Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   Český ráj   Sobotka   Výlety, turistika, sport

Sobotka - Český ráj, tipy na výlet - kam v okolí?

Město Sobotka je nazýváno jižní branou Českého ráje a leží 70 km severovýchodně od Prahy, mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Trvalé bydliště má v obci 2300 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Sobotky v Českém ráji zajímá:

Kam na výlet?

Tipy z turistika.cz:

Sobotka - informační centrum

Sobotka - informační centrumMěstské informační centrum v Sobotce, kde návštěvník získá veškeré inromace o městě a okolí, se nachází na Náměstí míru v přízemí muzea Fráni Šrámka. Je zde možno získat i turistickou známku č. 660 -… více informací...

Turistická známka č. 660 - Sobotka - Český ráj

Městská památková zóna na jižním okraji CHKO Český ráj, rodiště básníka Fráni Šrámka. více informací...

turistické rozcestí Sobotka - náměstí Míru

turistické rozcestí Sobotka - náměstí MíruTuristický rozcestník, který se nachází na náměstí Míru v Sobotce, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po zelené značce ve směru Libáň, Markvartice, Spyšova - Stéblovice, Dolní Mlýn, Svitačka,… více informací...

Sobotka - chrám sv. Maří Magdalény

Sobotka - chrám sv. Maří MagdalénySobotka,  jedna ze vstupních bran do Českého ráje, je dvouapůltisícové Městečko v Králověhradeckém kraji,  První písemné zmínky o Sobotce pocházejí z roku  1322 a  její… více informací...

Město Sobotka a děkanský kostel svaté Máří Magdalény

Město Sobotka a děkanský kostel svaté Máří MagdalényPozdně gotický kostel byl postavený na místě staršího dřevěného svatostánku (patrně ze 14. století) v letech 1590–1596. Ve druhé polovině 19. století došlo k zásadním stavebním úpravám. Nejprve… více informací...

Rozcestí Sobotka - hřbitov

Rozcestí Sobotka - hřbitovRozcestník u hřbitovní zdi je výchozím bodem pro modře značenou trasu, která odtud výletníky zavede k 1 km vzdálenému železničnímu nádraží v Sobotce, kde modrá trasa končí. Žlutá turistická… více informací...

Humprecht

HumprechtRaně barokní zámek Humprecht stojí na zalesněném čedičovém vrchu (340 m) v těšném sousedství města Sobotky v Královéhradeckém kraji. Zámek Humprecht patří k nejvýznamnějším a nejmalebnějším… více informací...

Turistická známka č. 145 - Zámek Humprecht

Unikátní oválná stavba nedaleko Sobotky. více informací...

Sobotka - železniční stanice

Sobotka - železniční staniceZastávka vlaku. Zde nebo v nejbližším okolí jsou k dispozici tyto služby:zastávka linkových autobusůveřejné parkovištěrestaurace více informací...

Osek (u Sobotky) – dřevěná zvonice a kostel Nanebevzetí Panny Marie

Osek (u Sobotky) – dřevěná zvonice a kostel Nanebevzetí Panny MarieOsek je malou obcí v okrese Jičín, který je součástí Královéhradeckého kraje. Jedná se v podstatě o předměstí Sobotky, ve kterém žije necelá dvoustovka obyvatel. První písemná zmínka o … více informací...

Železný kříž u Vesce u Sobotky

Železný kříž u Vesce u SobotkyU silnice při vjezdu do obce Vesec u Sobotky stojí železný kříž na pískovcovém podstavci. Ještě v roce 1935 byl i kříž pískovcový a stál s podstavcem na druhé straně silnice. Kříž stál na původním… více informací...

turistické rozcestí Vesec u Sobotky

turistické rozcestí Vesec u SobotkyTuristický rozcestník, který se nachází na okraji obce Vesec, ukazuje turistům cestu po žluté značce ve směru Domousnice, Dolní Bousov, Šlejferna, Střehom, Plakánek - Libošovice, Kost. více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Humprecht

Zámek HumprechtLovecký zámek byl postaven v l. 1666-69 Humprechtem J. Černínem z Chudenic (arch. Carlo Lurago). R. 1678 vyhořel, při opravě (1678-81) navýšen o patro a přízemí bylo zesíleno obezděním. V l. 1829 a 1937-38 opravován. R. 1926 připadl za 1. pozemkové reformy městu Sobotce, od r. 1958 je zde muzeum. více informací...

Tvrz Lavice

Tvrz LaviceZ bývalé tvrze se zachovaly terénní pozůstatky, části jádra a části příkopu. O tvrzi se nezachovaly žádné písemné zmínky, pravděpodobně šlo o drobný rytířský statek. Ves se prvně zmiňuje r. 1409. V l. 1541, 1556 a 1632 patřila k panství Kost. Tvrziště bylo kolem r. 1880 z větší části rozvezeno. více informací...

Tvrz Mackov

Tvrz MackovTvrziště připomíná dnes již zaniklou tvrz. R. 1392 se udává Všech z Mackova, r. 1396 Pašek z Mackova, r. 1454 Jakub Škodek z Mackova. Tvrz se přímo zmiňuje až r. 1543. Od r. 1628 v majetku Albrechta z Valdštejna, který tvrz nechal zpustnout. Ještě r. 1603 se uvádí tvrz a dvůr, r. 1636 již jen dvůr. více informací...

Hrad Kost

Hrad KostGotický hrad založený Benešem z Vartemberka před r. 1349, po r. 1370 radikálně přestavěn. R.1524 v držení Biberštejnů, renesanční přestavba. V 16. století za Lobkoviců nové hosp. budovy. Konec rezidenční funkce r. 1590 za Oldřicha Felixe z Lobkovic. více informací...

Tvrz Spařence

Tvrz SpařenceTerénní zbytky hrádku či spíše tvrze neznámého původu z první poloviny 13. století. více informací...

Hrad Nebákov

Hrad NebákovHrad vznikl zřejmě již koncem 13. stol. Poprvé zmíněn r. 1455 jako majetek vdovy Machny z Nové vsi. Hrad asi koncem 15. století vyhořel. R. 1538 se uvádí již jako pustý. Dochovány terénní zbytky, valy, příkopy, záseky a drážky ve skále. více informací...

Tvrz Samšina

Tvrz SamšinaTvrz prvně písemně připomínána r.1534. Za třicetileté války několikrát vypleněna, opravena až r.1643. R.1718 se stala sídlem hospodářské správy, nebyla udržována a r.1739 se uvádí jako zpustlá. Tehdy přestavěn na faru a takto sloužila až do r.1950. více informací...

Tvrz Pařízek

Tvrz PařízekSporná lokalita na ostrožně nad rybníkem Doly, patrně tvrziště. Stával zde dvůr Pařízek, který je zmiňován v 15. - 17. stol. (z dřívějšího obd. 13. a 14. stol. nalezeny střepy). Na nejvyšší místo klade Z. Fišera pravděpodobně věžovitou tvrz. Její existenci s jistotou prokáže až archeologický výzkum. více informací...

Zámek Mladějov

Zámek MladějovTvrz je v Mladějově prvně připomínána r. 1358. V r. 1623 prodána Albrechtovi z Valdštejna a po jeho smrti se majitelé tvrze střídali. Po r. 1738 postupně přestavěna na zámek. Na začátku 20. stol. přestavěn pseudobarokně. Po požáru v r. 2002 zámek opraven. více informací...

Hrad Trosky

Hrad TroskyHrad založený Čeňkem z Vartenberka na konci 14. století. Dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Po třicetileté válce již zříceninou. více informací...

Zámek Ostružno

Zámek OstružnoPůvodně barokní zámeček z roku 1720, postaven Františkem Šlikem z Holíče. Na počátku 19. století přestavěn na myslivnu. více informací...

Zámek Vlčí Pole

Zámek Vlčí PolePísemné zmínky o místě jsou z roku 1318. V roce 1623 upravena místní tvrz na renesanční zámeček, v roce 1683 zámek barokně přestavěn. V současné době empírová podoba. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

mariánský sloup

mariánský sloupMariánský sloup uprostřed soboteckého náměstí zhotovil v letech 1742–46 boleslavský sochař M. Jelínek mladší. Kromě titulní plastiky nese sochy svatých Václava, Vojtěcha, Prokopa a Jana Nepomuckého a reliéfy svatých Maří Magdaleny, Rosalie a Františka Xaverského. více informací...

kostel sv. Maří Magdaleny

kostel sv. Maří MagdalenyKostel byl vystavěn na místě starší budovy a to v letech 1590- 1598. V 18. století došlo k poboření bočních kaplí a v roce 1828 byla snížena hranolová věž. Po roce 1885 došlo ke zřícení klenby, která byla částčně obnovena v letech 1936-40 více informací...

socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana NepomuckéhoPozdně barokní socha svatého Jana Nepomuckého u rozcestí Boleslavské a Špálovy ulice byla postavena roku 1784. Vzhledem k poloze těsně u železniční trati nelze vyloučit mírné posunutí při její stavbě (1904–05). Opravena počátkem 21. století. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MariePůvodní dřevěný kostel ze 14. stol. poč. 18. stol. přestavěn ve stylu raného baroka. Kostel je obdélná stavba se štítovým průčelím. Presbytář čtvercový, na východě se sakristií. Interiér je trojdílný, loď vystavěna do centrálního osmistěnu. více informací...

zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie

zvonice u kostela Nanebevzetí Panny MarieNa místě původní gotické zvonice vystavěna nová r. 1655. Dřevěná šestiboká stavba, s otevřeným zvonovým patrem, pozoruhodná svou vzpěradlovou konstrukcí. Zakončena je vysokým šindelovým stanem. více informací...

zvonice u kostela Nalezení sv. Kříže

zvonice u kostela Nalezení sv. KřížeOsmiboká zděná zvonice s mansardovou střechou nahradila roku 1786 zřejmě starší, snad dřevěnou stavbu téhož účelu. O její existenci svědčí velký zvon, ulitý v Praze roku 1605. Při opravách v 19. století zmenšena zvonová okna. Dominanta areálu kostela a funkčního hřbitova. více informací...

kostel Nalezení sv. Kříže

kostel Nalezení sv. KřížeGotický kostel z II. třetiny 14. století s barokně přestavěnou lodí zaujímá hřbet vyvýšeniny v centru vsi. Součást areálu se hřbitovem a zvonicí (viz heslo), rozšířeného zřejmě v 19. století o západní parkovou část s krucifixem a pomníkem padlých. Vnitřní zařízení pochází ze 17.–19. století. více informací...

boží muka

boží mukaBoží muka ve formě kříže, osazeného na hranolovém podstavci, zdobeném reliéfy svatých na bocích, stála proti vjezdu do Vesce ze silnice ze Sobotky. Po četných opravách byl kamenný kříž nahrazen železným a v polovině 90. let 20. století muka přenesena do bezpečnější polohy jihozápadně od křižovatky. více informací...

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

sloup se sousoším Nejsvětější TrojiceSousoší Nejsvětější Trojice z roku 1834 na hranolovém soklu stojí ve východní části vesecké návsi. Na přední straně podstavce je umístěn reliéf ukřižované svaté Starosty. Celek doplňuje kovaný plot se čtyřmi nárožními sloupy a památné lípy. více informací...

kostel sv. Prokopa

kostel sv. ProkopaPůvodně jednolodní gotický kostel s polygonálním závěrem, připomínaný poprvé 1352, byl výrazně přestavěn roku 1610. Roku 1874 prodloužen, opatřen věží v ose západního průčelí a slohově sjednocen ve formách novogotiky. Obklopen bývalým hřbitovem s kamennou ohradní zdí. více informací...

sloup se sochou sv. Václava

sloup se sochou sv. VáclavaVysoký válcový sloup s hlavicí stojící na hranolovém podstavci nese od roku 1742 sochu svatého Václava. Je umístěn u turnovské brány kosteckého pivovaru. Podstavec nese kartuše s nápisy v dobové češtině. Krátce po získání hradu ho nechal vztyčit Václav Kazimír Netolický. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaNa místě původního gotického kostela ze 14. stol vystavěn nový pozdně barokní kostel v letech 1785–87. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Hrad Kost

V malebné krajině Českého ráje, na nevysokém ostrohu nedaleko Sobotky, stojí jeden z našich nejkrásnějších a nejzachovalejších hradů, národní kulturní památka. více informací...

Rozhledna Čížovka

Zcela originálně pojatá je rozhledna stojící na mírném návrší u silnice mezi obcemi Čížovka-Malobratřice, zhruba 20 km severovýchodně od Mladé Boleslavi. Rozhledna Čížovka má tvar jehlanu s dřevěným obložením, ocelovým schodištěm, více informací...

Zřícenina hradu Trosky

Malebná zřícenina hradu Trosky se tyčí na dvou izolovaných čedičových sopouších necelé 3 km jihozápadně od Rovenska pod Troskami. více informací...

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála se tyčí na skupině skalních věží nad údolím říčky Libuňky, nacházejících se 6 km na jihovýchod od města Turnov, ve středu oblasti Český ráj. V současné době je romantický zámek Hrubá Skála stylovým hotelem s restaurací. více informací...

Arboretum Bukovina

Arboretum Bukovina u Hrubé skály (uváděno také jako Arboretum Hrubá Skála) je arboretum, které se nachází v okolí hájovny a samoty na Hruboskalské skalní plošině asi 1 km jihozápadně od obce Sedmihorky. více informací...

Hrad a zámek Staré Hrady

Unikátní renesanční komplex Staré Hrady je klenotem mírného údolí na jihu Českého ráje. Gotický hrad s rukopisem Petroparléřské hutě s přistavěným renesančním zámkem se půvabně snoubí a vytváří spolu malebný celek velkého historického významu. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Sobotky můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Sobotka Rybník Nebákov rybník Věžák koupaliště Ostružno - Sklář Komárovský rybník koupaliště Kacanovy Jinolické rybníky koupaliště Kněžmost rybník Bažantník Roudenský rybník koupaliště Sedmihorky koupaliště Libáň koupaliště Jičín - Kníže rybník Žabakor Malý a Velký písečák aquapark Turnov Aqua Centrum Jičín koupaliště Bělá u Turnova koupaliště Lomnice nad Popelkou pískovna Ptýrovec - Veselá koupaliště Svijanský Újezd koupaliště Semčice koupaliště Bakov nad Jizerou

Tipy z mistopisy.cz:

Soustava rybníků v Podtroseckém údolí

V kaňonovitých údolích pod zříceninou hradu Trosky se nachází soustava osmi rybníků: Věžák, Nebák, Vidlák, Krčák, Hrudka, Rokytňák, Dolský a Podsemínský. Břehy těchto rybníků lemují většinou pískovcové skály. více informací...

Aqua centrum Jičín

Aquapark Jičín nabízí bazény, tobogán, vířivku, sauny, páru, plavecké kurzy či aqua arerobik. více informací...

Lyžování v Sobotce a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Turnov - Struhy V Popelkách - Lomnice nad Popelkou Kozákov Koberovy - Hamštejn Nad Nádražím - Semily Líšný Rychnov - Zálesí Dráček Alšovice Buřín - Hodkovice nad Mohelkou Zásada Dobrá Voda Obří sud - Javorník Plavy Nová Ves nad Nisou Větrov Šachty Vysoké nad Jizerou Filip - Smržovka Vesec Zlatá Olešnice Poniklá - Homole lyžařský vlek TJ Sokol Sklenařice Metlák - Sklenařice Dolní Pláně

Tipy z mistopisy.cz:

Sobotka - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz