Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Jižní Morava   Drvalovice   Výlety, turistika, sport

Drvalovice - Jižní Morava, tipy na výlet - kam v okolí?

Obec Vanovice se nachází na Moravě v Boskovické brázdě 7 km severně od města Boskovice. K Vanovicím náleží místní část Drvalovice. Trvalé bydliště má v obci 538 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Drvalovic na Jižní Moravě zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Macocha

Tipy z turistika.cz:

Lázně Andělka

Lázně AndělkaBývalé Lázně Andělka leží v katastru obce Kladoruby u Letovic a patřily k nejstarším lázním na Moravě. V roce 1816 je založil majitel panství Letovice, hrabě Jindřich Kálnoky. Lázně napájela voda z… více informací...

Arboretum Borotín

Arboretum BorotínArboretum vzniklo v osmdesátých letech na místě starého sadu díky místnímu JZD a záhy se stalo známé a navštěvované. Po nezdařené restituci bylo téměř zničeno. Od roku 1994 zde hospodaří firma SAK,… více informací...

Kamenná svatba

Kamenná svatbaSkalní útvar Kamenná svatba leží 3 kilometry po červené značce od vsi Kochov, asi 7 kilometrů severovýchodně od Města Letovice. Nachází se v nádherné přírodě v kopci nad turistickou a… více informací...

Vísky (u Letovic) – betlémská galerie pod širým nebem

Vísky (u Letovic) – betlémská galerie pod širým nebemZatímco v našem regionu můžeme pravidelně obdivovat výtvory sochařů a řezbářů z oblíbených akcí nazvaných Dřevosochání nebo Andělské Louky, tak ve Vískách na Blanensku se můžete podívat na… více informací...

Vísky (u Letovic) – kostel sv. Michaela

Vísky (u Letovic) – kostel sv. MichaelaVísky jsou malou romantickou moravskou vesnicí, nacházející se v blanenském okrese mezi městy Letovice a Boskovice. První písemná zmínka o obci, ve které žijí necelé tři stovky obyvatel, pochází… více informací...

Lázně Velká Roudka

Lázně Velká RoudkaJak jistě víte, naše země je vcelku bohatá na minerální prameny různého složení, při kterých většinou vyrostly lázně. Některé jsou hojně navštěvovány a využívány dodnes, na některé se naopak méně či… více informací...

Velká Roudka

Obec Velká Roudka je v písemných pramenech poprvé připomínána již v polovině 14. století jako majetek Bolka z Roubaniny.Spolu se sousední Malou Roudkou jsou obce považovány za… více informací...

Šebetov - železniční stanice

Šebetov - železniční staniceZastávka vlaku více informací...

Vísky (u Letovic) – vesnický pivovar Ohrada aneb kdo si dá Bejčka

Vísky (u Letovic) – vesnický pivovar Ohrada aneb kdo si dá BejčkaJednou z atrakcí malé romantické jihomoravské vesnice Vísky, nacházející se na kopci mezi Letovicemi a Boskovicemi, je malý pivovar, který je součástí Agrocentra Ohrada, vybudovaného již v … více informací...

Bezručův reliéf

Bezručův reliéfKdyž se po červené turistické značce vydáte z Velkých Opatovic směrem na Letovice, narazíte po dvou kilometrech na malé údolíčko v pískovcových skalách. Zde se nacházejí dva pískovcové reliéfy,… více informací...

Turistické rozcestí Opatovické hradisko

Turistické rozcestí Opatovické hradiskoNachází se pod kopcem Opatovické hradisko. Prochází tudy červeně značená turistická cesta. Jedním směrem vede do Velkých Opatovic a kolem nádrže Smolná do Jevíčka. Opačným směrem pak k bývalým lázním… více informací...

Památky Knínic u Boskovic

Dominantou Knínic na Boskovicku je bezesporu farní kostel sv. Marka, stojící na ostrohu – bývalém hradišti – nad centrem obce, vedou k němu Kamenné schody a na přilehlém prostranství se nachází také… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Borotín

Zámek BorotínZámek prvně zmiň. r. 1398 jako tvrz v majetku Budka z Borotína, později tvrz zpustla (15. stol.), r. 1566 obnovena (A. Feldendorfer). R. 1719 v maj. Freienfelsů, r. 1774 tu nechává Václav z Freienfelsu postavit pozdně barokní zámek. R. 1948 zestátněn, v obd. 1963–2000 zde byl Ústav sociální péče. více informací...

Tvrz Podolí

Tvrz PodolíZaniklá tvrz, která není v písemných pramenech zmiňována. Postavena byla patrně v 2. pol. 14. stol., protože s přídomkem z Podolí se uvádí r. 1378 Havránek a Puzlík, r. 1437 Jan. Další informace o tvrzi nebo o životě na ní nejsou dostupné. více informací...

Zámek Šebetov

Zámek ŠebetovV jádře renesanční zámek s bohatou výzdobou. V době švédské okupace Olomouce se stal útočištěm hradišťských mnichů. Nynější podobu získal za Mořice Kőnigswortera po barokních úpravách v r. 1885. Od r. 1953 objekt slouží jako sociální ústav. Rekonstrukce koncem 20. stol. více informací...

Zámek Šebetov

Zámek ŠebetovOpat Kašpar z Litovle přistoupil v r. 1570 k výstavbě dvora s pivovarem, jehož součásti byl i objekt pro pobyt příslušníků premonstrátského kláštera Hradisko u Olomouce později nazývaný jako Starý zámek. Dokončen byl r. 1598 za opata Jiřího Pavorina z Pavorinu.V r. 1880 za Mořice Konigswartera byl zámek přestavěn. více informací...

Zámek Cetkovice

Zámek CetkoviceBarokní budova byla postavena jako letní sídlo opatů kláštera Hradisko r. 1762 opatem Pavlem Ferdinandem Václavíkem. Po zániku kláštera využívána jako fara. V interiéru mj. k vidění kachlová kamna z r. 1762 a renesanční kalich z r. 1625. R. 1785 a 1818 fara vyhořela. V l. 1973 a 1998 rekonstruována. více informací...

Zámek Velké Opatovice

Zámek Velké OpatovicePůvodně tvrz, později nevelký zámeček, dnes rozsáhlý, pozdně barokní zámek. V letech 1797 až 1945 patřil hrabatům z Herbersteinu, kteří jej upravili empirově a později novobarokně. R. 1978 vyhořelo jižní křídlo a bylo nahrazeno novostavbou. více informací...

Zámek Letovice

Zámek LetoviceSoubor zámeckých budov přestavěn z původního gotického hradu. Roku 1424 dobyt a poškozen husity. V r. 1570 přestavěn na renesanční zámek. Dvakrát poničen požárem v 17. a 18. st. Roku 1724 přestavěn barokně, v 19. st empírově upraven. více informací...

Tvrz Roubanina

Tvrz RoubaninaPozdně středověká tvrz, jejíž vznik není písemně datován, byla původně součásti dvora jako "pánské stavení" Jana ze Strachnova. V letech 1613-1624 se stavení nazývalo tvrzí. Dnes po ní zůstal v zahradě domu čp.4 nepatrný pahrbek. více informací...

Hrad Svitávka

Hrad SvitávkaK prvnímu středověkému opevnění vrcholu kopce došlo zřejmě na přelomu 11. a 12. stol. Patrně Vaněk z Boskovic po r. 1446 na získané zástavě vystavěl hrádek. Hrad zanikl za vojenského tažení uherských oddílů v letech 1469–1470. více informací...

Hrad Rumberk

Hrad RumberkZaniklý hrad, r. 1274 se po něm píše rytíř Bertold. V držení jeho rodu cca do pol. 14. stol., poté biskup. léno (jehož byl centrem) děleno a město Rumberk získal r. 1391 Zikmund z Letovic. Hrad tou dobou pustý nebo zpustl po připojení k Letovicím. více informací...

Zámek Jevíčko

Zámek JevíčkoRenesanční zámeček, ve kterém byla v posledních letech umístěna škola, vybudovali z původní tvrze Podstatští z Prusinovic v roce 1559 a později, v 18.stol. ho barokně upravili. Nad portálem jsou renesanční erby stavebníků. více informací...

Zámek Boskovice - Rezidence

Zámek Boskovice - RezidenceBarokní zámecká panská rezidence byla postavena r.1729 rodem Dietrichsteinů, kterým přestal vyhovovat tehdejší hrad. Na stavbu byl použit i materiál z hradu. V nádvoří jsou částečně zachovány arkády, kamenná studna. Dnes zde sídlí Muzeum Boskovicka. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

evangelický kostel

evangelický kostelNejvětší evangelický kostel na Moravě, atypicky doplněný dvojvěžovým průčelím. Vystavěn v letech 1826-1844 na místě staršího tolerančního kostela z r. 1782. V 60. letech 19. století přistavěny věže. Ve věži unikátní mechanismus nahrazující zvonění zvonů - technická kulturní památka. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaPrvní kostel ve Vanovicích stál již v r. 1233. Současný původně gotický kostel sv. Václava z 15. stol. v 17. stol. vyhořel. Poté byl opraven a později rozšířen.V l. 1540-1622 byl kostel v držení českých bratří. V r. 1739 byly zhotoveny nové zvony. více informací...

kostel sv. Marka

kostel sv. MarkaSoučasná podoba kostela je z let 1802-1806, byl postaven místo staršího kostela, zbořeného v r.1802. Na témže místě bylo pravěké hradiště a staroslovanské pohřebiště. V kněžišti stojí 3 sochy ze zrušené šebetovské kaple, socha sv. Josefa, P. Marie a sv. Barbory. U kostela je dřevěná zvonice z 19.st. více informací...

kostel sv. Prokopa

kostel sv. ProkopaGotický kostel sv. Prokopa v Letovicích byl postaven pány z Lipé v l. 1370–1380. V l. 1668–85 byl kostel nově zaklenut. R. 1716 byl přestavěn v ranně barokním slohu. R. 1847 byla ke kostelu přistavěna věž. více informací...

klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Václava

klášter milosrdných bratří s kostelem sv. VáclavaBarokní klášter se špitálem byl postaven v letech 1751-84. Čtyřkřídlý areál kolem čtvercového dvora, severní stranu tvoří obdélný orientovaný kostel. Součástí areálu dochovaná barokní lékárna. Dnes slouží jako noviciát řádu a léčebna. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Arboretum Borotín

Arboretum se nachází v obci Borotín, která leží na Boskovicku v oblasti Malé Hané. Borotínské arboretum se začalo budovat počátkem 80. let 20. století. více informací...

Zámek Letovice

Zámek Letovice na skalnatém ostrohu nad řekou je dominantou města v údolí Svitavy. Konečným cílem je rekonstrukce a zařízení interiérů zámku a jejich zpřístupnění veřejnosti. více informací...

Arboretum Šmelcovna

V arboretu Šmelcovna najdete rozsáhlou zahradu okrasných a ovocných dřevin. Součástí areálu je zahradní prodejní centrum a zookoutek se zakrslými hospodářskými zvířaty. V arboretu, se sezónně pořádají tématické akce a výstavy. více informací...

Zřícenina hradu Boskovice

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny nad městem Boskovice se vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Drvalovic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Letovice koupaliště Šebetov koupaliště Velké Opatovice přehrada Křetínka vodní nádrž Letovice vodní nádrž Boskovice koupaliště Jevíčko bazén Boskovice koupaliště Boskovice - Červenka koupaliště Březová nad Svitavou rybník Suchý koupaliště Chronice koupaliště Němčice koupaliště Lysice koupaliště Olešnice přírodní koupaliště Městečko Trnávka koupaliště Sloup koupaliště Černá Hora koupaliště Stražisko koupaliště Baldovec koupaliště Palava Ostrov u Macochy - Ostrovský rybník aquapark Moravská Třebová

Tipy z mistopisy.cz:

Přehrada Boskovice

Vodní nádrž Boskovice na vodním toku Bělá byla dokončena v roce 1990. Nádrž slouží také jako protipovodňová ochrana. V 90. letech byla instalována malá vodní elektrárna. Díky vodárenským účelu jsou vodní sporty, rybolov a splouvání zakázané. Hráz je dlouhá 305 m, vysoká 42,5 m. více informací...

Vodní nádrž Letovice

Vodní nádrž Letovice na řece Křetínce byla postavena v letech 1972–1976 kvůli lepším průtokům na řece Svitavě. Dále je přehrada využívána pro rekreaci, rybolov a vodní sporty. více informací...

Lyžování v Drvalovicích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Hluboké u Kunštátu Kladky Olešnice Hodonín u Kunštátu Malé Hradisko Bystré Hořice Pastviny Radiměř Klínek - Předklášteří Cotkytle - Gansberg Peklák - ČESKÁ TŘEBOVÁ Zborov Přívrat Heroltice Ovaz Výprachtice Bystřec Červená Voda - Buková hora Čenkovice Kunčice u Letohradu - Umbule Jablonné nad Orlicí - Malák Turek Panorama - Štědrákova Lhota

Tipy z mistopisy.cz:

Drvalovice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz