Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Jižní Čechy   Mačkov   Výlety, turistika, sport

Mačkov - Jižní Čechy, tipy na výlet - kam v okolí?

Obec Mačkov najdete v Jihočeském kraji zhruba 2 km jižně od Blatné, na silnici vedoucí dále směrem na Čekanice a Lažany.   Trvalé bydliště má v obci 293 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Mačkova v Jižních Čechách zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Blatná (zámek)

Blatná (zámek)Vodní zámek Blatná se nachází na Strakonicku v Jihočeském kraji. Nejstarší částí Blatné je částečně dochovaná románská kaple z doby kolem roku 1220. Zámecké interiéry jsou vybaveny cenným nábytkem,… více informací...

Turistická známka č. 511 - Blatná

Renesanční zámek na místě původního gotického hradu ve stejnojměnném městečku, západně od Písku. více informací...

Zámecký rybník v Blatné

Zámecký rybník v BlatnéPěkný pohled na zámeckýrybník v Blatné, který obklopuje zdejší zámek. více informací...

Filmová Blatná

Filmová Blatná Filmy, zvláště historické nevznikají pouze ve filmových ateliérech, ale jejich tvůrci jsou nuceni se svými štáby vybírat exteriéry pro co nejpřesnější naplnění svých tvůrčích představ. A jedním z… více informací...

Zámecký park - obora Zámku Blatná

Zámecký park - obora Zámku Blatná Zámecký park - obora zámku Blatná Zámecký park s rozlohou 42ha patří k nejpůvabnějším místům v Blatné. Park je trvale přístupný. Původní oboru nechal začátkem 19. století upravit v… více informací...

Blatná (město)

Blatná (město)Město Blatná je v Jižních Čechách, severním směrem od města Strakonice. Město bylo postaveno na březích říčky Lomnice. Blatné je nazývána městem růží. Růže v době mezi světovými válkami pěstoval na… více informací...

Čekanice

ČekaniceMalebná vesnice nedaleko Blatné na Strakonicku. Ve vsi se nachází zámek. více informací...

Památný buk u Čekanic.

Památný buk u Čekanic. V naší zemi je možné vidět desetitisíce nádherných starých stromů. Můžeme se i pyšnit tím, že skutečně výjimečné exempláře jsou chráněny zákonem. Bohužel i zákon někdy pokulhává a strom, který byl… více informací...

Hrobka Enisů a Battagliů u Bratronic

Hrobka Enisů a Battagliů u BratronicPo cyklotrase č. 312 od Bratronic na sever, na křižovatce vpravo na cyklotrasu č. 1065 a první, neznačenou odbočkou vlevo k lesu se dostanete k samotě Chvalov, za níž je památkově chráněná, … více informací...

Buzice

BuziceTvrz stojí na nízkém skalnatém ostrohu nad říčkou Lomnicí asi půl kilometru jihozápadním směrem od vsi Buzice na Strakonicku v Jihočeském kraji. Areál tvrze tvoří dvě budovy a v rohu třípatrová… více informací...

Rybníček na Borkách

Rybníček na BorkáchTento malý rybníček je zdrojem vody pro další podobné rybníčky, které se nachází blízko Milčic u Blatné. více informací...

Mokrý rybník

Mokrý rybníkPokud se vydáte ze Sedlice směrem na Čekanice, spatříte po pravé straně Mokrý rybník. více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Blatná

Zámek BlatnáZámek vznikl přestavbou pův. vodního hradu ze 13. století. V 16. stol. jej nechal nejvyšší purkrabí Českého království Zdeněk Lev z Rožmitálu přestavit na zámek v goticko-renesančním stylu (arch. B. Ried). Později upraven barokně a novogoticky. Po r. 1945 zestátněn, po r. 1989 vrácen pův. majitelům. více informací...

Zámek Čekanice

Zámek ČekaniceKlasicistní zámek, postavený Helverseny v místech starší tvrze po r. 1785. Patřil Lobkovicům a od r. 1981 Stráneckým, kteří nechali přistavět boční kapli a upravit interiéry. Po r. 1945 znárodněn a využit jako ústav soc. péče, dnes soukromý majetek. více informací...

Tvrz Buzice

Tvrz BuziceZ tvrze je zachována věž, na kterou navazují dvě křídla, která byla v 16. a 17. století přestavěna na raně barokní sýpky. První zmínka o tvrzi je z r. 1384. Majiteli byl rod Buzických z Buzic. Dnes je zde chátrající skladiště rybářů. více informací...

Zámek Škvořetice

Zámek ŠkvořeticeV zámek byla přestavěna starší tvrz, někdy mezi l. 1543-86 pravděpodobně J. Kalenicem mladším. Další majitel, K. Hildprandt dal zámek v l. 1921-22 přestavět v pseudorenesančním slohu podle plánů stavitele V. Volfa. Nyní je zde drážní učiliště. více informací...

Zámek Sedlice

Zámek SedliceV renesanční zámek byla v 16.stol. přestavěna nejspíše pozdně gotická tvrz. Někdy před r. 1623 prošel zámek druhou fází přestavby. Roku 1753 ji vyženil nejvyšší maršálek August kníže z Lobkovic. Lobkovicové vlastnili zámek až do 20. stol. více informací...

Tvrz Záboří

Tvrz ZáboříV jádru gotická tvrz v místech staršího sídla církevního založení ze 13. století. Přestavěna Záborskými z Brloha v 15. st., po požáru r. 1714 upravena na sýpku. Dnes jednopatrová obdélná budova s nárožním opěrákem a podstřešními sýpkovými okénky. více informací...

Zámek Bratronice

Zámek BratroniceRenesanční patrový zámek, postavený místo staršího sídla Janem Horčicem z Prostého r. 1603 podle rožmberské Kratochvíle. V18. století upravován za Gfässerů a Talacků z Ještětic. Zajímavý portál a erbovní deska nad vstupem, hodnotný dvůr s pivovarem. více informací...

Tvrz Tchořovice

Tvrz TchořoviceTvrz ze 14. stol. Roku 1653 prodáno Adamu Matyášovi Trautmannsdorfovi, byla přeměněna na sýpku a od té doby chátrá. Jde o čtyřkřídlou dvoupatrovou stavbu obehnanou příkopem, ve kterém byla voda. Přes příkop vede barokní most. více informací...

Tvrz Pole

Tvrz PoleRenesanční tvrz z poč. 17. st., postavená Janem Horčicem z Prostého jako vdovské sídlo jeho manželky Kateřiny roz. Kokořovské. Tvrz sloužila do r. 1682, kdy se ves stala součástí panství Lnáře. Dochovány ozdobné štíty s pilastry, hlavicemi a čučky. více informací...

Tvrz Kadov

Tvrz KadovNa sýpku upravená tvrz, postavená Řesanskými z Kadova ve 14. stol., přestavěná renesančně Záborskými z Brloha v 16. stol. Od r. 1677 využívána jen hospodářsky. V nádvorní části dvoukřídlé dvoupatrové stavby zbytky gotických portálků, dále štíty a arkýř. více informací...

Hrad Křikava

Hrad KřikavaHrádek ze 14. st na malé ostrožně z vých. chráněné příkopem, byl majetkem pánů z Dornštejna. Poté jej vlastnil do r. 1418 Jindřich Kolman z Křikavy. Koncem 15. st. byl již pustý. Dnes zbyly zříceniny hranolové věže a několik zdí. více informací...

Zámek Lnáře

Zámek LnářeRenesanční zámek byl vystavěn v r. 1577 Volfem Novohradským z Kolovrat na místě starší tvrze. Stavba byla dokončena patrně až r. 1593. Později zámek často měnil majitele, a v r. 1999, tedy 333 let od jeho založení, byl poprvé zpřístupněn veřejnosti. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

mariánský sloup

mariánský sloupMariánský sloup v těžišti jižního blatenského náměstí byl postaven roku 1726. Návrh i sochařská výzdoba pocházejí od Johanna Franze Hoffmanna, investorem byl majitel Blatné Josef Serenyi. Na novodobé osmiboké podnoži stojí sokl na půdorysu kříže, z něhož vyrůstá válcový sloup s titulní plastikou. více informací...

socha sv. Floriana

socha sv. FlorianaSocha z roku 1766 akcentuje příchod k blatenskému kostelnímu areálu od nedalekého zámku. Stojí pod jižní branou děkanství. Práce zřejmě lokálního mistra ve stylu opožděného dynamického baroka byla nedávno nahrazena kopií. více informací...

zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie

zvonice u kostela Nanebevzetí Panny MarieVysoká zděná zvonice byla postavena na místě dřevěné předchůdkyně roku 1723 podle projektu G. Spinettiho. Po požáru roku 1834 obnovena v romantické novogotice (1835–6). Původně tvořila bránu na hřbitov okolo blízkého farního kostela. Originální barevnost fasády obnovena při opravě roku 1993. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieGotický kostel nahradil v letech 1414–1515 staršího předchůdce, jehož presbytář se stal sakristií. Bezvěžová stavba s dlouhým presbytářem a dvojlodím, doplněná jižní otevřenou předsíní a depositářem na severním boku. Se zvonicí, dříve hřbitovní kaplí Božího těla a děkanstvím tvoří kompaktní areál. více informací...

kaple Božího hrobu

kaple Božího hrobuPozdně gotická hřbitovní kaple byla vysvěcena roku 1515. Roku 1764 k ní byl přistavěn patrový šestiosý ambit, který uzavřel bývalý hřbitov na západní straně. Jeho horní patro snad sloužilo hospodářským potřebám děkanství. Přitom došlo k drobným úpravám fasád kaple. více informací...

kostel Proměnění Páně

kostel Proměnění PáněPoutní kostel Proměnění Páně z let 1763–1765 na vrchu Křesovec postavený podle plánů K. I. Dientzenhofera. Vybavení rozkradeno, vchody zazděny, památka pustne. více informací...

kostel sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana KřtiteleBarokní kostel nahradil v letech 1747–53 starší svatyni, připomínanou poprvé roku 1352. Postaven dle projektu K. I. Dientzenhofera, součást areálu hřbitova s kostnicí. Vnitřní bohaté vybavení a výzdoba současná se stavbou. Po roce 1990 opravován. více informací...

kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba VětšíhoBarokní kostel, postavený v letech 1747–52 stavitelem Antonínem Jermářem na místě starší svatyně, doložené poprvé roku 1352. Secesní vnitřní výmalba pořízena při opravě roku 1902. Kolem kostela hřbitov s mariánskou kaplí, márnicí a klasicistní hrobkou. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaPůvodně jednolodní raně gotický kostel s románským jádrem a trojbokým presbytářem, založený nepomuckými cisterciáky v 1. pol. 13. st. V 17. st. přistavěny obě boční lodi a předsíň, barokní hřbitovní brána a zvonice z r. 1713. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Zámek Blatná

Jeden z našich nejstarších hradů, upravený později na zámek, stojí ve městě Blatná, na ostrově v toku řeky Lomnice (Úslavy), v kraji rybníků a někdejších bažin, řečených blata. více informací...

Rozhledna Pětnice

Rozhlednu Pětnice, která získala jméno po nedalekém lesíku, najdeme na mírném návrší kopce Volyně (587 m) mezi obcemi Záboří a Čečelovice. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Mačkova můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Blatná Pustý rybník rybník Labuť koupaliště Třebohostice koupaliště Zadní Zborovice koupaliště Katovice - Otava koupaliště Strakonice bazén Strakonice aquapark Horažďovice Jez Mutěnice Myslívský rybník koupaliště Písek koupaliště Zvíkovské Podhradí Koupaliště Sadoň koupaliště Věšín lom Čimické jezírko koupaliště Skály vodní nádrž Orlík rybník Valcha koupaliště Blovice aquapark Příbram koupaliště Rohanov rybník Rozboud

Lyžování v Mačkově a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Padák Příbram Nezdice Javorník Zadov Nové Hutě Kubova Huť Libínské Sedlo Nad Kovárnou - Horní Vltavice

Tipy z mistopisy.cz:

Mačkov - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz