Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Okolí Prahy   Lhota   Výlety, turistika, sport

Lhota - Okolí Prahy, kam v okolí?

Obec Lhota leží v rovinatém území pravého břehu středního Polabí. Trvalé bydliště má v obci 463 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Lhoty v Okolí Prahy zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Pomník císaře Karla VI.

Pomník císaře Karla VI.Pomník císaře Karla VI. v Hlavenci připomínající jeho lov na brandýském panství roku 1723 více informací...

Letiště Borek

Letiště BorekLetiště Brandýsko-Staroboleslavského Aeroklubu se nachází na okraji lokality Proboštských jezer, v úrodné Polabské nížině, na sever od souměstí s bohatou historií Brandýs nad Labem ? Stará Boleslav,… více informací...

Proboštská jezera

Proboštská jezeraProboštská jezera leží v úrodné Polabské nížině, na sever od souměstí s bohatou historií Brandýs nad Labem ? Stará Boleslav, nedaleko pravého břehu řeky Labe. Jedná se o prostor po vytěžení… více informací...

Stará Boleslav - Nádraží

Stará Boleslav -  NádražíNádraží ve Staré Boleslavi leží na trase Kolín - Litoměřice - Ústí nad Labem. Jde o budovu postavenou z neomítnutých cihel. Pokud si odmyslíte rok 2010 a přivřete oči, vrátíte se o 100 let později.… více informací...

Koupání na pískovně u Staré Boleslavi

Koupání na pískovně u Staré BoleslaviZa horkého počasí najít v Praze nějaký slušný koupatelný rybník je celkem těžké. Přitom 19km u Staré Boleslavi je soustava fajnových pískoven. Dojet se tam dá autem nebo i na kole. Pro vás co se… více informací...

Kostelec nad Labem, nám. Komenského

Kostelec nad Labem, nám. KomenskéhoKostelec nad Labem leží v okrese Mělník, 7 km severozápadně od Brandýsa nad Labem a historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. První zmínka o obci pochází z roku 1276, v roce… více informací...

Kaple blahoslaveného Podivena

Kaple blahoslaveného PodivenaBarokní kaple bl. Podivena byla postavena 1738 zásluhou děkana staroboleslavské kapituly Jana Křtitele Frika, snad podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Dříve zde stávala Boží muka. Podle… více informací...

Stará Boleslav – Válečný pomník

Stará Boleslav – Válečný pomníkPomník velké války, neboli I. světové nechybí v žádném slušném městě a vesnici. Samozřejmě nechybí i ve městě, přesněji v souměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Ve Staré Boleslavi je pomník k… více informací...

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Chrám Nanebevzetí Panny MarieMonumentální chrám Nanebevzetí Panny Marie vznikl v letech 1617-1675. Stavbu, na místě původního kostela z 11. století, provedl v raně barokním slohu italský stavitel Jacopo de Vaccani. Nejcennějším… více informací...

Mariánské náměstí

Mariánské náměstíV jižním cípu Mariánského náměstí stával po mnoho století hrad. Často hostíval české panovníky. Když ve 12. století vyhořel, byl na jeho místě postaven hrad pevnější, v jehož zdech pobývali na… více informací...

Kostelec nad Labem

Kostelec nad LabemKostelec nad Labem leží ve Středních Čechách, severovýchodně od Prahy. Město se rozkládá na levém břehu řeky Labe. Okolí města je tvořeno jen mírně zvlněnou krajinou. Severním směrem od Kostelce u… více informací...

Turistická známka č. 1139 - Stará Boleslav

Historické královské komorní město severovýchodně od Prahy, dnes součást souměstí s Brandýsem nad Labem. Dochovala se část hradeb a řada cenných, především církevních památek. Místo zavraždění sv.… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Hlavenec

Zámek HlavenecPo r.1547 v domě nad obcí byl byt fořtmistra. Z příkazu Rudolfa II. přestavěn r.1582 na lovecký zámeček. R.1651 je však uváděn jako pustý. R.1725 zde zřízena sýpka a r.1882 přestavěna na hájovnu. Pak sloužil mnoha různým organizacím. více informací...

Tvrz Kostelec nad Labem

Tvrz Kostelec nad LabemTvrz se poprvé připomíná r. 1359. Od r. 1395 v držení Aleše Škopka z Dubé, r. 1420 dobyta husity a stala se jejich důležitou baštou. Po skončení husitských válek tvrz opakovaně zastavována, r. 1586 ji císař Rudolf II. vyplatil a od té doby byla využívána jen hospodářsky. Od r. 1864 soukromým sídlem. více informací...

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad LabemGotická tvrz přestavěná na pozdně gotický hrad a později na čtyřkřídlý renesanční zámek, řadu staletí příležitostná rezidence Habsburků s honebním revírem. R. 1873 romanticky upraven. Po r. 1922 bylo v zámku Ředitelství státních lesů a statků. více informací...

Tvrz Jiřice

Tvrz JiřicePanské sídlo vzniklo asi v průběhu 14. století. Kolem r. 1400 byla původní tvrz přestavěna v reprezentativní sídlo pražského měšťana. Ves Jiřice byla založena před polovinou 11. století. Od 14. stol. majetkem pražských měšťanů. více informací...

Tvrz Vrábí

Tvrz VrábíZa Jana Vrábského z Vrábí r. 1542 se uvádí tvrz. R. 1586 tvrz koupil císař Rudolf II. Za třicetileté války poškozena. Obnovena r. 1681. Před rokem 1844 přestavěna na sýpku a pak chátrala. V 50. letech 20. st. využita jako skladiště, tím je dodnes. více informací...

Tvrz Brázdim

Tvrz BrázdimBrázdimská tvrz gotického původu doložena od r. 1388. Od r. 1610 v císařském majetku, za třicetileté války poničena Sasy a Švédy, přízemní zbytky upraveny r. 1777 na hřebčín a konírny. Brzy poté pozemky rozprodány při raabizaci a na tvrzišti postavena soukromá usedlost. více informací...

Zámek Byšice

Zámek ByšiceBarokní zámek z doby po roce 1700 uprostřed obce. Čtyřkřídlý kolem dvora, východně od něj hospodářský dvůr, jižně park. Základem byla zřejmě renesanční stavba z počátku 17. století. Po roce 1719 přestal být sídlem vrchnosti, od roku 1945 dodnes chátrá. více informací...

Zámek Lobkovice

Zámek LobkoviceTvrz přestavěná na zámek poprvé připomínaná r. 1403, kdy ji vlastnil Prokop Krukner. R. 1409 získal tvrz Mikuláš z Újezda a provedl přestavbu v gotický věžovitý objekt. Přestavěna počátkem 17. stol. v renesanční zámek, dnešní vzhled výsledkem barokní přestavby Antonia Porty z r. 1679. více informací...

Zámek Košátky

Zámek KošátkyJan Košátecký z Veitmile v první pol.15.st.přestavěl původní tvrz na novou gotickou tvrz. Z ní zachovaná mohutná hranolová věž. V 16. st. přestavěna na renesanční zámek. Přistavěno jednopatrové křídlo se sgrafitovou výzdobou a s renesančními okny. více informací...

Tvrz Opočno

Tvrz OpočnoTvrziště z něhož se dochoval nízký pahorek s plošinou 14x18 m. Dnes zde stojí chata č. E455. Prvním pánem na tvrzi byl zeman Příbek r. 1339. Tvrz zanikla počátkem 17. stol. více informací...

Tvrz Dřevčice

Tvrz DřevčiceTvrz se prvně zmiňuje r. 1364 v majetku litomyšlského biskupa. Po smrti biskupa Mikuláše na konci 14 stol. byla zastavována, zejm. Vrábským z Vrábí. R. 1586 ji prodal Hynek Vrábský císaři Rudolfovi II. R. 1630 vyhořela, ale byla ještě opravena. V 18. stol. byla upravena na sýpku. více informací...

Zámek Mratín

Zámek MratínZámek vystavěn koncem r. 1750. Pozdně barokní obdélná jednopatrová stavba. V průčelí plochý jednoosý rizalit ukončený trojúhelníkovým štítem. Při nárožích vertikální pásy rustiky. Okna obdélná v zalamovaném rámci. Budova krytá polovalbovou střechou. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kaple sv. Jana Křtitele

kaple sv. Jana KřtiteleCentrální kaple na osmibokém půdorysu postavená snad roku 1735. Ilusivní oltář od J. Kramolína z roku 1790. Několikrát opravována, naposledy v 90. letech 20. století. Díky poloze nad plochým pravým břehem Labe dominuje širokému okolí Dřís. více informací...

kostel sv. Petra v okovech

kostel sv. Petra v okovechKOstel byl vystavěn v letech 1806-1807. Budova je jednolodní, s obdelníkovou lodí a presbytářem. více informací...

kostel sv. Víta

kostel sv. VítaPozdně gotický kostel sv. Víta vystavěn koncem 15. st. Chrámové trojlodí dokončeno poč. 16. století. Renesanční přestavba proběhla v letech 1566–1567. Jižní předsíň pochází z poloviny 18. století. více informací...

kostel sv. Martina

kostel sv. MartinaGotická stavba na místě zřejmě románského kostelce, tedy opevněného kostela na vyvýšenině, pod kterou se nacházela původní obec. Současná podoba výsledkem obnovy roku 1894. Dnes kostel obklopen rozsáhlým hřbitovem s novějšími drobnými objekty (vstupní brány, márnice, hrobka rodiny Šlajsovy). více informací...

kaple bl. Podivena

kaple bl. PodivenaMalá, ale zajímavá kaple z r. 1738 postavená na místě, kde zemřel bl. Podiven, služebník sv. Václava. V 18. stol sloužila jako prachárna. V r. 1878 byla obnovena a opět vysvěcena. Kaple je připisována K. I. Dientzenhoferovi a fresky V. V. Reinerovi. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieVznik kostela je datován do let 1613-1623. Severní věž byla přistavěna v letech 1674-75 a jižní věž v letech 1748-1749. Ambity byly dostavěny po roce 1729. více informací...

kostel sv. Klimenta

kostel sv. KlimentaKostel pochází z 11. století, přestavěn byl ve 3. čtvrtině 12. století a kompletně obnoven byl v roce 1601. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaPočátky kostela jsou datovány rokem 1046, ve 12. století proběhly rozsáhlé stavební úpravy. V 15. století byli započaty dalěí stavební úpravy pokračující až do 17. století. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovHřbitov byl založen v roce 1594, náhrobky ale pochází až z druhé poloviny 19. století (dochováno cca 300 stél). Hřbitov byl zarostlý náletovými křovinami a stromy, byl zcela neprostupný. Po roce 200 rekonstruován. Vybudována nová vstupní brána. více informací...

hřbitov s kaplí sv. Rozálie

hřbitov s kaplí sv. RozálieMěstský hřbitov v Brandýse založen koncem 17. stol. kolem barokní výklenkové kaple s freskou z r. 1702. Jeho nové centrum vzniklo kolem novorománské kaple sv. Rozálie z r. 1880, dnes upravené na smuteční síň. Vzhledem k významu některých hrobů a jejich umělecké výzdobě od r. 1958 kulturní památka. více informací...

kříž na Stínadlech

kříž na StínadlechKříž na místě zvaném Stínadla, označuje, kde do roku 1765 bylo brandýské městské popraviště. více informací...

kostel sv. Vavřince

kostel sv. VavřinceRanně gotický farní kostel vsi Nižší Hrádek z 2. pol. 13. stol. Za Josefa II. byl i s okolním hřbitovem zrušen. V roce 1786 byl prodán a byla v něm zřízena sýpka. Od roku 1928 užívá opravený a restaurovaný objekt Čs. církev husitská. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna Kostelní Hlavno

Železná rozhledna se nachází na návrší (215 m) nad severní částí obce Kostelní Hlavno. více informací...

Zámek Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem je hrad přestavěný na zámek v souměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na vyvýšené terase na levém břehu řeky Labe. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Lhoty můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
jezero Lhota jezero Konětopy jezero Čečelice bazén Brandýs nad Labem koupaliště Neratovice Jezero Mezi Mosty Pískovna Malvíny bazén Neratovice bazén Čelákovice bazén Mělník koupaliště Mělník jezero Ostrá koupaliště Úvaly Přírodní koupaliště Harasov Aquapark Šutka koupaliště Všejany koupaliště Mšeno Pískovna Doubrava jezero Sadská koupaliště Želízy koupaliště Kralupy nad Vltavou bazén Mladá Boleslav koupaliště Mladá Boleslav

Tipy z mistopisy.cz:

Jezero Lhota

Jezero Lhota se nachází zhruba 1 km východně od obce Lhota v okrese Praha-východ. Až do roku 2006 byla tato obec, někdy též označována jako Lhota nad Labem, Lhota u Staré Boleslavi nebo Lhota u Dřís, součástí okresu Mělník, od kterého je vzdálena 18 km. více informací...

Jezero Lhota - přírodní koupaliště

Přírodní koupaliště na jezeře Lhota leží severně od města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Jezero vzniklo zatopením pískovny, jeho rozloha je 25 ha a hloubka dosahuje místy 7 m. více informací...

Jezero Konětopy - přírodní koupaliště

Jezero Konětopy je výborné přírodní koupaliště, které najdeme mezi obcemi Konětopy a Dřísy na Mělnicku, spolu s dalšími jezery. více informací...

Lyžování ve Lhotě a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Mnichovice - Šibeniční vrch Chotouň

Tipy z mistopisy.cz:

Lhota - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz