Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Šumava   Veřechov   Výlety, turistika, sport

Veřechov - Šumava, tipy na výlet - kam v okolí?

Obec Kalenice se nachází v regionu Strakonice, kraj Jihočský. Jihočeská vesnice Kalenice leží na samém jihozápadním okraji, strakonicka, na západní hranici Jihočeského kraje, vzdušnou čarou 6 km jižně od Horažďovic. Trvalé bydliště má v obci 86 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Veřechova na Šumavě zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Boubínská rozhledna a prales

Boubínská rozhledna a pralesBoubínský prales a rozhlednaJedu z Lenory vlakem do Kubovy Hutě - s 995 m.n.m. nejvýšší zastávka v Česku.Potom vystupuji na Boubínskou rozhlednu a poté sestupuji po naučné stezce až k jezírku,… více informací...

Turistická známka č. 897 - Tvrz Hvížďalka - Kalenice

Ves Kalenice, jižně od Horažďovic, s malebnou, pozdně gotickou tvrzí zvanou Hvížďalka. Veřejnosti přístupná, v rekonstrukci. více informací...

Kladrubský drak Indiosek.

Kladrubský drak Indiosek.Kladruby jsou středně velká ves v oblasti Pošumaví, přibližně 5 km západně od známějších Katovic. Obec je rozložena na jižním svahu nevelkého hřebene, který se rozprostírá ve směru JV – JZ, jižně od… více informací...

Hejná – kostel sv. Filipa a Jakuba.

Hejná – kostel sv. Filipa a Jakuba.Obec Hejná patří mezi prastará sídla naší země. První zmínka je již z roku 1045 a v té době ves patřila Břevnovskému klášteru. Od roku 1543 byla majetkem pánů z Rýzmberka. Kostel stojí na návrší,… více informací...

Ves Kozlov u Střelských Hoštic.

Ves Kozlov u Střelských Hoštic.Cestou od Horažďovic, po pravém břehu řeky Otavy se prochází necelý kilometr před Střelskými Hošticemi obcí Kozlov. Co se historie místa týče, tak toho moc není. První písemná zmínka je z roku… více informací...

Velké Hydčice, kaplička sv. Jana z Nepomuku.

Velké Hydčice, kaplička sv. Jana z Nepomuku.Nedaleko výše uvedené obce je při silnici do Horažďovic hezká výklenková kaplička. Stojí nad silnicí po levé straně, směrem od vsi. Kaplička je opravena a ve výklenku je obrázek sv. Jana z Nepomuku.… více informací...

Obec Velké Hydčice

Obec Velké HydčiceVelké Hydčice se nacházejí přibližně 4 kilometry jihozápadně od Horažďovic. Řeka Otava tady protéká širokým údolím a uvedená ves je rozložena na jejím pravém břehu. Při pohledu do minulosti se… více informací...

Volenice – kostel sv. Petra a Pavla.

Volenice – kostel sv. Petra a Pavla. O samotné obci je první zmínka již v roce 1228, ve kterém je ves uváděna jako majetek kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Zřejmě i z popudu řádu byl zde již před rokem 1250… více informací...

Zámek ve Střelských Hošticích.

Zámek ve Střelských Hošticích.Původní název místa byl Hoštice a první písemná zmínka, která se dochovala, je z roku 1318. V této době vlastnil ves, ve které pravděpodobně byla i tvrz, Oldřich z Potštejna. V … více informací...

Turistická známka č. 1288 - Střelské Hoštice

Roku 1318 se na zdejší tvrzi připomíná Oldřich z Potštejna. Zámek zbudovali v 2. polovině 16. století Kraselovští z Hoštic. Roku 1622 byl za Libštejnských z Kolovrat zvýšen. více informací...

Kostel sv. Martina ve Střelských Hošticích.

Kostel sv. Martina ve Střelských Hošticích.První písemná zmínka o místě je z roku 1318. Tehdy se ves jmenovala Hoštice a od roku 1384 zde stál gotický kostel. Ten bohužel v roce 1819 do základů vyhořel a na jeho místě byla  v… více informací...

Kladrubská vodní tvrz.

Kladrubská vodní tvrz.O Kladrubech najdeme první zmínku v roce 1405 a kolem tohoto data zde byla postavena vodní tvrz. V historických pramenech o tomto místě moc nenajdeme. Faktem je, že se v roce 1598 se píše o tvrzi… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Tvrz Hvížďalka

Tvrz HvížďalkaPozdně gotická původně věžová tvrz prošla v 19. století přestavbou na obytnou budovu. Přitom byla rozšířena a získala dnešní fasádu. více informací...

Zámek Střelské Hoštice

Zámek Střelské HošticeBarokní zámek vzniklý v roce 1721 přestavbou tvrze ze 14. století s půdorysem do tvaru písmene U v Hošticích, později Střelských Hošticích. Přízemní prostory tohoto zámku – včetně kaple – jsou klenuté. více informací...

Hrad Prácheň

Hrad PrácheňZříc. hradu. Přemyslovské správ. hradiště do pol. 13. stol. (opuštěno). R. 1315 věnoval J. Lucemburský Bavorovi III. ze Strakonic na stavbu hradu. Lucemburkové vlastnili hrad až do konce 15. stol., poté maj. Půta Švihovský z Rýzmberka. R. 1558 pustý. více informací...

Zámek Horažďovice

Zámek HoražďoviceRenesanční, barokně upravený zámek na místě gotického hradu Bavorů ze Strakonic, s hranolovou věží a renesančními arkádami ve dvoře. Při obléhání města v r. 1307 zde zemřel Rudolf Habsburský. více informací...

Tvrz Frymburk

Tvrz FrymburkTerénní náznaky tvrze ze 13. století s původ. názvem Friedenburg. Při tvrzi vznikl dvůr a ves Frymburk. R. 1318 v držení Sezemy a Protivy z Frymburka. Po dobytí r. 1467 již nebyla obnovena. Dnes v bývalém areálu tvrze stojí kaplička z 19. století. více informací...

Tvrz Kladruby

Tvrz KladrubyZbytky tvrze z 15. stol. dochované na malém ostrůvku v podmáčené louce zámeckého parku, romanticky upravené v 19. stol. do siluet zámeckého pána a paní. více informací...

Zámek Kladruby

Zámek KladrubyZámek z počátku 19. století, nyní v majetku obce. V zámeckém parku se nacházejí zbytky staré tvrze (viz samostatné heslo). více informací...

Zámek Štěchovice

Zámek ŠtěchoviceBarokní zámek vzniklý přestavbou renesanční tvrze z konce 16. stol. za jejíhož stavitele je pokládán Petr Boubínský. Kilometr východně od obce se dochovalo ještě tvrziště, pozůstatek po nejstarším panském sídle. více informací...

Zámek Žichovice

Zámek ŽichoviceRenesanční zámek byl přestavěn ze starší tvrze kolem roku 1603 Janem Libštejnským z Kolovrat. Roku 1680 byla postavena zámecká kaple. Dnes je zámek po renovaci a jsou zde byty. více informací...

Tvrz Ohrazenice

Tvrz OhrazeniceTvrz v Ohrazenicích obsahuje pozůstatky původního sídla drobné šlechty z přelomu 13. a 14. století. Současná podoba je především výsledkem renesanční přestavby, provedené před rokem 1586. Součást areálu dvora, využívaného k chovu koní. více informací...

Hrad Rabí

Hrad RabíNejmohutnější zřícenina hradu v Čechách zal. pány z Budětic poč. 14. stol. Později jej vlastnili Švihovští, významně rozšířili za účasti stavitele Benedikta Rejta. Po 30ti leté válce zpustl. R. 1421 zde přišel o druhé oko Jan Žižka z Trocnova. více informací...

Zámek Vojnice

Zámek VojniceZámek vzniklý přestavěním tvrze v 19. století. V roce 1413 se zmiňuje Petr z Ojnic. V roce 1520 byla tvrz vypálena a následně obnovena. Kromě arkád v západním křídle bez výrazných architektonických detailů. V JZ části zámku místnost z původní tvrze. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel sv. Klimenta

kostel sv. KlimentaNa místě údajné velkomoravské stavby (snad dřevěné) byl na Práchni postaven raně gotický zděný kostel, opatřený při stavbě sousedního hradu v první třetině 14. stol. novým presbytářem. Loď barokně upravována, regotisován 1859. Obklopen hřbitovem. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MariePůvodně románský kostel prošel zřejmě několika gotickými přestavbami (kolem 1390, počátek 16. století), 1736 nevýrazná barokní úprava, 1800 zvýšena věž. Neobvyklý křížově uspořádaný presbytář, síňové trojlodí se sklípkovými klenbami. Vzhledem k poloze dominuje širokému okolí. více informací...

klášter františkánů/minoritů/školských sester s kostelem Archanděla Michaela/Panny Marie

klášter františkánů/minoritů/školských sester s kostelem Archanděla Michaela/Panny MarieKlášter založil Půta Švihovský na přelomu 15. a 16. století zřejmě na místě původního špitálu. Konvent zanikl 1599, obnoven jako minoritský 1621. Zredukován za josefínských reforem (1784), zanikl 1814. V letech 1853–1952 tu působily školské sestry, které provedly řadu úprav včetně stavby velké věže. více informací...

kaple sv. Erasma (Erazima)

kaple sv. Erasma (Erazima)Původně barokní kaple z poloviny 17. století byla roku 1860 novogoticky upravena na rodinnou hrobku rodu von Lamberg, posledních šlechtických majitelů panství Rabí. Přitom vzniklo hodnotné vnitřní zařízení (Josef a Jan Rint/Rind) a byly sem přemístěny starší náhrobky ze Salzburgu. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaRaně gotický farní kostel byl v Horažďovicích postaven zřejmě v 60. letech 13. stol. Stavbu dokončili johanité v první čtvrti 14. stol. Úpravy 1454, v 18. století, 1910. Trojlodní basilika s vloženými emporami v koutě náměstí, kterému dominuje jeho věž. více informací...

sloup se sochou sv. Josefa s Jezulátkem

sloup se sochou sv. Josefa s JezulátkemToskánský sloup na kamenném podstavci z roku 1708 od neznámého autora. Na vrcholu sloupu stojí drobná plastika, znázorňující svatého Josefa s Jezulátkem v náručí. Vysvěcení plastiky provedl tehdejší horažďovický děkan Václav Nigrýn. Jedná se o starší ze dvou votivních sloupů na území Horažďovic. více informací...

kostel sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana KřtiteleHřbitovní kostel sv. Jana Křtitele z r. 1593 na místě starší kaple, snad stejného zasvěcení. Je trojlodní, s trojboce uzavřeným presbytářem. Sakristie na levé straně presbytáře byla pravděpodobně dostavěna v roce 1693. V interiéru chrámu se dochovala dřevěná, bohatě zdobená raně barokní kruchta. více informací...

nový židovský hřbitov

nový židovský hřbitovHřbitov založený roku 1830 jako náhrada za původní pohřebiště v místním ghettu. Nejstarší dochovaný náhrobek datován 1832. Později byl rozšířen o další pozemky. Fungoval do vyhlazení zdejší komunity. Na přelomu 70. a 80. let 20. století sem byly navezeny náhrobky ze starého hřbitova. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaPůvodně pozdně románský kostel ve Volenicích prošel gotickou a renesanční přestavbou. Pozdně barokní západní věž a jižní předsíň jej dotvořily na přelomu 18. a 19. století. Roku 1909 byl zrekonstruován podle projektu Kamila Hilberta. více informací...

kostel sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana NepomuckéhoRenesanční hřbitovní kostel byl roku 1785 nahrazen pozdně barokní novostavbou, zřejmě s využitím starších konstrukcí. Z původní stavby se dochoval zejména západní portál datovaný 1611 a pravděpodobně vnitřní zařízení ze začátku 18. století. Obklopen dodnes funkčním hřbitovem. více informací...

kostel Nejsvětější Trojice

kostel Nejsvětější TrojiceKostel z doby po roce 1300, 1498 přestavěn na hradní kapli, obnoven v roce 1786. Restaurován v roce 1907 a na počátku 21. století. více informací...

synagoga

synagogaSynagoga je neznámého stáří. K bohoslužbám sloužila do 90. let 19. století. V r. 1897 byla prodána a slouží k bydlení. Dochovalo se jedno ze synagogálních oken. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Zřícenina hradu Prácheň

Na vrcholu kopce Prácheň (504 m) na ostrožně nad řekou Otavou se nalézá zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň, necelé 3 km jihozápadně od města Horažďovice. více informací...

Zámek Horažďovice

Zámek Horažďovice se nachází v severozápadním cípu historického centra Horažďovic v okrese Klatovy. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. více informací...

Zřícenina hradu Rabí

Zřícenina hradu Rabí leží ve stejnojmenném městě v okrese Klatovy, na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou asi 8 km severovýchodně od Sušice. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Veřechova můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
aquapark Horažďovice lom Čimické jezírko koupaliště Katovice - Otava koupaliště Zadní Zborovice koupaliště Třebohostice Jez Mutěnice koupaliště Strakonice bazén Strakonice aquapark Sušice Myslívský rybník koupaliště Sušice rybník Valcha koupaliště Rohanov Hnačovský rybník Úbislavický rybník koupaliště Petrovice u Sušice koupaliště Blatná Pustý rybník rybník Zdíkovec koupaliště Mléčná Dráha - Račov koupaliště Hartmanice rybník Bušek koupaliště Skály

Tipy z mistopisy.cz:

Aquapark Horažďovice

Moderně vybavený krytý aquapark Horažďovice nabízí zdejším obyvatelům i turistům mnoho atrakcí a sportovních možností, v ceně vstupného. více informací...

Lyžování ve Veřechově a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Nezdice Javorník Kašperské Hory Hartmanice Zadov Srní - Vydra Nové Hutě Kvilda Kubova Huť Nad Kovárnou - Horní Vltavice Libínské Sedlo Strážný Mitterdorf České Žleby Padák Příbram

Tipy z mistopisy.cz:

Veřechov - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz