Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Východní Čechy   Brněnec   Výlety, turistika, sport

Brněnec - Východní Čechy, tipy na výlet - kam v okolí?

Obec Brněnec se nachází přibližně 15 km jihovýchodně od Svitav, v kotlinovitém údolí vytvořeném řekou Svitavou, která zde tvoří historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Obec Brněnec spravuje podobce Chrastová Lhota, Moravská Chrastová a Podlesí. Trvalé bydliště má v obci 1268 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Brněnce ve Východních Čechách zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Vodní nádrž Vír

Tipy z turistika.cz:

Turistické rozcestí Březová nad Svitavou - železniční stanice

Turistické rozcestí Březová nad Svitavou - železniční staniceNachází se na kamenné opěrní zdi za nádražní budovou. Začíná zde dálková červeně značená turistická cesta a dále pak zelená a žlutá značka. Červená odtud směřuje na okraj města, Lázeňskou ulicí kolem… více informací...

Březová nad Svitavou - železniční stanice

Březová nad Svitavou - železniční staniceZastávka vlaku. Zde nebo v nejbližším okolí jsou k dispozici tyto služby:vnitrostátní pokladní přepážkačtečka in-karetvýdej in-karetplatba v eurechWCprostory pro cestující více informací...

Čertovy díry u Bělé nad Svitavou

Čertovy díry u Bělé nad SvitavouNacházejí se v příkré lesnaté stráni mezi Bělou n. Svitavou a Brněncem v údolí Bělského potoka. Jedná se většinou o štěrbiny ve sloupcovitě se rozpadávajících opukách, které postrádají… více informací...

Březová nad Svitavou

Březová nad SvitavouBřezová nad Svitavou, jak už z názvu vyplývá, se rozkládá v poměrně úzkém údolí řeky Svitavy, asi na půl cesty mezi Letovice a Svitavami. Jedná se o malé město s cca 1500 obyvateli, které se skládá… více informací...

Březová nad Svitavou - turistické informační centrum

Březová nad Svitavou - turistické informační centrumJe součástí městské knihovny a nachází se v přízemí historického objektu na hlavním Moravském náměstí.Kontakt: Knihovna a informační centrum, Moravské náměstí 65, 569 02 Březová nad Svitavou… více informací...

Březová nad Svitavou - socha sv. Jana Nepomuckého

Březová nad Svitavou - socha sv. Jana NepomuckéhoTato barokní Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1732 byla původně součástí domu na Moravském náměstí 32. Socha byla umístěna na podstavci v obloukovém výklenku objektu. Jelikož dům trpěl trvalými… více informací...

Březová nad Svitavou - Moravské náměstí

Březová nad Svitavou - Moravské náměstíNachází se uprostřed města a je jeho přirozeným centrem. Dochovala se zde řada objektů z 18. a 19. století, kde zvláště na východní straně je i několik památkově chráněných budov. Dominantou je… více informací...

Turistická známka č. 1500 - Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana - Březová nad Svitavou

Vyhlídková věž je umístěna v katastrálním území Česká Dlouhá v městě Březová nad Svitavou. Nosná konstrukce je převážně dřevěná, celkem 20 m Vysoká, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m nad okolním… více informací...

Turistické rozcestí Pod lanovým parkem

Turistické rozcestí Pod lanovým parkemNachází se nad železničním mostem v bočním svahovém údolíčku na západním okraji Březové nad Svitavou. Prochází tudy zeleně a žlutě značená turistická cesta. Zelená vede jedním směrem kolem… více informací...

Restaurace a Turistická Ubytovna POHODA

Restaurace a Turistická Ubytovna POHODAVítejte v Restauraci a ubytovně POHODAKde najdete přátelskou atmosféru pro Váš pobyt ve velmi klidném přírodním prostředí.Turistické, sportovní a relaxační využití. 200m od areálu najdete… více informací...

Hrad Rumberk

Hrad RumberkNevelký zaniklý hrad, jehož existence je doložena z druhé poloviny 13. století. V roce 1390, kdy obec Rumberk získal Zikmund z Letovic, je hrad již uváděn jako pustý, ale nedávný archeologický výzkum… více informací...

Turistická známka č. 1496 - Horní Smržov skanzen

Muzeum, sídlící v objektu bývalé zemědělské stavby. Expozice zachycuje život lidí na venkově v období první poloviny minulého století. Vystaveny jsou zemědělské stroje a nářadí i ukázka bydlení na… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Bělá nad Svitavou

Zámek Bělá nad SvitavouZámek v areálu poplužního dvora byl postaven, snad na místě staršího sídla, někdy v polovině 18. století Františkem Desfours-Walderode. Po r. 1809 upraven Emanuelem z Bartensteina. Do požáru v r. 1952 sloužil jako byty. Dnes je na místě novodobá zástavba. více informací...

Hrad Rumberk

Hrad RumberkZaniklý hrad, r. 1274 se po něm píše rytíř Bertold. V držení jeho rodu cca do pol. 14. stol., poté biskup. léno (jehož byl centrem) děleno a město Rumberk získal r. 1391 Zikmund z Letovic. Hrad tou dobou pustý nebo zpustl po připojení k Letovicím. více informací...

Tvrz Roubanina

Tvrz RoubaninaPozdně středověká tvrz, jejíž vznik není písemně datován, byla původně součásti dvora jako "pánské stavení" Jana ze Strachnova. V letech 1613-1624 se stavení nazývalo tvrzí. Dnes po ní zůstal v zahradě domu čp.4 nepatrný pahrbek. více informací...

Zámek Křetín

Zámek KřetínV obci stála od 14. stol. tvrz, koncem 16. stol přestavěná v renesanční zámek, který však r. 1852 vyhořel a byl přebudován v sídlo hospodářské správy. R. 1862 byl poblíž vystavěn nový pseudoklasicistní zámek, který dnes slouží jako Dětská ozdravovna. více informací...

Hrad Hrádek u Kněževsi

Hrad Hrádek u KněževsiZaniklý hrad poprvé zmíněný v r. 1280. Zanikl pravděpodobně koncem 13. stol. více informací...

Hrad Svojanov

Hrad SvojanovPůvodně královský hrad Přemysla Otakara II., rozšířen v 15. stol., stavebně praven renesančně a po požáru r. 1842 empírově. více informací...

Zámek Rozsíčka

Zámek RozsíčkaEmpírový zámek, jehož základní podoba je dodnes zachována, byl vybudován v roce 1828 za Antonie Dubské, rozené Piatti z Drnovic, tehdejší majitelky Drnovic a Lysic. V roce 1924 za Albrechta Dubského byl se zdejšího dvora se zámkem zřízen zbytkový velkostatek. V současné době je v soukromém vlastnictví. více informací...

Zámek Letovice

Zámek LetoviceSoubor zámeckých budov přestavěn z původního gotického hradu. Roku 1424 dobyt a poškozen husity. V r. 1570 přestavěn na renesanční zámek. Dvakrát poničen požárem v 17. a 18. st. Roku 1724 přestavěn barokně, v 19. st empírově upraven. více informací...

Zámek Lamberg

Zámek LambergZámek Lamberg postavil koncem 17.st. hrabě Jan Maxmilián Lamberg jako své letní sídlo. Od r.1733 sloužil hospodářským účelům. V druhé pol.20.st. náležel JZD. V současnosti je v soukromém vlastnictví. Celkově ve značně dezolátním stavu. více informací...

Zámek Velké Opatovice

Zámek Velké OpatovicePůvodně tvrz, později nevelký zámeček, dnes rozsáhlý, pozdně barokní zámek. V letech 1797 až 1945 patřil hrabatům z Herbersteinu, kteří jej upravili empirově a později novobarokně. R. 1978 vyhořelo jižní křídlo a bylo nahrazeno novostavbou. více informací...

Tvrz Crhov

Tvrz CrhovZaniklá tvrz s dosud ne zcela jasným datumem založení. Jejím stavebníkem se jeví až Jan Děvečka z Herštejna, který se roku 1486 po Crhově jedinkrát jmenoval. Ten v roce 1487 Crhov i s tvrzí odprodal bratřím z Pernštejna, kteří ves připojili k pernštejnskému panství, tvrz byla opuštěna a zřejmě záhy zanikla. více informací...

Zámek Borotín

Zámek BorotínZámek prvně zmiň. r. 1398 jako tvrz v majetku Budka z Borotína, později tvrz zpustla (15. stol.), r. 1566 obnovena (A. Feldendorfer). R. 1719 v maj. Freienfelsů, r. 1774 tu nechává Václav z Freienfelsu postavit pozdně barokní zámek. R. 1948 zestátněn, v obd. 1963–2000 zde byl Ústav sociální péče. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. BartolomějeKostel snad ze 14. století byl do současné barokní podoby přestavěn v letech 1721-1725. Ve věži je zvon Panny Marie z r. 1558. Stavbu doplňuje raně barokní sloup se sochou Panny Marie z r. 1690 a budova fary. více informací...

kostel Všech svatých

kostel Všech svatýchBarokní kostel Všech svatých nechal v letech 1751-1767 na místě starší stavby vystavět František Jan Nepomuk, hrabě Walderode z Eckhausenu. Spolu s farou z 1. pol. 18. století, hospodářskými přístavbami a sochami v okolí, tvoří kostel charakteristický sakrální celek památkově chráněných staveb. více informací...

kostel sv. Kateřiny

kostel sv. KateřinyGotický kostel sv. Kateřiny ze 14. stol. byl roku 1912 přestavěn v novogotickém stylu. Původní zůstal presbytář z počátku 14. stol. s gotickými nástěnými malbami a věž přistavěná zřejmě v 15. či 16. století. více informací...

kaple sv. Františka Xaverského

kaple sv. Františka XaverskéhoTorzo kaple se vstupní věží z doby před rokem 1860 v místech centra někdejší vsi Muzlov. Ves osídlená Němci zbořena po r. 1948, zachován jen jeden dům a kaple. V poslední době vymýceny náletové porosty a částečně obnoveno zdivo, staticky zajištěno. V sousedství obnoven kříž. více informací...

kostel sv. Barbory

kostel sv. BarboryPůvodně gotický kostel sv. Barbory pochází z poč.14. st. Je součástí areálu, zvonice, ohradní zeď, hřbitov a vlastní kostel. Nad zdmi kostela jsou podstřešní dřevěná patra na krakorcích. Do celého areálu se vchází zvonicí pocházející patrně z 18.st. více informací...

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. MikulášeGotický kostel z poč. 14. století s obdélnou lodí a čtverc. presbytářem s kříž. žebrovou klenbou. Ve 2. pol. 14. st. vybaven bohatou kamenickou výbavou a výpravnými freskami v lodi i presbytáři. Upraven barokně v l. 1680–82 a na poč. 19. st. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna Járy Cimrmana

Dobře utajená rozhledna Járy Cimrmana je rozhledna tyčící se na návrší (476 m) nad městem Březová nad Svitavou. Konstrukce je převážně dřevěná s celkovou výškou 20 m a vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m. více informací...

Rozhledna Zelenkův kopec

Dřevěná rozhledna byla v roce 2006 postavena na návrší Zelenkův kopec (666 m) zhruba 1 km severozápadně od obce Ústup. více informací...

Hrad Svojanov

V jihovýchodním cípu Čech, na kopci nad městečkem Svojanov stojí hrad, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Brněnce můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Březová nad Svitavou přehrada Křetínka vodní nádrž Letovice koupaliště Letovice koupaliště Olešnice koupaliště Velké Opatovice koupaliště Jevíčko bazén a letní koupaliště Svitavy koupaliště Chronice koupaliště Šebetov Svitavy - rybník Rosnička přírodní koupaliště Městečko Trnávka aquapark Moravská Třebová bazén Boskovice vodní nádrž Boskovice koupaliště Boskovice - Červenka koupaliště Lysice rybník Dalečín koupaliště Polička bazén Polička Opatov - Černý rybník bazén Bystřice nad Perštejnem koupaliště Bystřice nad Perštejnem

Tipy z mistopisy.cz:

Vodní nádrž Letovice

Vodní nádrž Letovice na řece Křetínce byla postavena v letech 1972–1976 kvůli lepším průtokům na řece Svitavě. Dále je přehrada využívána pro rekreaci, rybolov a vodní sporty. více informací...

Lyžování v Brněnci a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Bystré Olešnice Pastviny Radiměř Hluboké u Kunštátu Hodonín u Kunštátu Karasín Polička Dalečín Sedliště Kovářová Nutrie SK Věžná Hořice Peklák - ČESKÁ TŘEBOVÁ Klínek - Předklášteří Přívrat Cotkytle - Gansberg Heroltice Ovaz Výprachtice Bystřec Kunčice u Letohradu - Umbule Červená Voda - Buková hora Čenkovice

Tipy z mistopisy.cz:

Brněnec - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.



e-chalupy.cz