Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021 / 2022   České Švýcarsko   Mezná   Výlety, turistika, sport

Mezná - České Švýcarsko, tipy na výlet - kam v okolí?

Vesnice Janov nachází na hranici národního parku České Švýcarsko přibližně 3 km jihovýchodně od pohraniční obce Hřensko. Rozprostírá se na skalní plošině nad údolím řeky Kamenice a Janovského potoka. Trvalé bydliště má v obci 353 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Mezné v Českém Švýcarsku zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Divoká soutěska Pravčická brána Kyjovské údolí Chřibská přehrada Tiské stěny

Tipy z turistika.cz:

Mezná

MeznáMezná leží v Českém Švýcarsku, je zde zachováno mnoho roubených chalup. Pod obcí se nachází soutěsky řeky Kamenice, kde je možné se svézt na lodičkách. více informací...

Mezní můstek

Mezní můstekMezní můstek leží nedaleko obce Mezná mezi Tichou a Divokou soutěskou na řece Kamenici. více informací...

Divoká soutěska

Divoká soutěskaDivoká soutěska se nachází na řece Kamenici, provozuje se zde plavba na lodičkách. Leží nedaleko Hřenska. více informací...

Křídelní stěna

Křídelní stěnaKřídelní stěna je skalní útvar na červené turistické trase KČT z Mezní Louky na Pravčickou Bránu. K místu se také vztahuje tato virtuální prohlídka.Odkazy:Virtuální prohlídkaInfo na stránkách… více informací...

Edmundova (Tichá) soutěska - na pramici

Edmundova (Tichá) soutěska - na pramiciTuristicky vyhledávaná soutěska na Kamenici, zejména díky převozu na pramicích (Hřensko -Mezní Louka). Mezi nástupními stanicemi nelze jít pěšky... Na pramici si vyslechnete něco málo z historie a… více informací...

České Švýcarsko: Pravčická brána a Soutěska Kamenice

České Švýcarsko: Pravčická brána a Soutěska KameniceČeské Švýcarsko - klasický okruh Pravčická brána a soutěska řeky Kamenice (pátek 30.8.2013)Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen národním parkem v roce 2000 a chrání především unikátní rozlehlé… více informací...

Pravčická brána - České Švýcarsko

Pravčická brána - České ŠvýcarskoJe to snad to nejkrásnější místo v republice. Tedy pokud máte rádi přírodu a hlavně skály. více informací...

Soutěsky Kamenice

Soutěsky KameniceNa posledních 10 kilometrech svého toku před ústím do Labe se řeka Kamenice hluboko zařezává do kvádrových pískovců Českosaského Švýcarska. Nejpopulárnější jsou úseky nazývané Tichá a Divoká soutěska… více informací...

Turistická známka č. 189 - Pravčická brána

Symbol Českého Švýcarska - pískovcová brána s chatou Sokolí hnízdo. více informací...

Rozhledna Janov

Rozhledna JanovNa konci roku 2013 byl na Janovském vrchu postaven anténní vysílač, který zároveň slouží jako rozhledna. Vyhlídková plošina je ve výšce 30 metrů. Rozhledna je volně přístupná a je na ní snadný… více informací...

Turistická známka č. 2079 - Rozhledna Janov

Rozhledna Janov se nachází na Janovském vrchu u obce Janov mezi Hřenskem a Labskou Strání. Rozhledna je ocelová a celoročně volně přístupná. Vyhlídka se nachází ve 30 metrech. http://turistika… více informací...

Pravcická brána

Pravcická bránaPravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní přírodní památka. Je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti. Její… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Sokolí hnízdo

Zámek Sokolí hnízdoChatrč z dubové kůry z r. 1826, která původně sloužila jako výčep, byla v r. 1881 přestavěna na zámeček Sokolí hnízdo šlechtickým rodem Clary - Aldrigenů. Dodnes dochovány interiéry zámečku. více informací...

Hrad Šauenštejn

Hrad ŠauenštejnSklaní hrad z průběhu 14. století. V majetku Berků z Dubé jako součást vildštejnského panství. Několikrát bezúspěšně obléhán. Zanikl v druhé polovině 15. století. Po třicetileté válce sídlo švédských zběhů a lupičů, proto Loupežný zámek. více informací...

Zámek Bynovec

Zámek BynovecLetní zámeček v Bynovci si nechali postavit Clary-Aldringenové na počátku 18. století. Roku 1790 vyhořel, obnoven ve zmenšeném rozsahu do roku 1846. Od roku 1945 státní, po roce 1990 soukromý. Dnes pekárna, vinárna a soukromé obydlí. více informací...

Hrad Falkenštejn

Hrad FalkenštejnZbytky skalního hradu z 1. poloviny 14. století postaveného pravěpodobně hejtmanem Nice Hokakerem. Při obležení byl prý silně poškozen, ale nebyl dobyl. Poslední zprávy jsou z roku 1457, kdy byl ještě obydlen. více informací...

Zámek Rynartice

Zámek RynarticeJednoduchý lovecký zámek spojený s hospodářskými budovami, postaven nejpozději r. 1748 Filipem Josefem Kinským na pozemcích původního českokamenického dvora (doložen už v 15. století). Později ve správě Státních lesů, dnes hotel. více informací...

Hrad hrad v Dolní Chřibské

Hrad hrad v Dolní ChřibskéSkromné zbytky skalního hrádku založeného ke konci 13. století Michalovici na ochranu Lužické stezky. Zanikl již ve 14. století. více informací...

Hrad Brtnický hrádek

Hrad Brtnický hrádekDřevený hrádek neznámého jména základy vtesaný do skály vznikl ve 13. století poblíž dálkové zemské stezky ze snahy krále Přemysla Otakara II. zajstit severní hranice českého státu. Ve 14. století však již zanikl. Dnes patrné příkopy a tesaná lůžka. více informací...

Tvrz Dolní Chřibská

Tvrz Dolní ChřibskáHypotetická středověká tvrz či strážnice na ostrožně nad soutokem Chřibské Kamenice a Doubického potoka. Žádný průzkum zatím nedatoval stáří různorodé zástavby a úpravy ostrožny, historické prameny mlčí. více informací...

Zámek Česká Kamenice

Zámek Česká KameniceRenesanční zámek, vzniklý v několika etapách v průběhu 16. a 17. století na jižním okraji poddanského městečka, v sousedství starého vrchnostenského dvora. Další úpravy v 18. a 19. století, do roku 1938 sídlo knížat Kinských. Od roku 1945 chátrá. více informací...

Zámek Markvartice

Zámek MarkvarticePanské sídlo vzniklo roku 1568 spolu s hospodářským dvorem. Roku 1625 zde při vzpouře poddaných zahynul Ota Jindřich z Vartenberka, poslední svého rodu v Čechách. Od roku 1631 majetkem Thunů, hospodářské využití, provázené postupnou devastací. více informací...

Zámek Děčín

Zámek DěčínZámek přestavěný z někdejšího královského hradu. V roce 1511 získal renesanční ráz. Poničen za třicetileté války a poté v 18. století, kdy byl několikrát dobyt. Dnešní mohutný vzhled získal přestavbou v letech 1786-1782. více informací...

Hrad Vlčí Hrádek

Hrad Vlčí HrádekTéměř zaniklý hrad. Arch. nál. datují jeho exist. do konce 13. – zač. 14. stol. Pís. prameny mlčí. Zal. pravd. jako strážce obch. stezky, maj. snad Berka z Dubé. Zanikl pravd. při sporu Berků s Lužičany, Míšňany a Vartenberky ve 40. letech 15. stol. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

zvonice u kostela sv. Petra a Pavla

zvonice u kostela sv. Petra a PavlaHranolová zvonice se zděným přízemím a dřevěným patrem severně od hlavního průčelí kostela. Pravděpodobně ze 16. století, zvon zde zavěšený (dosud?) pocházel z některého pražského kostela. Proti kostelu drobných rozměrů. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaNa místě svatyně, připomínané 1352, postaven 1711–2 velký bezvěžový barokní kostel. Po roce 1945 chátral, 1. 8. 1988 odpoledne úplně vyhořel. Opraven 1996–2000 (nové svěcení 7. 10. 2000), přístavba kaplanky kolem presbytáře. více informací...

evangelický kostel

evangelický kostelObjekt s novorománskými prvky na jižním okraji vsi v sobě slučoval modlitebnu i farní budovu. Postaven 1864, od roku 1875 zdejší farnost zahrnovala více než 50 obcí. Od 60. let 20. století kino a byty, od roku 1990 prázdný a intensivně chátrající. více informací...

kostel sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana NepomuckéhoNejníže položený kostel v českých zemích byl postaven roku 1786 pro potřeby původně dřevařské a plavecké obce, vzniklé koncem 15. století. Několikrát poškozen povodní, naposledy roku 2002. Obnoven, slouží potřebám převážně vietnamské komunity. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieRozměrný pozdně barokní kostel postavený 1757–8 J. V. Koschem na místě staršího předchůdce. Obklopen hřbitovem se soudobými branami a zastaveními křížové cesty, severně od něj fara. Vyhořel do základů 1. 11. 1906, naposledy opraven 1959. více informací...

skalní kaple

skalní kaplePříklad sakrální lidové architektury. Kaple je vytesána ve skalním bloku, opatřena zařízením (lavice, oltář). Je prosvětlena dvěma okny i s rámy. Kaple byla a je soukromým majetkem. Nejstarší známý doklad se nachází v soupisu křížů a soch farnosti Srbská Kamenice z října 1835. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaKostel z let 1772–6 nahradil starší svatyni, připomínanou poprvé roku 1352. Nová stavba vysoko nad centrem Srbské Kamenice, v sousedství fara. Následky poválečné devastace odstranila oprava 1993–5. více informací...

skalní reliéf Korunování Panny Marie

skalní reliéf Korunování Panny MarieRozměrný reliéf s námětem Korunování Panny Marie byl vytesaný do pískovcové skály v r. 1701 na objednávku mlynáře Jacoba Güntera. Tvůrce reliéfu, vynikajícího zpracováním i velikostí (2 x 2 m), není znám. Jeden z nejkvalitnějších reliéfů severních Čech, patří mezi národní kulturní památky ČR. více informací...

kostel sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana NepomuckéhoKostel z let 1787–91, přestavěn z kaple Jana Nepomuckého z roku 1752. V roce 1828 byla přistavěna věž. Po válce chátral. Opraven a znovu vysvěcen v roce 1993. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna Janov

Telekomunikační věž, která zároveň slouží jako rozhledna, se tyčí na Janovském vrchu (347 m) na okraji obce Janov více informací...

Vyhlídková věž Růženka

Rozhledna Růženka stojí na Pastevním vrchu (402 m n.m.) v obci Růžová v okrese Děčín. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Mezné můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Nový Svět koupaliště Jetřichovice Olešský rybník koupaliště Česká Kamenice Přírodní koupaliště Mikulášovice rybník Doubice aquapark Děčín Kyjovská přehrada Koupaliště Chřibská koupaliště Velký Šenov koupaliště Karlín Benešov nad PLoučnicí - Termální koupaliště Tomiškův rybník Školní rybník koupaliště Horní Prysk Lipová - Zámecký rybník Kytlice - Lesní rybník koupaliště Jiřetín pod Jedlovou Lesenská přehrada Cihlářský rybník rybník Mašiňák Radvanecký rybník přehrada Naděje

Lyžování v Mezné a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Rugiswalde Kytlice Prácheň Horní Podluží Polevsko Jedlová Mezičky

Tipy z mistopisy.cz:

Mezná - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz