Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   České Švýcarsko   Kyjov   Výlety, turistika, sport

Kyjov - České Švýcarsko, tipy na výlet - kam v okolí?

Obec Doubice leží ve Šluknovském výběžku, na okraji rozhraní Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko. Obec je vzdálena cca 10 km od Rumburku. Trvalé bydliště má v obci 116 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Kyjova v Českém Švýcarsku zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Kyjovské údolí Chřibská přehrada Divoká soutěska Pravčická brána

Tipy z turistika.cz:

Turistické rozcestí Kyjov (Krásná Lípa)

Turistické rozcestí Kyjov (Krásná Lípa)Kyjovské rozcestí je křižovatkou tří turistických tras. Začíná zde červená TZ, která prochází Kyjovským údolím a dále podél říčky Křinice až k Památníku obětí pochodu smrti z roku 1945 v Zadní… více informací...

Turistická známka č. 186 - Kyjov

Rekreační obec a turistická křižovatka Českého Švýcarska. více informací...

Kyjovská přehrada

Kyjovská přehradaTuristicky téměř nenavštěvo-vaná přehrada s původně rekreačním účelem. více informací...

Kyjovský hrad

Kyjovský hradKyjovský hrad je ve srovnání s ostatními hrádky v okolí nezvykle velký a jeho účel není dodnes jasný. Archeologický průzkum, provedený v 80. letech 20. století naznačil, že se jedná spíše o staré… více informací...

Kyjovský hrádek (Šluknovský výběžek)

Kyjovský hrádek (Šluknovský výběžek)Kyjovský hrádek (Šluknovsko). Kyjovský hrádek se nachází nad levým břehem říčky Křinice asi 1 km směrem od Kyjova ke Krásné Lípě a od té je vzdálen asi 3 km.Je to jeden ze šesti… více informací...

Krásná Lípa-Ubytování rekreacekyjov v Českém Švýcarsku

Krásná Lípa-Ubytování rekreacekyjov v Českém Švýcarsku - Chalupa ne samotě u lesa. více informací...

Kyjovské skály -České Švýcarsko

Kyjovské skály -České ŠvýcarskoNádherné skalní město na severu Np České Švýcarsko ,kousek od Krásné Lípy.Prochází přes něj okružní tur.stezka dlouhá 4 km.Výchozí bod a parkování ve vesnici Kyjov. více informací...

Sněžná

SněžnáSněžná je nevelká rekreační osada, ležící na malé náhorní planině nad údolím Křinice asi 2,5 km severozápadně od Krásné Lípy, jejíž je místní částí. Byla založena pravděpodobně ve 2. polovině 17.… více informací...

Krásný buk

Krásný bukHrad Krásný Buk stával asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která je dnes součástí Krásné Lípy. Jeho sporé zbytky se dochovaly na nevýrazném zalesněném návrší, které vybíhá od osady Sněžná nad… více informací...

Farská kaple

Farská kapleFarská kaple stojí pod lípou na lesním rozcestí v ohybu červeně značené cesty, vedoucí po východním svahu Širokého vrchu z Krásné Lípy do Rybniště. Nedaleko kapličky je upravený Farský pramen s… více informací...

Romantické posezení u Verunčiny studánky

Romantické posezení u Verunčiny studánkyChceme-li zdolat jednu z nejsevernějších rozhledem v České Republice (Vlčí horu), můžeme zvolit cestu z obce Vlčí hora, která vede po žluté turistické značce. Zhruba 500 metrů od obce se nachází tzv.… více informací...

Verunčina studánka

Verunčina studánkaStudánka byla postavena v roce 1885 pod Vlčí horou pro lidi z nejbližšího okolí, o sto let později byla opravena. .................................................................... více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Hrad Kyjovský hrad

Hrad Kyjovský hradZaniklý hrad postavený kolem roku 1300 v souvislosti s pány z Michalovic sloužil pravděpodobně jako strážní a obranný k obchodní stezce. Zanikl kolem roku 1444. více informací...

Hrad Schönbuch

Hrad SchönbuchHrad založený kolem r. 1265 pány z Michalovic při přemyslovské kolonizaci. Toto území směnou získal Jan Jindřich z Lipé. Hrad měl předhradí, plochu pro obytný dům a třípodlažní palác. Dnes zůstaly zbytky hradby a vyzděná válcová věž ve skalisku. více informací...

Hrad Vlčí Hrádek

Hrad Vlčí HrádekTéměř zaniklý hrad. Arch. nál. datují jeho exist. do konce 13. – zač. 14. stol. Pís. prameny mlčí. Zal. pravd. jako strážce obch. stezky, maj. snad Berka z Dubé. Zanikl pravd. při sporu Berků s Lužičany, Míšňany a Vartenberky ve 40. letech 15. stol. více informací...

Hrad Brtnický hrádek

Hrad Brtnický hrádekDřevený hrádek neznámého jména základy vtesaný do skály vznikl ve 13. století poblíž dálkové zemské stezky ze snahy krále Přemysla Otakara II. zajstit severní hranice českého státu. Ve 14. století však již zanikl. Dnes patrné příkopy a tesaná lůžka. více informací...

Zámek Šternberk

Zámek ŠternberkDnes již neexistující lovecký zámeček nechal vybudovat r. 1771 hrabě F. W. Salm-Reifferscheidt. Alej byla upravena na počest jeho choti, hraběnky Sternbergové. Zámeček byl poč. 90. let 20. st. zbořen a je zde turistický areál. více informací...

Hrad hrad v Dolní Chřibské

Hrad hrad v Dolní ChřibskéSkromné zbytky skalního hrádku založeného ke konci 13. století Michalovici na ochranu Lužické stezky. Zanikl již ve 14. století. více informací...

Tvrz Dolní Chřibská

Tvrz Dolní ChřibskáHypotetická středověká tvrz či strážnice na ostrožně nad soutokem Chřibské Kamenice a Doubického potoka. Žádný průzkum zatím nedatoval stáří různorodé zástavby a úpravy ostrožny, historické prameny mlčí. více informací...

Zámek Rynartice

Zámek RynarticeJednoduchý lovecký zámek spojený s hospodářskými budovami, postaven nejpozději r. 1748 Filipem Josefem Kinským na pozemcích původního českokamenického dvora (doložen už v 15. století). Později ve správě Státních lesů, dnes hotel. více informací...

Hrad Falkenštejn

Hrad FalkenštejnZbytky skalního hradu z 1. poloviny 14. století postaveného pravěpodobně hejtmanem Nice Hokakerem. Při obležení byl prý silně poškozen, ale nebyl dobyl. Poslední zprávy jsou z roku 1457, kdy byl ještě obydlen. více informací...

Zámek Rumburk

Zámek RumburkPanské sídlo je v Rumburku doloženo na počátku 16. stol. jako součást vrchnostenského dvora. Kolem roku 1555 se sem nastálo přestěhovala tolštejnská vrchnost. Nový zámek dostavěn zřejmě 1571, barokní obnova do 1683. Po r. 1850 sídlo úřadů a škol. více informací...

Hrad Šauenštejn

Hrad ŠauenštejnSklaní hrad z průběhu 14. století. V majetku Berků z Dubé jako součást vildštejnského panství. Několikrát bezúspěšně obléhán. Zanikl v druhé polovině 15. století. Po třicetileté válce sídlo švédských zběhů a lupičů, proto Loupežný zámek. více informací...

Zámek Šluknov

Zámek ŠluknovPůvodně starou tvrz postavenou za Hugolta ze Šlejnic z roku 1487 koncem 16. stol. nahradila za Arnošta ze Šlejnic, vnuka Hugolta ze Šlejnic, tvrz nová, stojící východně od kostela. Ta byla počátkem 17. stol. barokně upravena. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

kostel Panny Marie Sněžné

kostel Panny Marie SněžnéBarokní kaple ve Sněžné (Schnauhübel) na ostrohu nad Křinicí byla roku 1847 rozšířena přístavbou lodi na kostel, který byl cílem hojně navštěvovaných poutí. Místo s krásným výhledem na východní část Českého Švýcarska. více informací...

kostel Panny Marie Karmelské

kostel Panny Marie KarmelskéNevelký pozdně empírový kostel ve Vlčí Hoře byl postaven roku 1870. Po roce 1945 zchátral a přišel o některé architektonické prvky, v 90. letech byly provedeny základní zajišťovací úpravy. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel Nanebevzetí Panny Marie postaven v l. 1811–14. V druhé pol.20. stol. kostel postupně chátral a pustnul. Od r.1975 začala postupná záchrana kostela pomocí vlastních nákladů pátera A. Baláže a později pátera F. Jiráska. R.1988 nově vysvěcen. více informací...

hrobka rodiny Dittrichů

hrobka rodiny DittrichůNovorenesanční hrobka Dittrichovy rodiny postavena v letech 1888–1889 podle plánů architekta Rachsdorfa. Výzdobu provedl malíř August Frind. Hrobka s unikátním systémem vytápění je svou velikostí a kvalitou architektury zcela výjimečná. více informací...

kostel sv. Máří Magdaleny

kostel sv. Máří MagdalenyNa místě původního kostela z pol. 14.stol. byl postaven kostel barokní, jehož výstavba započala r. 1754. Věž vystavěna r.1777 a schodiště se sochami a velkým kamenným křížem, vedoucí z náměstí ke kostelu, přistavěno v l.1816 – 1818. více informací...

kaple Nejsvětější Trojice

kaple Nejsvětější TrojiceBarokní obdélná kaple s půlkruhovým závěrem a fasádou členěnou pilastry vystavěná místním Bratrstvem roku 1768 je součástí komplexu jedné z nejstarších křížových cest ve šluknovském výběžku. Přístupovou cestu na vrchol lemuje 13 výklenkových kaplí/zastavení vybudovaných v letech 1801-1804. více informací...

kostel sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana NepomuckéhoMohutný kostel ve Starých Křečanech postavil v letech 1736-41 podle vlastních plánů Johann Georg Aichbauer. Později vznikla fara, márnice a ohradní zeď hřbitova s křížovou cestou. Zanedbaný areál prochází v posledních letech zajišťovacími opravami. více informací...

kostel sv. Josefa

kostel sv. JosefaObec Rybniště si svůj katolický kostel nechala postavit podle projektu varnsdorfského architekta Antona Möllera v letech 1909–11. Jeden z nemnoha secesních kostelů v Čechách se bez větších úhon dochoval dodnes. více informací...

kostel sv. Jiří

kostel sv. JiříPůvodní dřevěný gotický přestavěn r. 1596 na kamenný. Další úpravy r. 1649, kdy byla zvýšena věž a r. 1670. Při rekonstrukci r. 1901 opět regotizován. Rozsáhlou opravou prošel v letech 1999–2002 za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. více informací...

kaple Nejsvětější Trojice

kaple Nejsvětější TrojiceOpuštěná a značně zchátralá barokní kaple u silnice nad východním koncem města. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna Vlčí hora

Rozhledna se nachází 5 km od Krásné Lípy na čedičovém lesním vrchu Vlčí hora (581 m) v CHKO Labské pískovce. více informací...

Rozhledna Dymník

Na zalesněném vrchu Dymník (517 m) ve Šluknovské pahorkatině 2 km na jihozápad od Rumburka byla v roce 1896 postavena kamenná/cihlová rozhledna vysoká 15 m. více informací...

Rozhledna Studenec

Jedna z našich nejstarších rozhleden byla postavena v roce 1888 na vrchu Studenec (736 m) mezi obcemi Líska a Studený. více informací...

Rozhledna Jedlová

Jedlová hora (774 m) v Lužických horách na jihu Šluknovského výběžku nedaleko obce Jiřetín pod Jedlovou se od roku 1891 pyšní krásnou kamennou rozhlednou více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Kyjova můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
Kyjovská přehrada rybník Doubice Školní rybník Koupaliště Chřibská Tomiškův rybník koupaliště Jetřichovice Přírodní koupaliště Mikulášovice koupaliště Jiřetín pod Jedlovou Lesenská přehrada koupaliště Velký Šenov rybník Mašiňák Kytlice - Lesní rybník koupaliště Česká Kamenice Lipová - Zámecký rybník koupaliště Karlín koupaliště Horní Prysk aquapark Großschönau - Trixi Park Olešský rybník koupaliště Nový Svět přehrada Naděje Kunratické rybníky Radvanecký rybník Benešov nad PLoučnicí - Termální koupaliště

Lyžování v Kyjově a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Horní Podluží Jedlová Mezičky Kytlice Polevsko Prácheň Rugiswalde

Tipy z mistopisy.cz:

Ski areál Horní Podluží

Ski areál Horní Podluží se rozprostírá vedle silnice Varnsdorf – Děčín v nadmořské výšce 550 m. více informací...

Ski areál Jedlová

Ski areál Jedlová představuje nejlepší možnost lyžování a snowboardingu v Lužických horách. více informací...

Kyjov - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz