Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021 / 2022   Kokořínsko   Hostíkovice   Výlety, turistika, sport

Hostíkovice - Kokořínsko, tipy na výlet - kam v okolí?

Městys Holany je položen zhruba 9 km jihozápadně od České Lípy. Nachází se mezi rybníky v nádherné krajině Máchova kraje. Trvalé bydliště má v obci 526 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Hostíkovic na Kokořínsku zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Bobří soutěska Bobří vodopád

Tipy z turistika.cz:

Hostíkovice - nejstarší sakrální stavba českolipska

Hostíkovice - nejstarší sakrální stavba českolipskaKostel Nejsvětější Trojice v Hostíkovicích, nalezneme celkem snadno poblíž hlavní silnice mezi Zahrádkami a Stvolinkami. Statutárně Hostíkovice náležejí k městysu Holany, od kterého jsou vzdáleny asi… více informací...

Zámek ve Stvolínkách

Zámek ve StvolínkáchZámek ve Stvolínkách. Zámek Stvolínky je vzdálen asi 10 km od města Česká Lípa. Stojí jihozápadně v obci stejného jména vedle kostela Všech svatých.Na místě zdejšího zdevastovaného… více informací...

Vodní dílo a vodopád

Vodní dílo a vodopádNa silnici č.15(Zahrádky-Litoměřice) za obcí Hostíkovice před odbočkou na Kozly je odbočka v levo do osady Malý Bor. Uprostřed osady je odbočka v pravo. Dojedete až ke značce zákazu vjezdu. Zde… více informací...

Holanské rybníky

Holanské rybníkyJe tvořena soustavou 23 rybníků napájených Bobřím potokem. O stáří rybníků nevíme nic přesného, vznikaly zřejmě postupně od pol. 16. stolení do pol. 17 století, umístěny v malebné krajině pod… více informací...

Kostel Všech Svatých ve Stvolínkách

Kostel Všech Svatých ve StvolínkáchKostel Všech Svatých ve Stvolínkách. Tak jako je Zámek ve Stvolínkách v havarijním stavu, tak totéž se dá říci i o kostelu.Je zmiňován již od 14.století, původně tu stával dřevěný… více informací...

Zřícenina hrádku Vítkovec nedaleko Holan

Zřícenina hrádku Vítkovec nedaleko HolanZřícenina malého hrádku Vítkovec. Poblíž Milčanského potoka na ostrohu u městyse Holany stojí zřícenina malého hrádku,kdy jej nechal postavit okolo r.1503 Václav z Vartenberka. Když… více informací...

Dříve kostel-dnes hřbitovní kaple sv.Justina ve Stvolínkách

Dříve kostel-dnes hřbitovní kaple sv.Justina ve StvolínkáchBývalý kostel-nyní hřbitovní kaple sv.Justina ve Stvolínkách. Kaple,původně kostel nemá přesný datum svého vzniku,jsou jen dohady……Dříve byla označována za kostel, od r.1785 jako… více informací...

Vítkovec

VítkovecZřícenina hradu Vítkovec stojí na malé vyvýšenině mezi Holanským a Milčanským rybníkem nedaleko Holan na Českolipsku v Libereckém kraji. Vítkovec byl jedním z našich nejmladších hradů. Dnes hrad… více informací...

Dolanský rybník

Dolanský rybníkDolanský rybník je největším ze 23 rybníků tvořících soustavu Holanských rybníků, která se rozkládá mezi Stvolinkami a Zahrádkami jihozápadně od České Lípy. Holanské Rybníky vznikaly postupně v této… více informací...

Kvítkov

KvítkovZbytky skalní tvrze leží na západním okraji osady Kvítkov na Českolipsku v Libereckém kraji. Tvrz byla vestavěna mezi tři pískovcové bloky skal. Tvrz dnes připomíná vytesaná místnost, zbytky zdiva a… více informací...

Městys Holany a skalní tvrz Jiljov

Městys Holany a skalní tvrz JiljovHolany se nacházejí 9 km jihozápadně od České Lípy. Jejich hlavní dominantou je kostel sv. Máří Magdalény stojící v centru obce. Okolí Holan je přímo protkáno rybníky, leží jich tu desítky. My se… více informací...

Pavlovická skála

Pavlovická skálaVelmi bohatě inkrustovaná Skála v lesích na jih od Holan. více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Hrad Hrad u Hostíkovic

Hrad Hrad u HostíkovicZřícenina hradu z 30.let 14.století. Manské sídlo. I.fáze sídla Milčany. více informací...

Hrad Milčany

Hrad MilčanyZříc. nazývána též Kickelsburg, mylně považována za Vítkovec. Nově ztotožněn s hradem Milčany, nást. staršího objektu na ostrůvku Milčanského rybníka. Osídlen cca od 80. let 14. století až do 2. poloviny století následujícího. více informací...

Hrad Rybnov

Hrad RybnovHrad byl založen Vartenberky v letech 1437–1438. Poprvé se připomíná v r. 1440. Obýván byl až do poloviny 16. století, doba zániku není doložena. Dodnes se z něj dochovaly jen nepatrné zbytky. více informací...

Hrad Kvítkov

Hrad KvítkovTerénní zbytky skalního hradu. Založen zřejmě králem již v 1. pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům. Zanikl ještě ve 13. stol. Z částečně dřevěného objektu se dochovaly náspy a místnosti tesané ve skále. více informací...

Hrad Hrad u Kvítkova

Hrad Hrad u KvítkovaSkromné zbytky hradu z 1. poloviny 13. století pravděpodobně královského založení. Hlavní část hradu byla dřevěná, dochovalo se několik ve skále tesaných místnůstek. Hrad zanikl zřejmě ještě během 13. století. více informací...

Zámek Stvolínky

Zámek StvolínkyZámek přestavěný z tvrze, doložené k r. 1505 za Viléma z Illburka. Po r. 1575 rozšířena renesančně a po r. 1655 raně barokně na sídlo litoměřických biskupů. Čtyřkřídlá budova chráněná příkopem obsahuje zdivo gotické a renesanční fáze tvrze. více informací...

Tvrz Jiljov

Tvrz JiljovPozůstatky po domnělé skalní tvrzi, její spojitost s historickým Jiljovem však není prokázána. Prameny uvádějí r. 1388 Hrdoně z Jíljova. V r. 1454 se připomíná naposledy. Ve 20. letech 19. století romanticky upravován. více informací...

Zámek Vítkovec

Zámek VítkovecPůvodně malý hrad ze 14. stol, přestavěn kolem r. 1570 v renesanční zámeček. Dnes je zpustlý. více informací...

Hrad Zahrádky

Hrad ZahrádkyHrad existoval asi od konce 14. století do doby nejpozději před rokem 1550. Jeho jméno není dodnes potvrzené. více informací...

Zámek Nový Zámek

Zámek Nový ZámekZámek byl postaven na místě starší gotické stavby pány z Vartemberka ve druhé pol.16. stol. Barokní přestavba v 70. letech 18. stol. je patrná na fasádě a střechách zámku. Ve 20. let. 19.stol. proběhly úpravy empírové. 30. 1. 2003 vyhořel. více informací...

Zámek Zahrádecký letohrádek

Zámek Zahrádecký letohrádekZřícenina letohrádku ve východní části bažantnice jižně od Zahrádek, na katastru sousedních Holan. Součást barokně komponovaného krajinného celku, soustředěného kolem Nového Zámku (viz heslo). Po roce 1945 zpustl, dnes jen obvodové zdi. více informací...

Hrad Hrad u Hvězdy

Hrad Hrad u HvězdyZbytky hradu z pol. 13. st., o kterém nejsou dochovány zmínky, byl postaven na ploše pískovcového bloku. Šlo o stavbu s věží s u nás neobvyklým šestiúhelníkovým půdorysem. Není známo, z jakého materiálu byl hrad postaven. Opuštěn byl poč. 14.st. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel Nejsvětější Trojice (sv. Kateřiny)

kostel Nejsvětější Trojice (sv. Kateřiny)Venkovský kostelík v Hostíkovicích u Holan na pískovcovém pahorku, obklopený nepoužívaným hřbitovem. Stavba z přelomu 13. a 14. stol., původně zasvěcená sv. Kateřině. Při přestavbě 1839 změněn tvar většiny oken, přistavěna sakristie a předsíň. více informací...

kostel sv. Maří Magdaleny

kostel sv. Maří MagdalenyKostel z roku 1789 v severozápadním rohu náměstí. Jednolodní stavba orientovaná k severu, v ose hlavního (jižního) průčelí hranolová věž, po stranách presbytáře čtvercové kaple. Kolem bývalý hřbitov, ohrazený kamennou balustrádou. Východně barokní fara. více informací...

kostel sv. Justina

kostel sv. JustinaStavba nejisté datace i statutu. Nelze vyloučit raně středověký původ, první jistá zmínka 1607. Do 1785 označována důsledně jako kostel, od té doby hřbitovní kaple. Východní část zřejmě z konce 16. stol., po 1701 barokní přestavba. Po 1945 zpustla. více informací...

kostel Všech svatých

kostel Všech svatýchKamenný kostel postaven údajně na místě dřevěné stavby na přelomu 14. a 15. stol., věž doplněna snad později. Při opravě 1655 vloženy tribuny, 1770 kaple sv. Anny v severozápadním rohu, 1811 nový presbytář. Po 1945 zchátral, probíhají první opravy. více informací...

socha Archanděla Michaela

socha Archanděla MichaelaSocha Archanděla Michaela pochází z r. 1750. Patří k velmi kvalitním příkladům pozdně barokního sochařství. Spočívá na masivním hranolovém podstavci. Archanděl je znázorněn v obvyklém odění vojáka v pancíři, suknici a v přilbici s chocholem. Nohou šlape na poraženého ďábla. více informací...

zvonice u kostela sv. Barbory

zvonice u kostela sv. BarboryZvonice neznámé doby vzniku: buď byla součástí areálu vlastnického kostela ve vsi Mnichov, nebo byla postavena až v baroku. Tehdy vzniklo dnešní horní patro. Součást malebného kostelního areálu. více informací...

kostel sv. Barbory

kostel sv. BarboryRenesanční, barokně upravený a rozšířený kostel v prostoru někdejší vsi Mnichov, zaniklé v 2. pol. 15. stol. Nahradil starší vlastnický kostel, z něhož přežila dolní část sousední zvonice. Za závěrem na hřbitově hrobka rodu Hohenlohe-Schilingfürst. více informací...

kaple Nejsvětější Trojice

kaple Nejsvětější TrojiceJednolodní obdélná stavba s oblým závěrem. Pochází z konce 18. stol. Kaple orientovaná k východu, polokruhový závěr se sanktusníkem. Ve vížce nad závěrem kaple se nachází zvon s kruhovou korunou, nemá srdce. V interiéru nezachováno žádné vybavení. více informací...

socha sv. Starosty

socha sv. StarostyBarokní socha v Čechách nepříliš známé světice na vyvýšenině nad nivou Bobřího potoka. Postavena roku 1705 na náklady novozámeckých Kouniců. Dílo neznámého autora nadprůměrné kvality. více informací...

kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

kaplička se sochou sv. Jana NepomuckéhoVýklenková kaplička z poč. 19. stol. Vytesaná do skalního pískovcového bloku. Na zadní straně reliéf s vyobrazením Nejsvětější Trojice. Do výklenku postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Kaplička památkově chráněna od r. 1965. více informací...

socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana NepomuckéhoSocha pochází z roku 1726. Je vysoká 200 cm a stojí na základové desce v mírném kontrapostu pravé nohy. Krucifix má na pravé ruce. Levá ruka uražena do půlky dlaně. Hranolový podstavec vysoký 270 cm. Socha umístěna na stupních 21 cm vysokých. více informací...

kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie PomocnéBarokní hřbitovní kaple, datovaná reliéfem ve štítě do roku 1750. Stojí ve východní části hřbitova v ose za sousedním mariánským kostelem. Nedávno důkladná oprava pláště, interiér bez zařízení. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Vodní hrad Lipý

Vodní hrad nalezneme v historickém centru České Lípy u řeky Ploučnice. Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Hostíkovic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
Milčanský rybník Holanský rybník jezero Chmelař koupaliště Nedamov aquapark Staré Splavy Máchovo jezero Radvanecký rybník Benešov nad PLoučnicí - Termální koupaliště koupaliště Horní Prysk koupaliště Česká Kamenice Olešský rybník Kytlice - Lesní rybník Kunratické rybníky koupaliště Želízy aquapark Děčín koupaliště Mšeno přehrada Naděje Tomiškův rybník vodní nádrž Horka - Stráž pod Ralskem koupaliště Jetřichovice Přírodní koupaliště Harasov Koupaliště Chřibská koupaliště Nový Svět

Tipy z mistopisy.cz:

Máchovo jezero

Největší umělá vodní plocha (278 ha) Máchova kraje byla založena jako Velký rybník císařem Karlem IV. v roce 1367. Nachází se v nadmořské výšce 266 m. více informací...

Lyžování v Hostíkovicích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Prácheň Polevsko Kytlice Mezičky Jedlová Horní Podluží Rugiswalde

Tipy z mistopisy.cz:

Hostíkovice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz