Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021 / 2022   Jižní Morava   Želetice   Výlety, turistika, sport

Želetice - Jižní Morava, tipy na výlet - kam v okolí?

Obec Želetice se nachází asi 12 km západně od Kyjova. Severozápadně od obce protéká potok Trkmanka. Trvalé bydliště má v obci 516 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Želetic na Jižní Moravě zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Žarošice

ŽarošiceNa úpatí Ždánického lesa, mezi Slavkovem u Brna a Kyjovem, se nachází obec Žarošice s přibližně tisícovkou obyvatel. Sestává ze tří místních částí: Žarošic, Silničné a Zdravé vody.V … více informací...

Poutní kostel sv. Anny v Žarošicích

Poutní kostel sv. Anny v ŽarošicíchNespornou dominantu obce Žarošice v okrese Hodonín představuje farní a poutní kostel sv. Anny, vystavěný v roce 1801 po předchozím požáru kostela původního a i velké části obce v roce… více informací...

Turistická známka č. 1393 - Poutní místo Žarošice - Žarošická Madona

V Žarošicích stávaly od nepaměti kostely dva: starší (poutní) nazývaný mezi vinicemi Silničná, zasvěcený Panně Marii a mladší - později farní, ležící přímo ve vsi, zasvěcený sv. Anně. První zmínka o… více informací...

Sochy v Žarošicích

Sochy v ŽarošicíchPřed poutním kostelem sv. Anny v Žarošicích stojí na chodníku skupinka barokních kamenných světeckých skulptur.Nejsou ovšem dílem některého místního sochaře či sochařů, byly sem zakoupeny a… více informací...

Sobůlky

SobůlkySobůlky jsou větší vinařskou obcí s 880 obyvateli a najdeme ji v oblasti Kyjovské pahorkatiny, severozápadním směrem nedaleko města Kyjov. Obec se rozkládá podél toku Sobůlského potoka a na východním… více informací...

Ždánice – zámecká (Seidlova / Loudonova) vila

Ždánice – zámecká (Seidlova / Loudonova) vilaZámecký areál ve Ždánicích tvoří poměrně rozsáhlý komplex budov, jehož součástí je – mimo jiné – také stylová zámecká vila, která byla postavena v letech 1904 až 1908 a kterou najdeme v těsné… více informací...

Ždánice - Vrbasovo muzeum

Ždánice - Vrbasovo muzeumTrošku utajenou, ale o to zajímavější, atrakcí dvouapůltisícového městečka Ždánice, ležícího v okrese Hodonín, je místní regionální muzeum, pojmenované po svém zakladateli, učiteli Jakubu Vrbasovi.… více informací...

Budova renesančního zámku v Kyjově

Budova renesančního zámku v KyjověPoblíž Masarykova náměstí v centru města najdete jednu z památek Kyjova - renesanční zámeček z poloviny 16. stol., je nejstarší dochovanou budovou ve městě. Od roku 1548 patřil městu, bydleli v něm… více informací...

Ždánice – psí hřbitov

Ždánice – psí hřbitovJednou z pozoruhodností, které by návštěvník městečka Ždánice na Hodonínsku rozhodně neměl minout bez povšimnutí, je bezesporu zdejší psí hřbitov. Ten již – bez jakékoliv velké slávy – dávno… více informací...

Turistická známka č. 965 - Ždánice

Renesanční zámek s arkádami severovýchodně od Kyjova, ve Ždánickém lese. Sídlo národopisného Vrbasova muzea. více informací...

Ždánice – zámecký sklep

Ždánice – zámecký sklepSlovácké městečko Ždánice nabízí svým návštěvníkům množství zajímavých památek, z nichž většina nějak souvisí se zdejším zámkem nebo je alespoň najdeme v jeho blízkosti. Jednou z nich… více informací...

Ždánice (město)

Ždánice (město)Ždánice jsou malé vinařské město s 2800 obyvateli a najdeme jej u jižního okraje přírodního parku Ždánický les, severozápadním směrem od města Kyjov a severním směrem od města Hodonín. Ždánice se… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Strážovice

Zámek StrážovicePůvodní tvrz připomínaná r. 1375 v 16. st. rozšířena na malý renesanční zámek, v l. 1751–53 barokně přestavěný. Od r. 1864 úřednické byty, hospodářská budova, 2. patro jako sýpka. Nevýrazná dvoupatrová obdélná budova se stanovou střechou. více informací...

Zámek Žarošice

Zámek ŽarošicePůvodně dvůr, založený kolem r.1820, do jehož jižní budovy byly umístěny kanceláře a byty úředníků žarošického statku. V roce 1824 byl statek postoupen Arnoštce Schafgotsové, jež v Žarošicích občas pobývala. Od té doby budova převzala "status" zámku. více informací...

Hrad Věteřov

Hrad VěteřovTvrz, která se připomíná v r. 1397, kdy Klára z Věteřova předala tvrz a ves Hynkovi z Miličína. V r.1409 ji vlastnil Aleš Kužel ze Zeravic. Tvrz byla zničena za husitských válek. V r.1514 se uvádí jako pustá. Dodnes zbylo jen opevnění a valy. více informací...

Hrad hrádek v poloze Valy

Hrad hrádek v poloze ValyTerénní pozůstatky hradu založeného v polovině 14. století. Poslední známý majitel hradu je Vlček, další prameny o Sobůlkách už mlčí. Doba zániku hradu není známa. více informací...

Tvrz Sobůlky

Tvrz SobůlkyZaniklá tvrz. V Sobůlkách bývala dvě sídla, „Turecký kopec“ patrně předcházel tvrzi „Valy“. Obecně se v l. 1346–1358 píše ze Sobůlek Veliš Dupník. R. 1387 je část Sobůlek prodána Velislavem z Ostrovánek Tasovi z Boskovic. Posledním známým pánem je Vlček. Tvrz zanikla pravděpodobně ve 14. stol. více informací...

Tvrz Uhřice

Tvrz UhřiceZaniklá tvrz, o níž je první zmínka údajně vzpomínána už v letech 1368 - 1371. První skutečně dochovanou zmínkou je mramorová deska z roku 1547, která dokladuje opravu tvrze, a kterou nechal zhotovit pán Znáta z Víckova. Posledním záznamem o tvrzi je kupní smlouva z roku 1630. Z tvrze nezůstaly žádné pozůstatky. více informací...

Zámek Vrbasovo muzeum Ždánice

Zámek Vrbasovo muzeum ŽdániceRenesanční zámek vznikl v 16. stol. z tvrze, kterou na čtvercový zámek přebudoval r. 1569 Oldřich z Kounic. Zámek byl díky arkádám, hranolovým věžím v nárožích a celkové mohutné stavbě v pramenech uváděn jako hrad (v r. 1624). více informací...

Zámek Šardice

Zámek ŠardiceZámek byl založen augustiniánským řádem sv. Tomáše v roce 1742 a byl využíván jako letní sídlo. Nějakou dobu zde žil i Johann Gregor Mendel, jeden ze zakladatelů genetiky, který se v roce 1843 stal mnichem řádu svatého Augustina. více informací...

Hrad Nechvalín

Hrad NechvalínZaniklý hrad, na němž se v letech 1318 - 41 píše Hynek, po něm jeho syn Ondřej a r. 1407 vnuk Čeněk. Po něm se majitelé střídali velmi často, poslední byl zmiňován r. 1505 Václav z Pačlavic. Po té se už mluví jen o pusté tvrzi. více informací...

Hrad Kvášov

Hrad KvášovLokalita hrádku v nepříliš výhodné poloze poničená v 30. letech 20. stol. Jeho vznik doložen v 13. stol., první zmínka o existenci pochází z r. 1322, kdy ho prodávají Fricek a Vilém z Egenberka. Jeho zánik lze předpokládat již za markraběcích válek, dle nejmladších nálezů počátkem 15. stol. více informací...

Hrad Palánek

Hrad PalánekHrad poprvé zmíněn v predikátu Alberta a Bohuše roku 1322. Ve 2. pol. 15. století spory o vlastnictví hradu, po dobytí r. 1468 opraven. Za Zastřizlů postavena před r. 1538 tvrz ve městě a hrad opuštěn. Dochovány rozsáhlé terénní zbytky, valy a příkopy. více informací...

Tvrz Dambořice

Tvrz DambořicePři zřizování hřbitova v roce 1885 těžce narušený reliéf tvrze, nacházející se těsně nad kostelem. Dodnes patrná část oblouku vnější stěny příkopu a valu a náznak centrálního pahorku. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kaple Nejsvětější Trojice

kaple Nejsvětější TrojiceKaple vystavěna jako zámecká kaple v barokním stylu v letech 1751–1753 přímo proti zámku. Několikrát renovována. Naposledy byla celá opravena v roce 1998. více informací...

kostel sv. Šebestiána a Rocha

kostel sv. Šebestiána a RochaNa místě původního kostela vystavěn nový barokní kostel v l. 1729–1731. Z původního raně barokního kostela zachovány zbytky zdí a věž, která ale byla ranně barokně přestavěna. Ve věži zvon, ulitý r.1558. více informací...

kostel sv. Anny

kostel sv. AnnyPoutní kostel pochází z r. 1801. Postupem času mnohokrát opravován a zvětšován, a to i v době vlády komunistů. Před kostelem umístěny kříž a sochy svatých. V roce 1995 navštívil Žarošice papež Jan Pavel II. více informací...

kostel sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana KřtiteleGoticko-renesanční stavba, jejíž výstavba proběhla v první pol. 14. stol. Věž přistavěna v 15. stol. a zvýšena v 17. stol. Kostel obklopen hřbitovem dodnes funkčním. Na stěně u kazatelny náhrobní deska z poč. 17. stol. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MariePůvodní gotická kaple přestavěna roku 1701 v ranně barokním stylu a povýšen na kostel farní. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu, s věží vystavěnou nad presbytářem. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovChátrající hřbitov se nachází nad obecním hřbitovem, nad kostelem sv. Martina. Byl založený nejpozději v 17. stolení a nejstarší náhrobek pochází snad již z roku 1619. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna Bukovanský mlýn

Na návrší (320 m) na západním okraji obce Bukovany, asi 4 km severně od Kyjova byla v roce 2004 zpřístupněna zděná replika větrného mlýna s krytým vyhlídkovým ochozem. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Želetic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Žádnice koupaliště Uhřice koupaliště Kyjov koupaliště Dubňany koupaliště Vracov koupaliště Nesovice - Letošov koupaliště Němčičky bazén Bučovice bazén Ratíškovice koupaliště Horní Bojanovice koupaliště Koryčany přehrada Osvětimany koupaliště Letonice vodní nádrž Koryčany koupaliště Těmice rybník Velký Bílovec koupaliště Slavkov u Brna bazén Bzenec - ZŠ koupaliště Dražovice rybník Lužice koupaliště Hustopeče bazén Hustopeče bazén Hodonín

Lyžování v Želeticích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Uhřice Němčičky Osvětimany Stupava

Tipy z mistopisy.cz:

Želetice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz