Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Střední Čechy   Lašovice   Výlety, turistika, sport

Lašovice - Střední Čechy, kam v okolí?

Obec Lašovice leží zhruba 7 km jihovýchodně od Rakovníka a 7 km severozápadně od Křivoklátu, na samé hranici chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. K obci náleží také osada V Lybii. Trvalé bydliště má v obci 116 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Lašovic ve Středních Čechách zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Klíčava - přehrada

Tipy z turistika.cz:

Turistická známka č. 2203 - Rozhledna Pavlíkov

Rozhledna se nachází 0,7 km západně od Pavlíkova pod vrcholem Senecké hory. Rozhledna na Senecké hoře byla vystavěna v letech 2014-2015 podle projektu Ing. arch. Eugena Točíka. Je vysoká 21,5 metrů.… více informací...

Turistická známka č. 1704 - Rozhledna Velká Buková

Rozhledna ve Velké Bukové se nachází v CHKO Křivoklátsko asi 3 km od hradu Křivoklát.Tato rozhledna je 15 metrů vysoká a má 16 kamenných a 56 železných schodů. http://www.velkabukova.cz/rozhledna/ více informací...

Webkamera - Velká Buková

Webkamera - Velká BukováWebkamera na připojeném odkazu nás přenáší na vrchol rozhledny u obce Velká Buková na Rakovnicku nedaleko Křivoklátu. Výška moderní rozhledny, ze které je snímáno okolí je 14 metrů.Kamera, viz:… více informací...

Rozhledna Velká Buková

Rozhledna Velká BukováRozhledna stojí na okraji obce Velká Buková na Křivoklátsku a nabízí malebný výhled do okolní krajiny, především na Křivoklátskou vrchovinu a do údolí… více informací...

Velká Buková - obec

Velká Buková - obecMalebná obec Velká Buková leží cca 12 km jihovýchodně od Rakovníka, nedaleko Křivoklátu. V obci dnes žije kolem 250 obyvatel. První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1556. Významu obec nabyla… více informací...

Turistická známka č. 2106 - Pamětní síň a přívoz Oty Pavla, Luh pod Branovem

Pamětní síň Oty Pavla vznikla na základě dobrovolnické akce v letech 1986-1990, která se snažila zachránit opuštěný převoznický domek na místě proslaveném povídkami Oty Pavla. Převoznický domek se… více informací...

Pamětní síň Oty Pavla

Pamětní síň Oty PavlaCo si budeme vykládat, asi každý si tu představí Rudolfa Hrušínského coby svérázně moudrého všeuměla Proška. V prosklených vitrínách se seznámíte s rodinou Oty Pavla, fotografiemi z natáčení filmu… více informací...

U Rozvědčíka

U Rozvědčíka"Na tom krásném potoce se kdysi usídlil bezvadný chlap Jaroslav Franěk se svou ženou," zvěčnil toto místo v knize Jak jsem potkal ryby Ota Pavel. "Býval rozvědčíkem v Indočíně, v Anamu. A když se… více informací...

Rakovník - muzeum T.G.M.

Rakovník - muzeum T.G.M.Muzeum T.G.M. v Rakovníku najdete nedaleko Husova nám. a v těsné blízkosti Chrámu sv. Bartoloměje a Pražské brány. Muzeum nabízí své expozice ve třech podlažích a ve výstavním prostoru Mansardy pod… více informací...

Turistická známka č. 409 - Rakovník

Město s řadou památek a s dochovanými zbytky středověkého opevnění. více informací...

Pražská brána

Pražská bránaPražská brána byla vybudována jako součást středověkého opevnění města. Původně stály v Rakovníku brány čtyři - Vysoká, Pražská, Svatojilská a Lubenská (poslední dvě jmenované byly v devatenáctém… více informací...

Rakovník

RakovníkRakovník leží ve Středních Čechách, jihozápadním směrem od Kladna. Město se rozkládá u západního okraje chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a pod vrcholky kopců Rakovnické pahorkatiny. Východním… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Všetaty

Zámek VšetatyTvrz přestavěná na zámek Fürsternberky v druhé polovině 18. století. Poté co jej r. 1929 prodali, sloužil zemědělským účelům. Dnes chátrající a volně přístupná ruina. Zámek je částečně podsklepená obdélná jednopatrová budova s valbovou střechou. více informací...

Hrad Křivoklát

Hrad KřivoklátRozlehlý gotický hrad, původně lovecký hrad Přemyslovců, přestavěný na konci 15. stol. pro Vladislava Jagellonského. V 16. stol. vězení. R. 1643 vyhořel, na přelomu 19. a 20. stol. rekonstruován pro Fürstenberky. více informací...

Zámek Slabce

Zámek SlabcePrvní zmínky o panském sídle jsou z 1. poloviny 16. stol. K přestavbě na zámek přibližně dnešního vzhledu došlo na přelomu 17. a 18. stol. V polovině 19. stol. byl zámek upraven do empírové podoby. Při zámku park s barokní oranžerií. více informací...

Zámek Hřebečníky

Zámek HřebečníkyPrvně zmiň. v pramenech r. 1542 jako tvrz. Od Týřovských z Ensidle ji r. 1619 koupila Markéta Hrobčická z Roupova. R. 1781 ji František Antonín Nostic nechal přestavět na zámek. Od r. 1880 v držení Fürstenberků. Zámek později využíván JZD (zhoršení stavu). V současnosti v soukromém vlastnictví. více informací...

Hrad Hlavačov

Hrad HlavačovPozůstatky hradu přechodného typu na pomezí hradiště a hradu. Typické je valové opevnění pouze z náspu a čelní kamenné zdi. Založen poč. 13. stol., byl centrem přemyslovského loveckého hvozdu. Zanikl po požáru po pol. 13. stol. více informací...

Hrad Týřov

Hrad TýřovZřícenina hradu z počátku 13. století. Patří mezi nejstarší české hrady společně s Křivoklátem. Za Jana Lucemburského zastaven Vilémovi z Valdeka. R. 1333 vykoupen Karlem IV. Další majitelé Aleš Holický ze Šternberka, Jošt z Ensidle. Významě opraven počátkem 16. stol. Roku 1575 se uvádí jako pustý. více informací...

Zámek Zhoř

Zámek ZhořZřícenina tvrze přestavěné na zámek v počátku 17. století. Založena rodinou Vchynských z Vchynic. Za majitelů Hildprantů zámek opuštěn, od roku 1754 sloužil hospodářským a zemědělským účelům. více informací...

Hrad Jivno

Hrad JivnoZbytky gotického, patrně loveckého královského hrádku z poloviny 13. století založeného Václavem I. Již roku 1551 se uvádí jako zřícenina, kdy došlo k jeho skáze se však neví. více informací...

Zámek Leontýn

Zámek LeontýnKlasicistní zámek z roku 1820. V letech 1865–1866 ho dal přestavět kníže Max Fürstenberg pro svou manželku, kněžnu Leontýnu z Khevenhülleru. Dnes zámek slouží jako ústav pro zdravotně postižené. více informací...

Zámek Olešná

Zámek OlešnáBarokní zámek vznikl ve 2. pol. 18. stol. přestavbou renes. zámku a pův. tvrze. Částečně zůstala dochována vnitřní výzdoba. Po hospodaření STS Rakovník vrácen v restituci a na podzim 2013 prodán současným uživatelům. Objekt prochází postupnou rekonstrukcí a příležitostně je zpřístupňován veřejnosti. více informací...

Hrad Krakovec

Hrad KrakovecHrad vystavěn kolem roku 1383. V 16. století byl renesančně upraven a ještě počátkem 2. poloviny 17. století dále opravován. Po požáru v roce 1783 byl definitivně opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu. více informací...

Hrad hradiště nad Javornicí

Hrad hradiště nad JavornicíSkromné pozůstatky objektu na vrchu Hradišti, o níž historické prameny mlčí, ale archeologický průzkum v letech 1831–1833 potvrdil, že na této již v pravěku osídlené lokalitě stávala středověká stavba, nejspíš vypálená za husitských nepokojů. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel sv. Kateřiny

kostel sv. KateřinyNa místě původní hřbitovní kaple vystavěn v letech 1776–1785 pozdně barokní kostel. Opravován roku 1990. Slouží jako depozitář Galerie hlavního města Prahy. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MariePůvodně románský kostel z 13. stol. přestavěn goticky a barokně počátkem 18. stol. Ve zdivu zachovány zbytky románské stavby a gotická žebrová klenba vložená do románské apsidy. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovCenný hřbitov s 430 náhrobníky, nejstarší čitelný z r. 1656–57. Založen r. 1635, rozšířen r. 1745, 1856 a 1891. Obřadní síň z poč. 20. stol. Klasicistní domek hrobníka z pol. 19. stol. Hřbitov dodnes používán. více informací...

kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba VětšíhoKostel sv. Jakuba Většího v Městečku prvně doložen r. 1352. Po poškození ve třicetileté válce opraven r. 1696 a barokně přestavěn do současné podoby v letech 1731-1733. Opravován v letech 1858, 1902 a 1995, zařízení vesměs barokní. Nyní filiální ve farnosti Zbečno, ale k bohoslužbám nepoužíván. více informací...

kostel sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana KřtiteleBarokní kostel ze 17. stol. s věží vtaženou do vstupního průčelí, obdélnou lodí a trojboce zakončeným presbyteriem. více informací...

kaple sv. Jana Nepomuckého

kaple sv. Jana NepomuckéhoPamátkově chráněná klasicistní kaple z r. 1851 vystavěná nad barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1710. Opravena v r. 1990. více informací...

kostel sv. Jiří

kostel sv. JiříPůvodně gotický kostel z poloviny 14. století, přestavěn barokně v l. 1696 (sakristie), 1703 (síň), 1712 (věž), dnešní podoba po přestavbě žákem F.M. Kaňky F.I. Preem z roku 1773. U kostela rostou dvě památné lípy ze 70. let 19. století. více informací...

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. BartolomějeDěkanský chrám ze 3. čtvrtiny 14. stol., poničen za husit. válek r. 1422, trojlodí po přestavbě na přelomu 15. a 16. stol. Upraven J. Mockerem v l.1885–96. Uvnitř kamenná kazatelna z r. 1504 od Matyáše Rejska a cyklus fresek z přelomu 14. a 15. stol. více informací...

zvonice u kostela sv. Bartoloměje

zvonice u kostela sv. BartolomějeŠestiboká vzpěradlová dřevěná zvonice z r. 1493 (či 1495), zásadně přestavěna v roce 1630. Bednění zvonového patra a hrázděná obvodová zídka z r. 1894. Dva zvony z 15. stol. – Bartoloměj (Žebrák) a Václav (původně Jiří, čili Mlynář). více informací...

mariánský sloup

mariánský sloupMariánský sloup byl na rakovnickém náměstí vztyčen v letech 1749–50 kamenickým mistrem Kr. Knopfem. Tvorby titulní plastiky i soch zemských patronů se zřejmě účastnil neznámý sochař. Opravy proběhly roku 1894 a v 90. letech 20. století. více informací...

synagoga

synagogaBarokní synagoga z l. 1763–64, r. 1927 poničena požárem a rekonstruována. V letech 1938–41 se zde střídaly židovské bohoslužby s bohoslužbami církve čs. husitské. Dnes sídlo Rabasovy galerie. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna na Senecké hoře

Rozhledna se nachází 0,7 km západně od obce Pavlíkov pod vrcholem Senecké hory (506 m) zhruba 5 km jižně od Rakovníku. Rozhledna byla vystavěna v letech 2014–2015, je vysoká 21,5 m. První vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 7,9 m, druhý ve výšce 18,4 m. více informací...

Rozhledna Velká Buková

Rozhledna stojí na západním okraji obce Velká Buková na Křivoklátsku, na místě triangulačního bodu. více informací...

Hrad Křivoklát

V hloubi rozlehlých lesů někdejšího loveckého přemyslovského hvozdu, na nepravé ostrožně, obtékané Rakovnickým potokem stojí královský hrad Křivoklát více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Lašovic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
Rakovník - Tyršovo koupaliště koupaliště Rakovník bazén Tuchlovice koupaliště Zdice koupaliště Beroun Velký rybník Jesenice koupaliště Kladno - u Sletiště aquapark Beroun aquapark Kladno koupaliště Kralovice bazén Hořovice aquapark Hořovice bazén Kladno Cekovský rybník koupaliště Kladno - Bažantnice Lom Homolák aquapark Slaný vodní nádrž Záskalská koupaliště Plasy aquapark Louny koupaliště Nová Huť Borecký rybník aquapark Rokycany

Lyžování v Lašovicích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Padák Příbram

Tipy z mistopisy.cz:

Lašovice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz