Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Jižní Morava   Znojmo   Výlety, turistika, sport

Znojmo - Jižní Morava, tipy na výlet - kam v okolí?

Město Znojmo leží na jihu Moravy, na levém břehu řeky Dyje, 52 km jihozápadně od města Brna. Je to druhé největší město Jihomoravského kraje. Místní části jsou: Derflice, Kasárna, Konice, Mramotice, Načeratice, Oblekovice, Popice, Přímětice. Trvalé bydliště má v obci 33327 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Znojma na Jižní Moravě zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Znojmo - Turistické informační centrum

Znojmo - Turistické informační centrumInformační centrum se nachází v historické části města na pěší zóně v Obrokové ulici v bezprostřední blízkosti zdejší dominanty - radniční věže.kontakt: Turistické informační centrum, Obroková 10,… více informací...

Znojmo - historické podzemí

Znojmo - historické podzemíPodzemní chodby v historickém jádru vytvářejí rozsáhlý víceúrovňový labyrint propojených sklepů měšťanských domů. Původní účel byl hlavně hospodářský (skladovací prostory), částečně i obranný. Část… více informací...

Znojmo - radniční věž

Znojmo - radniční věžStojí na pěší zóně v ulici Obrokové. Dosahuje celkové výšky 68,6 m a je symbolem a jednou z nejvýraznějších dominant města. Byla postavena v letech 1445-48 kamenickým mistrem Mikulášem ze Sedlešovic… více informací...

Turistická známka č. 2268 - Radniční věž Znojmo

Věž byla postavena v letech 1445 - 48 Mikulášem ze Sedlešovic v pozdně gotickém slohu. Dnes věž slouží jako rozhledna. http://www.znojemskabeseda.cz/radnicni-vez/ více informací...

ZNOJMO

ZNOJMOLéto začíná a tak zde tip pro ty, kteří se budou pohybovat v okolí Znojma, nebo případně se tam chystají a toto je pro ně námět jak využít program. Hudební festival Znojmo … Festival… více informací...

Znojmo - Golčův palác

Znojmo - Golčův palácObjekt vznikl v 16. století přestavbou tří gotických domů tvořících lichoběžníkový uliční blok. Unikátním je vstupní portál z Obrokové ulice s postavami Adama a Evy, který patří k nejzdařilejším… více informací...

Turistická známka č. 1724 - Znojemské podzemí

Znojemské podzemí je labyrint chodeb, který vznikl na přelomu 13. a 14. století, původní význam byly sklepy pod měšťanskými domy, ale ve válečných obdobích se v těchto chodbách lidé ukrývali před… více informací...

Znojmo - Obroková 8

Znojmo - Obroková 8Nachází se v historickém jádru města na pěší zóně. Středověkou dispozici domu dokládá rozlehlý průjezd se dvěma komorami po levé straně. Na pásu renesančního figurálního sgrafita v úrovni prvního… více informací...

Znojmo - dům U Lopaty

Znojmo - dům U LopatyTento řadový dům byl vystavěn v polovině 16. století v přechodném goticko-renesančním období. V prvním patře se dochovaly nádherné sklípkové klenby. Hlavní průčelí s arkýřem upraveno v pozdním baroku… více informací...

Znojmo - Obchodní dům Kratochwil a Wozelka

Znojmo - Obchodní dům Kratochwil a WozelkaTento emotivně působící funkcionalistický dům na nároží Kovářské ulice a Slepičího trhu sloužící jako obchod s textilem a galanterií a s obytnou částí ve vyšších patrech navrhl v roce 1930 brněnský… více informací...

Znojmo - Ugartův palác

Znojmo - Ugartův palácNachází se na Horním náměstí a původně byl postaven jako jednopatrový objekt v renesančním slohu v 2. polovině 16. století. Později pak přestavěn v barokně a zvýšen o další patro. Rozsáhlou úpravou v… více informací...

Turistická známka č. 337 - Znojmo

Jedno z historicky nejnýznamějších měst, sídlo moravských Přemyslovců na řece Dyji. více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Znojmo

Zámek ZnojmoZámek s velice bohatou historií byl původně hradem, který byl po r. 1748 přestavěn. Později zde byla továrna na tabák a kasárna. Roku 1865 se majitelem zámku stává město, které zde zřídilo Jihomoravské muzeum. Tomuto účelu slouží dodnes. více informací...

Zámek Louka

Zámek LoukaPozdně gotický klášterní hrad vystavěný opatem Přibyslavem ve 30.– 40. letech 15. stol. Pozdějšími přestavbami změněn na současnou čtyřkřídlou pravidelnou budovu. Zdevastován využíváním armády do r. 1990. více informací...

Zámek Louka

Zámek LoukaZámek byl přestavěn v r. 1748 pod vedením F. A. Pilgrmana z barokního klášterního konventu. Původní záměr, postavit monumentální čtyřkřídlý zámek, se nezdařil a budova později sloužila jako kasárna a dokonce jako tabáková továrna. více informací...

Zámek Přímětice

Zámek PříměticeZámek určený pro občasný pobyt členů jezuitské koleje ve Znojmě byl vybudován po roce 1627, kdy Ferdinand II. jezuitskému řádu přímětické panství postoupil. Po zrušení řádu v roce 1773 převzal zámek Studijní fond. V roce 1794 zámek vyhořel a ztratil svoji rezidenční funkci. více informací...

Zámek Popice

Zámek PopiceBarokní křížovnická rezidence - letní zámeček převora kláštera Hradiště sv. Hypolita u Znojma z 1. pol. 18. století. V r. 1780 změněn ve faru, kterou byl až do r. 1952, poté chátral. Dnes vzorně opraven s bílou fasádou, zvýrazněnou červenými štukovými prvky. více informací...

Zámek Dyje

Zámek DyjeV letech 1768-75 postavili loučtí premonstráti barokní zámek. R.1835 jej koupil baron Karel Emanuel. Koncem 19.st. byl klasicistně upraven. Ve 2. pol.20.století se zámek stal majetkem státu a silně zchátral. více informací...

Zámek Únanov

Zámek ÚnanovZmodernizovaný dvojkřídlý patrový zámek vzniklý přestavbou starších správních budov dvora po r. 1882 rodem Dvořáků. Rozsáhlý dvůr vznikl před r. 1750 za Ugartů, později rozšířen a doplněn o palírnu. Dnes soukromý majetek sloužící k zemědělskému podnikání. více informací...

Zámek Tasovice

Zámek TasoviceChátrající cenný zámecký areál vzniklý rozšířením got. mlýna řádu klarisek z přel. 13. a 14. stol. Před pol. 16. stol. rozšířeny a renesančně upraveny obytné budovy mlýna nobilizovanými měšťany v malý venkovský zámek. Po pořáru v r. 2009 se zámecká část mění rychle ve zříceninu, mlýn chátrá. více informací...

Tvrz Plenkovice

Tvrz PlenkoviceZcela zaniklá a archeologickým výzkumem nepotvrzená tvrz mající relativně krátkou dobu trvání. Podle literatury je její vznik datován do 14 století. Zanikla za války mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. V roce 1471 se uvádí již jako pustá. více informací...

Zámek Kravsko

Zámek KravskoV pol.18.st. na místě, kde kdysi stávala tvrz, vystavěna rezidence pro louckého opata, v letech 1789-96 přestavěná na barokní zámek. V letech 1948-68 sloužil jako škola. R.1984 přestavěn na rekreační a školící středisko a poč.21.st. změněn na hotel. více informací...

Zámek Plaveč

Zámek PlavečČtyřkřídlý zámek vznikl koncem 16.stol. přebudováním starší tvrze v renesančním slohu. V roce 1742 byl zámek upraven v barokní sídlo. Poslední úpravy byli provedeny rodinou Widmannů v roce 1832. Nyní je užíván jako domov důchodců. více informací...

Hrad Lapikus

Hrad LapikusZřícenina hradu z konce 14. století. Nejvíce utrpěl za válek Jiřího z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Za majitele Václava z Vejtmíle a Žerotic, v roce 1508, se uvádí již jako pustý. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

klášter dominikánů s kostelem sv. Kříže

klášter dominikánů s kostelem sv. KřížeKostel a klášter sv. Kříže patří dominikánskému řádu. Nejstarší zmínka pochází z r. 1243 v listině krále Václava. Byl 2x zničen požárem - v r. 1400 a r. 1555. V roce 1950 byl klášter obsazen a využívala ho pohraniční stráž, od roku 1960 slouží jako učňovské středisko a kanceláře. více informací...

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. MikulášeDominanta města na ostrohu nad Dyjí. Kostel sv.Mikuláše byl postupně budován od roku 1338 až do druhé poloviny 15. století na místě staršího románského kostela z 12. století. Jedná se o monumentální síňové trojlodí s pětiboce uzavřeným presbytářem. více informací...

jezuitská kolej a gymnázium

jezuitská kolej a gymnáziumPozdně renesanční stavba jezuitské koleje a gymnásia z r. 1634. Jeziuté byli ve Znojmě ustanoveni hrabětem Michalem Adolfem z Althanu v r. 1624. Dnes sídlo Moravského zemského archivu. více informací...

kaple sv. Anny a sv. Martina (sv. Václava)

kaple sv. Anny a sv. Martina (sv. Václava)Dvouposchoďová kaple s pětibokým závěrem a ochozem s podobou z roku 1521. Dolní kaple je zaklenuta valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi a zalomenými čely. více informací...

klášter minoritů (františkánů) a klarisek s kostelem Nanebevzetí P. Marie

klášter minoritů (františkánů) a klarisek s kostelem Nanebevzetí P. MariePůvodně konvent minoritů, později konventy františkánů a klarisek s kostelem Nanebevzetí P. Marie, tzv. Klášter sv. Kláry a sv. Antonína. Dnes sídlo Jihomoravského muzea ve Znojmě. více informací...

kostel sv. Michala

kostel sv. MichalaPůvodně románská stavba s cenným pozdně got. presbyteriem se síťovou klenbou a hlavní lodí, jejíž raně barokní podoba pochází z doby klem r. 1642. Od r. 1624 patřil jezuitům. Vedle kostela zvonice z l. 1692–1852. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní boží muka stojí při staré cestě z města k brodu přes řeku Dyji. Mají atypický vzhled - kulatý podstavec, hranolovitý - zužující se - dřík zdobený ornamenty, zasklenou lucernu, ve které je reliéf tváře Krista. Není na nich viditelný žádný nápis ani datace. Vytesána byla z místního vápence. více informací...

kaple sv. Kateřiny

kaple sv. Kateřiny více informací...

klášter křížovníků s červenou hvězdou s kostelem sv. Hypolita

klášter křížovníků s červenou hvězdou s kostelem sv. HypolitaAreál křižovnické komendy na místě velkomoravského hradiště nad soutokem Dyje a Gránice proti znojemskému hradu. Na místě světského proboštství zřízeno v pol. 13. stol. Úpadek v 16. stol., přestavba v 17. a 18. stol. Od 1958 ve správě boromejek. více informací...

klášter premonstrátů s kostelem Panny Marie a sv. Václava v Louce

klášter premonstrátů s kostelem Panny Marie a sv. Václava v LouceBývalý klášter premonstrátů s basilikou P. Marie a sv. Václava. Založen Konrádem II. Otou r. 1190. V pol. 18. stol. započala nikdy nedokončená barokní přestavba. Klášter využit i jako kasárna či sklady. Dnes chátrá. Pod kostelem románská krypta. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovHřbitov založen roku 1868. Na ploše 6067 m2 se zachovalo cca 100 náhrobních kamenů, nejstarší z doby založení hřbitova, nejmladší z doby těsně po 2. světové válce, kdy se zde konaly poslední pohřby. Obelisk označuje místo, kde byly uloženy ostatky ze zaniklého středověkého hřbitova. více informací...

boží muka

boží mukaBarokní kamenná boží muka, pravděpodobně z 18. století, stojí na okraji obce Oblekovice, která je nyní součástí města Znojmo. Boží muka nejsou datována a ani na nich není čitelný jiný nápis. Na čelní straně lucerny mají reliéf s neobvyklým motivem - kříž, kolem nějž je ovinut had. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Jedinečná stavba románské rotundy sv. Kateřiny (původně byla rotunda zasvěcena Zvěstování Panny Marie) byla postavena krátce před rokem 1100, uprostřed přemyslovského hradu ve Znojmě více informací...

Rotunda Nanebevzetí Panny Marie v Plaveči

Plavečská rotunda, stojící v areálu zámku v obci Plaveč, byla vystavěna ve 12. století. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Znojma můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
Znojmo - lázně koupaliště Znojmo - Louka koupaliště Únanov - Pohoda koupaliště Mramotice bazén Hranice - Happy Star přehrada Těšetice koupaliště Hluboké Mašůvky vodní nádrž Výrovice Vodní nádrž Horní Dunajovice Přehrada Jevišovice bazén Božice Vranovská přehrada koupaliště Miroslav rybník Stejskal koupaliště Vémyslice bazén Hrušovany nad Jevišovkou Moravský Krumlov - Vrabčí Hájek koupaliště Moravské Budějovice koupaliště Nimpšov koupaliště Olbramovice koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou rybník Hrachovec přehrada Dalešice

Tipy z mistopisy.cz:

Přehrada Znojmo

Vodní nádrž, jejíž hráz leží na řece Dyji, byla uvedena do provozu v roce 1966 především pro vyrovnávání nerovnoměrných průtoků a výrobu elektrické energie. více informací...

Přehrada Výrovice

Vodní nádrž Výrovice na řece Jevišovce byla postavena v letech 1979–1983 a nachází se zhruba 9 km severně od Znojma. více informací...

Lyžování ve Znojmě a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Baby Třebíč - Pod kostelíčkem Zbraslav u Brna Jalovec

Tipy z mistopisy.cz:

Znojmo - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz