Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Jizerské hory   Frýdlant   Výlety, turistika, sport

Frýdlant - Jizerské hory, tipy na výlet - kam v okolí?

Město Frýdlant, rozkládající se na obou březích řeky Smědé, tvoří přirozené centrum celého Frýdlantského výběžku. Vznikalo a rozrůstalo se ve stínu stejnojmenného hradu střežícího zemskou stezku do Lužice. K městu patří vsi Větrov a Albrechtice u Frýdlantu. Trvalé bydliště má v obci 7376 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Frýdlantu v Jizerských horách zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Přehrada Josefův Důl Vodní nádrž Souš Ještěd

Tipy z turistika.cz:

Frýdlant (v Čechách) – mariánský morový sloup

Frýdlant (v Čechách) – mariánský morový sloupPři severní straně frýdlantského kostela Nalezení sv. Kříže se tyčí mariánský sloup, který se pyšní mj. tím, že je největší památkou svého druhu na celém Frýdlantsku. Jedná se o barokní památku z… více informací...

Frýdlant (v Čechách) – městská solnice

Frýdlant (v Čechách) – městská solniceZajímavou památkou severočeského Frýdlantu je také dvoupatrová, samostatně stojící, budova někdejší městské solnice, do které byla v minulosti dovážena sůl ze Saska. Původně menší renesanční budova… více informací...

Frýdlant (v Čechách) - kostel Nalezení sv. Kříže

Frýdlant (v Čechách) - kostel Nalezení sv. KřížeV našich zemích neobyčejně vzácná ukázka renesanční sakrální architektury patří k dominantám severočeského města Frýdlant. Zdejší kostel Nalezení sv. Kříže najdeme na Kostelní ulici (někdy se uvádí… více informací...

Frýdlant (v Čechách) – radnice

Frýdlant (v Čechách) – radniceJednou z mnoha zajímavých frýdlantských památek je zdejší neorenesanční radniční budova nacházející se v severozápadní frontě náměstí T.G. Masaryka (č. 37). I když se jedná o stavbu z konce 19.… více informací...

Frýdlant – Albrecht z Valdštejna

Frýdlant – Albrecht z ValdštejnaCentrální či hlavní náměstí severočeského Frýdlantu se kupodivu nejmenuje Valdštejnovo, ale je pojmenováno po prezidentu T. G. Masarykovi. Je sice otázkou, byl-li někdy Masaryk v silně německém městě… více informací...

Frýdlant (v Čechách) - křížová cesta u kostelní ohradní zdi a kaple Krista v žaláři

Frýdlant (v Čechách) - křížová cesta u kostelní ohradní zdi a kaple Krista v žalářiJednou z dlouhé řady zajímavých frýdlantských památek je kapličková křížová cesta, nacházející se v těsné blízkosti zdejšího kostela Nalezení sv. Kříže. Za pozornost ovšem stojí celé okolí tohoto… více informací...

Turistická známka č. 1858 - Město Frýdlant

Ve městě Frýdlant najdeme historické náměstí s neorenesanční radnicí, na které probíhají prohlídky, a je zde možnost návštěvy městského muzea. http://www.mesto-frydlant.cz/ více informací...

Frýdlant (v Čechách) – pohyblivý betlém

Frýdlant (v Čechách) – pohyblivý betlémMezi mnohé „historické atrakce“, které v severočeském Frýdlantu stojí za vidění, rozhodně patří také zdejší pohyblivý – nebo chcete-li mechanický - betlém. Ten je umístěn v podstávkovém domku, který… více informací...

Turistická známka č. 1190 - Frýdlantský Betlém

Jesličky ve Frýdlantě vznikaly 60 let. Jejich tvůrce Gustav Simon zemřel v roce 1953 na Štědrý den. více informací...

Frýdlant

FrýdlantFrýdlant leží v Libereckém kraji, severním směrem od města Liberce. Frýdlant najdeme ve Frýdlantské výběžku České republiky. Jižním směrem od města se zvedají vrcholky Jizerských hor a severním… více informací...

Turistická známka č. 294 - Frýdlant

Rozsáhlý a výstavný hradní komplex s převážně renesančními stavebními prvky, nacházející se v severním výběžku České republiky. více informací...

Frýdlant (v Čechách) - zámecký pivovar

Frýdlant (v Čechách) - zámecký pivovarFrýdlantský zámecký pivovar se nachází pod zdejším hradozámkem a nedaleko mostu přes řeku Smědou. První pivovar ve městě existoval již na konci 14. století, ale na své současné místo se přestěhoval… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Frýdlant

Zámek FrýdlantRenesanční zámek přestavěný ze středověkého hradu. 1. fáze úprav se před pol. 16. st. soustředila na horní hrad. Mezi léty 1580-90 nechali Redernové postavit Dolní zámek na místě někdejšího předhradí. Později upravován barokně a novorenesančně. více informací...

Hrad Skalní hrad

Hrad Skalní hradStřážní hrad existoval ve 13. - poč. 14. stol. Z hradní skály (620 m) je rozhled na celé Frýdlantsko. více informací...

Tvrz Dolní Pertoltice

Tvrz Dolní PertolticePozůstatky jednoho ze tří zdejších manských sídel v dnešním domě č. p. 194, obytném stavení hospodářského dvora u kostela. Do 20. let 17. století královské léno přešlo za Albrechta z Valdštejna na majitele Frýdlantu, od roku 1655 jejich přímým majetkem. Od roku 1926 soukromý majetek. více informací...

Zámek Lázně Libverda

Zámek Lázně LibverdaKlasicistní stavba postavená kolem r. 1800 pro hraběte Kristiána Filipa Clam-Gallase. Obdélná dvoupatrová budova s mansardovou střechou má fasády členěny pilastry a zdobnými vpadlými poli, parkové průčelí zvýrazňuje trojúhelný fronton s clam-gallasovským erbem. Dnes je jedním z lázeňských pavilónů. více informací...

Zámek Černousy

Zámek ČernousyAreál hospodářského dvora, úřední budovy a zdemolovaného zámku byl postaven roku 1793 hrabětem Filipem Josefem Clam-Gallasem. Zámek byl dále rozšířen roku 1808, po roce 1838 sloužil jen správním potřebám. Po roce 1945 ve správě státního statku, zámek zbořen 1984, ostatní budovy v havarijním stavu. více informací...

Tvrz Curia Vítkov

Tvrz Curia VítkovReplika venkovského velmožského sídla (curie) z obd. 12.–13. stol. Stavba dvorce a řemeslnické osady postupně vzniká. Autory projektu „Curia Vítkov“ jsou Ladislav Tomič, archeolog Mgr. Petr Hejnal a historik Mgr. Pavel Suchánek, PhD. Projekt realizuje občanské sdružení Curia Vítkov. více informací...

Tvrz Andělka

Tvrz AndělkaZdevastovaný a částečně zaniklý poplužní dvůr obsahuje pravděpodobně ve svém západním křídle pozůstatky někdejšího manského sídla, na kterém se ve 14.–17. století vystřídalo několik rodů drobné šlechty. Roku 1670 ho vykoupili Gallasové, čímž ztratil rezidenční funkci. více informací...

Tvrz Dolní Oldříš

Tvrz Dolní OldříšOkrouhlé tvrziště, obklopené rybníčkem (příkopem) v dolní části vsi sloužilo v 15.–17. století jako sídlo zdejší drobné šlechty (manů frýdlantských pánů). Po jeho zániku převzal jeho funkci nedaleký poplužní dvůr. více informací...

Tvrz Habartice

Tvrz HabarticePozůstatky mladší tvrze v prostoru někdejšího dolního statku v Habarticích, změněné v 18. století na sídlo správce poplužního dvora (dnes č. p. 29). Dolní statek původně sloužil jako sídlo manů frýdlantských pánů. Ti jej získali do plného vlastnictví roku 1712. více informací...

Tvrz Habartice

Tvrz HabarticePozůstatky starší tvrze v prostoru někdejšího dolního statku v Habarticích, změněné v 17. století na rychtářský dům (dnes č. p. 22). Dolní statek původně sloužil jako sídlo manů frýdlantských pánů. Ti jej získali do plného vlastnictví roku 1712. více informací...

Tvrz Ves

Tvrz VesVes byla sídlem drobné šlechty nejméně od 13. století, původní vladykové byli snad srbského původu. Nejpozději od 16. století velký dvůr na západním okraji obce, mnohokrát přestavovaný. Po roce 1945 zchátral, po roce 1990 vrácen dědicům předválečných majitelů a opraven jako ekologická farma. více informací...

Zámek Nová Louka

Zámek Nová LoukaLovecký zámeček, který roku 1844 vybudovali Clam-Gallasové přestavbou panského domu sklárny, založené zde v r. 1756. Rekonstruován mezi válkami díky kancléři Přemyslu Šámalovi. Dnes je zde hotel a restaurace Šámalova chata. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

mariánský sloup

Sloup se sochami Panny Marie, svatých Josefa, Anny, Jana Evangelisty a Jáchyma byl postaven roku 1723 na hlavním frýdlantském náměstí. Autorem byl v Zákupech působící Andreas Dubke. Na dnešní místo byl sloup přenesen roku 1898, kdy se po zboření staré radnice upravovala plocha náměstí. více informací...

kostel Nalezení sv. Kříže

kostel Nalezení sv. KřížePrvní zmínka o kostele ve Frýdlantu pochází z roku 1316, není však jisté, zda se týká dnešního děkanského chrámu. I ten ale vznikl do konce 14. století. Stáří dodnes zachovalých konstrukcí je však nejisté, rozhodující pro vzhled stavby byla přestavba v letech 1501–51 a restaurace, provedená 1889–92. více informací...

sousoší Piety

sousoší PietySousoší Piety stálo původně poblíž křižovatky dnešních ulic Míru a Okružní. Na dnešní místo bylo pravděpodobně přeneseno ve 20. letech 20. století, aby uvolnilo staveniště domu č. p. 35. Nízký původní podstavec svádí k domněnce, že stanovištěm sousoší bylo zábradlí mostu před bývalou Dolní branou. více informací...

kostel Krista Spasitele

kostel Krista SpasiteleSbor německé evangelické církve, ustavený ve Frýdlantě roku 1883, si postavil v letech 1902–04 podle projektu bonnského architekta Julia Rolffse kostel ve formách gotizující secese, doplněný roku 1912 farou od stejného autora. Areál po roce 1945 připadl církvi Československé husitské. více informací...

kostel sv. Maří Magdaleny

kostel sv. Maří MagdalenyKostel na levém břehu Smědé je pravděpodobně nejstarší dochovanou svatyní na území města Frýdlant. Předpokládá se, že k němu se vztahuje zmínka z roku 1316. Z původní stavby se zřejmě dochovala spodní část zdí lodi, presbytář pochází buď z 15. nebo 16. století, současný vzhled z počátku 18. století. více informací...

kostel Všech svatých

kostel Všech svatýchPůvodně středověký kostel doložený poprvé roku 1376 byl důkladně barokně přestavěn koncem 18. století (1785–91). Obklopen funkčním hřbitovem, v jehož zdi jsou osazena zastavení Křížové cesty. V severní části areálu novogotická márnice z konce 19. století. více informací...

kostel sv. Anny

kostel sv. AnnyPůvod kostela v Dětřichově je nejasný, první jistá písemná zpráva pochází až z roku 1617. Půdorys západní části lodi a zazděná okna umožňují pravděpodobné datování jeho stavby do přelomu 14. a 15. století. Věž je snad renesanční, barokní přestavba 1720 (presbytář a sakristie). více informací...

Sommerův kříž

Sommerův křížKovový kříž vsazený do poměrně masivního kamenného podstavce klasicistních tvarů a výzdoby stojí v západní části vsi u někdejšího mlýna a cihelny. Jako rok jeho vztyčení udává literatura rok 1772, jako objednatele Kajetána Sommera. Na vlastním kříži chybí jakákoli známka datace. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieNovobarokně-secesní kostel postavený 1906–07 na místě starší svatyně. Z ní se zachovala věž u jižního průčelí. Při novostavbě (projekt G. Sachers, A. Kropf) byla obrácena orientace stavby tak, aby hlavní průčelí mířilo k hlavní silnici (k východu). V sousedství fara a rozsáhlý funkční hřbitov. více informací...

kostel sv. Maří Magdaleny

kostel sv. Maří MagdalenyPrvní zmínka o kostele v Arnolticích pochází z roku 1404, pravděpodobně je nejméně o 100 let starší. Z původní stavby se dochovala spodní část věže a nejzápadnější část lodi, zbytek vznikl v letech 1738–39. Poslední velká oprava 1894. více informací...

kostel sv. Heleny

Kostel v Krásném Lese je jedním z příkladů raně gotické sakrální architektury na Frýdlantsku. Z původní stavby je dochována téměř čtvercová loď, ke které se na východě připojuje lichoběžníkový presbytář s nízkou sakristií. Současný vnější vzhled a věž kostela jsou výsledkem přestaveb v 18. století. více informací...

kostel Archanděla Michaela

kostel Archanděla MichaelaPůvodně gotický kostel se připomíná zápisem v matrice míšeňského biskupství roku 1346, vznikl zřejmě při vysazení vsi asi 100 let předtím. Současný vzhled mu daly přestavby v 18. století (zejména presbytář, věž a vnější fasáda). Obklopen bývalým hřbitovem s ohradní zdí, postavenou před rokem 1728. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Hrad a zámek Frýdlant

Středověký hrad a renesanční zámek Frýdlant se tyčí na čedičové skále nad řekou Smědou. Tento rozlehlý a architektonicky pestrý komplex patří k nejvýznamnějším památkám v Česku. více informací...

Rozhledna Heřmanice

Dřevěná rozhledna ve tvaru okurky stojí na mírném návrší asi 500 m severovýchodně od obce Heřmanice u česko-polské hranice, cca 20 km severně od Liberce. Stavba z modřínového dřeva byla otevřena v roce 2012 a její výška dosahuje téměř 24 m. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Frýdlantu můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Raspenava rybník Ferdinandov koupaliště Hejnice vodní nádrž Fojtka koupaliště Nové Město pod Smrkem přehrada Bedřichov přehrada Harcov aquapark Centrum Babylon - Liberec koupaliště Kryštofovo Údolí Vesecký rybník - Tajch koupaliště Lučany nad Nisou přehrada Mšeno koupaliště Obří sud - Javorník koupaliště Tanvald Koupaliště Hodkovice vodní nádrž Hamr na Jezeře koupaliště Zákoutí Harrachov koupaliště Mokrej žalud koupaliště Zlatá Olešnice vodní nádrž Horka - Stráž pod Ralskem lom Jílové u Držkova koupaliště Všelibice Malá Skála - Žlutá plovárna

Tipy z mistopisy.cz:

Vodní nádrž Mlýnice

Gravitační přehradní nádrž Mlýnice byla postavená v letech 1904–1906 na Albrechtickém potoce, na rozhraní katastrů obce Mníšek a Nová Ves u Chrastavy. Nádrž slouží k rekreačním účelům a rybnímu hospodářství. více informací...

Přehrada Fojtka

Gravitační přehradní vodní nádrž Fojtka postavená v letech 1904–1906 na Fojtském potoce slouží jako ochrana před povodněmi, k rekreaci a pro zásobování vodou. více informací...

Přehrada Bedřichov

Na říčce Černá Nisa byla v letech 1902–1905 postavena přehrada Bedřichov, která slouží k vodohospodářským a energetickým účelům. Je vhodná také k rekreaci a rybaření. Výška hráze je 23 m, délka 340 m. více informací...

Lyžování ve Frýdlantě a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Hejnice - Ferdinandov Bedřichov u Doliny Bedřichov Bedřichov - U Vodárny Świeradów Zdrój Lucifer - Josefův Důl Severák Bukovka - Josefův Důl Ještěd U PILY - Lučany nad Nisou Vesec Selský dvůr - Albrechtice U Tomáše - Albrechtice Tanvaldský Špičák Světlý vrch Dolní Pláně Detoa - Albrechtice v Jizerských horách Desná - Černá Říčka Světlá pod Ještědem Nová Ves nad Nisou Dobrá Voda Filip - Smržovka Obří sud - Javorník

Tipy z mistopisy.cz:

Frýdlant - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz