém ostrohu nad řekou Holetínkou u městyse Žumberk na Chrudimsku. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Chrudimi můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
bazén Chrudim koupaliště Chrudim koupaliště Slatiňany aquapark Pardubice přehrada Křižanovice koupaliště Pardubice Moravany - Duhové jezero koupaliště Slepotice lom Dubová koupaliště Horní Bradlo - Tesla Vršov Lom Zvěřinov Sečská přehrada lom Prosetín Kaňon Lom Kaňon lom Prosetín Žemličák koupaliště Skuteč rybník Oplatil bazén Skuteč lom Trhová Kamenice Holice - Hluboký rybník lom Srní přehrada Pařížov bazén Hlinsko

Tipy z mistopisy.cz:

Aquacentrum Pardubice

Od roku 2012 láká k návštěvě milovníky vody, sportu i relaxace Aquacentrum Pardubice. více informací...

Přehrada Křižanovice

Vodní nádrž Křižanovice na řece Chrudimce byla vybudována v letech 1948–1953 z důvodů energetických a vodárenských. Betonová přehradní hráz o délce 130 m a výšce 31,5 m vytváří vodní plochu o rozloze 32 ha. více informací...

Lyžování v Chrudimi a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Hluboká Trhová kamenice Hlinsko Svatá Anna Svratka Vysoká u Hav. Brodu Harusův kopec - Nové Město na Moravě Karas - Mezihoří

Tipy z mistopisy.cz:

Chrudim - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz