Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021 / 2022   Východní Čechy   Broumov   Výlety, turistika, sport

Broumov - Východní Čechy, tipy na výlet - kam v okolí?

Město Broumov se nachází u státních hranic s Polskem, severovýchodně od Náchoda. K místím částem patří Benešov, Kolonie 5. května, Nové Město, Olivětín, Poříčí, Rožmitál a Velká Ves. Trvalé bydliště má v obci 7288 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Broumova ve Východních Čechách zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Broumovké stěny Teplické skály Adršpach pískovna

Tipy z turistika.cz:

Broumov - Mírové náměstí, soubor památek

Broumov - Mírové náměstí, soubor památekBroumovské Mírové náměstí je s přilehlým okolím historickým centrem města. Měšťanské domy jsou původně ze 16. století, postaveny byly z kamene, do současné podoby byly upraveny po následných… více informací...

Mariánský sloup

Mariánský sloupMariánský sloup stojí na Mírovém náměstí v Broumově. Mariánský sloup v Broumově zhotovil roku 1706 J.Brokoff. Sloup stojí na podnoži vysoké 2,8 m. Je vytesán z jednoho kusu kamene. Ve spodní části… více informací...

Broumovská kašna

Broumovská kašnaKovová kašna na Mírovém náměstí v Broumově je ozdobena čtveřicí soch hochů, nesoucích vodotrysk. Tryskající voda je zachytávána v kruhovém disku, z něj voda protéká chrliči v podobě lvích hlav do… více informací...

Webkamera - Broumov, náměstí

Webkamera - Broumov, náměstíPřipojený odkaz nabízí pohled na Broumov ze tří webkamer. Tím prvním je pohled na broumovské Mírové náměstí jemuž dominuje morový sloup. Pohledem druhým je výhled z chaty na Hvězdě na město a… více informací...

Dřevěný hřbitovní kostel Broumov

Dřevěný hřbitovní kostel BroumovDřevěný hřbitovní kostel byl vystavěn ve 12. století a během husitského obléhání 1421 byl vypálen. Později, tedy v roce 1450 znovuzrozen.Je to unikátní stavba, neboť se jedná o nejstarší dřevěný… více informací...

Turistická známka č. 2327 - Město Broumov

Nejstarší památkou města je historické jádro na skalním ostrohu nad řekou Stěnavou, kde byl Broumov založen v pol. 13. stol. Dodnes si uchoval svůj původní půdorys tzv. slezského typu. Především na… více informací...

Broumov - Infocentrum

Broumov - InfocentrumInformační centrum Vám poskytne informace o společenských, kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí. Dále máte možnost zajistit si ubytování čí stravování. V rámci centra si můžete zakoupit… více informací...

Kostely Broumovska

Kostely BroumovskaKostely tzv. „broumovské skupiny“ byly na území klášterního panství vystavěny podle plánů významných barokních architektů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce z počátku 18. století.… více informací...

Broumov - kostel sv. Petra a Pavla

Broumov - kostel sv. Petra a PavlaKostel sv. Petra a Pavla je poprvé připomínán v r. 1258, kdy pražský biskup věnoval příjmy z farního kostela Břevnovskému klášteru, v té době se jednalo o kostel dřevěný. Kostel kamenný byl postaven… více informací...

Turistická známka č. 314 - Klášter Broumov

Rozsáhlý barokní komplex podle K.I.Dienzenhofera ve stejnojmenném městě a "výběžku". více informací...

Broumov - Muzeum Broumovska

Broumov - Muzeum BroumovskaMuzeum, které se nachází v sousedství kláštera návštěvníky seznamuje s historií bývalého klášterního benediktinského panství. Muzeum pravidelně připravuje krátkodobé vlastivědné výstavy a výstavy… více informací...

Broumov - klášterní kostel sv. Vojtěcha

Broumov - klášterní kostel sv. VojtěchaPrvní dochovaná zmínka o klášterním kostele sv. Vojtěcha je datována rokem 1357 ve spojitosti s dokončením stavby gotického dvoulodí s polygonálním závěrem kněžiště a dvěma Věžemi. Roku 1684 byl… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Meziměstí

Zámek MeziměstíPůvodní tvrz v letech 1728-38 přestavěna na barokní zámek. V r.1922 stal soukromým zemědělským statkem a po 2.sv.válce využíván k zemědělským účelům. Rekonstrukcí v 70. letech navrácena původní podoba. více informací...

Hrad Hrad u Božanova

Hrad Hrad u BožanovaTerénní zbytky hradu. V pramenech není zmíněn, nálezy doložena existence v 1. pol. 14. st. Dochovány zbytky dřevěných staveb, zbytky valů a příkopy malého hrádku. více informací...

Hrad Vlčinec

Hrad VlčinecTéměř zaniklý hrad připomínaný r. 1366 jako maj. břevnovského opata. Prodán Janovi Kdulincovi z Ostroměře. R. 1390 opět maj. břevn. opata a propůjčen Kunešovi z Pravětic. R. 1406 v drž. Stradala ze Žďáru a Vysoké Srbské. Zničen husity roku 1422. více informací...

Zámek Teplice nad Metují

Zámek Teplice nad MetujíRenezanční zámek vystavěn r. 1599 Václavem Bohdaneckým z Hodkova. Od 1. světové války slouží jako radnice. více informací...

Zámek Teplice nad Metují

Zámek Teplice nad MetujíBarok. zám. z r. 1664 vystavěn Zikmundem Schmiedel ze Schmieden. Nová kaple a plastiky z Kuksu po r. 1749, za Adama Straky z Nedabylic. R. 1775 za selské bouře vypleněn. V r. 1888 za Bedřicha Faltyse rozšířena zahrada. Po r. 1945 domov důchodců. více informací...

Zámek Stárkov

Zámek StárkovPůvodně renesanční zámek byl postaven v první pol.16.st. V letech 1681–91 přestavěn ranně barokně a koncem 18.st. pozdně barokně. Další úpravy v letech 1927 a 1959 poněkud setřely barokní styl stavby. více informací...

Hrad Skály

Hrad SkályZřícenina hradu založeného ve 13. století Matějem Salavou z Lípy. Pobořen kolem roku 1447. Po několika letech obnoven, ale v 17. stol. rozbořen a materiál použit na stavbu hospodářských stavení zámku. více informací...

Zámek Skály

Zámek SkályZámek byl postaven v 16. stol. Roku 1662 jej koupil biskup Matouš Sobek z Bilenberka a až do 20. stol. sloužil k letním pobytům biskupů a kanovníků. Po roce 1950 byla budova upravena na Muzeum A. Jiráska. více informací...

Tvrz Stárkov

Tvrz StárkovZachovalý pahorek tvrziště z 14. století jižně od kostela v soukromé zahradě, částečně poškozen stavbou rodinných domků v 70. letech 20. století. Viditelný přes plot. více informací...

Hrad Střmen

Hrad StřmenZřícenina skalního hradu. Doba založení není známa. Hrad se spojuje s pány erbu třmene. Prvně je zmiňován v Majestas Carolina. Držitel byl snad Tas z Vízmburka. R. 1372 v držení Wickmana. Dobyt husity a r. 1447 zbořen. více informací...

Hrad Bystrý

Hrad BystrýTerénní zbytky nevelkého sídla založeného ve 13. století a zaniklého požárem ve století 14. Tvořilo jej lehce opevněné jádro oddělené od šíje valem a příkopem. Hnavní stavbou byla dřevěná věž na kamenné podezdívce. více informací...

Tvrz Homole

Tvrz HomoleZbytky tvrze, připomínané v polovině 14. stol. a naposledy uváděné r. 1406. Zanikla pravděpodobně požárem. Tvrziště je z jihu porušeno těžbou kamene. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

mariánský sloup

mariánský sloupSloup vytvořil r. 1706 Jan Brokoff s podílem syna Michala Jana Josefa. Na sloupu sochy sv. Scholastiky, sv. Benedikta, sv. Vintíře, sv. Prokopa, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Markéty a sv. Hedviky. Na vrcholu Panna Marie s Ježíškem z r. 1728. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaDěkanský kostel sv. Petra a Pavla připomínán r. 1258, vvyhořel 1452, obnoven 1456, v r. 1679–82 barokně přestavěn. Zařízení většinou po požáru r. 1757, na oltáři gotická madona ze 14. století. více informací...

klášter benediktinů s kostelem sv. Vojtěcha

klášter benediktinů s kostelem sv. VojtěchaPůvodně gotický hrad, přestavěný ve 14. stol. na opevněný klášter benediktinů s kostelem sv. Vojtěcha. Současná podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby podle plánů K. I. Dienzenhofera. Objeven unikátní otisk tzv. turínského plátna z r. 1651. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaBarokní kostel sv. Václava postaven podle projektu K. I. Dienzenhofera po r. 1729 na místě kostela broumovských protestantů. Stavba s křížovým půdorysem s polokruhovým kněžištěm. Noncem 18. stol. zrušen a ve druhé pol. 19. století opraven a obnoven. více informací...

špitál s kostelem sv. Ducha

špitál s kostelem sv. DuchaŠpitál a kostel sv. Ducha ze 14. stol., doložen r. 1407. Zničen husity 1421, obnoven 1450. Barokně přestavěn r.1689 a r.1735. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieNejstarší dochovaný dřevěný kostel v Česku spolehlivě doložen počátkem 15. stol. Po požárech 1421 a 1449 úpravy, přesto podstatné části stavby předhusitské. Od počátku hřbitovní, což ho spolu s polohou mimo vlastní město uchránilo od dalších požárů. více informací...

sousoší Ukřižování s reliéfem sv. Jiří

sousoší Ukřižování s reliéfem sv. JiříSousoší Ukřižování s reliéfem sv. Jiří vysoké 4,5 m nechali roku 1866 postavit Georg a Jenovefa Kahlerovi. Podstavec zdobí reliéf sv. Jiří bojujícího s drakem. U paty kříže jsou plastiky Panny Marie, Marie Magdalské a sv. Jana. více informací...

kaple Bolestné matky Boží

kaple Bolestné matky BožíNa místě dnešní kaple stávala od roku 1601 kaple dřevěná. Zděná kaple zde byla postavena roku 1701, stavitelem byl opat broumovského kláštera Otmar Zinke. Kaple byla přestavěna roku 1753. Dnes je v dobrém stavu, je opravená, má novou střechu. více informací...

fara

faraFara při kostele sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích doložena v r. 1384. Dnešní barokní budova je z konce 17. stol, je dílem Martina Allia z Löwentalu. více informací...

kostel sv. Jiří a Martina

kostel sv. Jiří a Martina Barokní chrám vybudovaný na místě gotického kostela v letech 1692–1698. Kostel je dílem architekta Martina Allia z Löwentalu. Kolem je hřbitov a přiléhá k němu barokní fara, dílo stejného architekta. více informací...

křížová cesta u hřbitova

křížová cesta u hřbitovaKžížová cesta z 19. století vede kolem martínkovského hřbitova. Většina zastavení je poškozena, dochovalo se jen několik málo vyobrazení na plechových tabulkách. více informací...

pilíř s reliéfem Čtrnácti svatých pomocníků

pilíř s reliéfem Čtrnácti svatých pomocníkůPilíř s reliéfem 14 svatých pomocníků vytvořil r. 1886 sochař Johann Watzek na objednávku Genovefy, vdovy po sedlákovi F. Treutlerovi. Památka postupně velmi zchátrala. V l. 2011-2012 byla obcí zadána její rekonstrukce (BcA Pavla Szabová), a dne 28.9.2012 bylo opravené památce slavnostně požehnáno. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Dřevěný kostel Panny Marie v Broumově

Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově byl vystavěn v roce 1177. Po obléhání a plenění města husity a požáru v roce 1449 byl přestavěn více informací...

Dřevěná kaple Panny Marie u Suchého Dolu

Zelenou dřevěnou kapli v Ticháčkově lese (obec Suchý Důl, nedaleko Police nad Metují) postavil v roce 1897 truhlář z Police nad Metují Lambert Mrnka více informací...

Rozhledna Ruprechtický Špičák

Rozhledna Ruprechtický Špičák byla v roce 2002 zpřístupněna na vrchu Ruprechtický Špičák (880 m), který je nejvyšší horou české části Javořích hor ležící v CHKO Broumovsko, jen několik desítek metrů od hranic s Polskem. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Broumova můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Koupálo Janovičky koupaliště Meziměstí koupaliště Police nad Metují Přírodní koupaliště Radków koupaliště Teplice nad Metují aquapark Kudowa Zdroj rybník Buchťák jezero Kuprovka Brodský rybník koupaliště Malé Svatoňovice rybník Špinka koupaliště Náchod rybník Podháj bazén Náchod koupaliště Petříkovice koupaliště Radeč - Úpice bazén Nové Město nad Metují koupaliště Bystré přehrada Rozkoš jezero Bukówka bazén Deštné v Orlických horách koupaliště Dobruška koupaliště Dobré

Lyžování v Broumově a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Janovičky Na Nebíčku Machov Kamenec - Teplice nad Metují Žabokrky Radvanice Běloves, sport.klub o.s. Hartman - Olešnice v O. h. Čihalka - Olešnice Kačenčina sjezdovka - Olešnice v O.h. Olešnice v O.h. Nový Hrádek - Panská stráň Sedloňov Zieleniec Šerlišský mlýn pod Masarykovou chatou Deštné - Na Špičáku Deštné v Orlických horách Start - Deštné v Orlických horách Orlické Záhoří - Bedřichovka Orlické Záhoří - Jadrná SKI KLUB Kostelec - Zdobnice Orlické Záhoří - Černá Voda

Tipy z mistopisy.cz:

Lyžařský areál Janovičky u Broumova

Ski areál Janovičky se rozprostírá asi 8 km na server od města Broumov u hranic, v těsné blízkosti lyžařského střediska Broumov. více informací...

Broumov - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz