Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   České Švýcarsko   Horní Police   Výlety, turistika, sport

Horní Police - České Švýcarsko, kam v okolí?

Obec Horní Police je vzdálena 11 km západně od města České Lípy. Obcí, podél toku řeky Ploučnice, vede železnice a silnice. Obě spojují dvě velká města – Českou Lípu a Děčín. Trvalé bydliště má v obci 698 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Horní Police v Českém Švýcarsku zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Bobří vodopád Bobří soutěska Chřibská přehrada Divoká soutěska Pravčická brána

Tipy z turistika.cz:

Turistická známka č. 1575 - Obec Horní Police

První zmínka o Horní Polici pochází z roku 1273 nalézající se v listině papeže Řehoře X. z 15.května 1273. více informací...

Horní Police-Strážný vrch

Horní Police-Strážný vrchTuristická výprava začíná ráno na hl.nádraží v České Lípě.Vlakem se přesunem do Horní Police,kde obdivujem místní pamětihodnosti a věru je co obdivovat.Z vůle panovníkovy nastalo ve středověku… více informací...

Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Kostel Navštívení Panny Marie v Horní PoliciObec Horní Police se nachází asi 10km západně od České Lípy směrem na Děčín. Díky výhodnému spojení je lehce dosažitelná vlakem, autobusem, autem či kolem.Samotný kostel … více informací...

Horní Police - zámek

Horní Police - zámekHorní Police se nachází v okrese Česká Lípa. Žije zde 669 obyvatel a protéká jí říčka Ploučnice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273 a původně se jmenovala Mariánská Police.Zámek v … více informací...

Horní Police - železniční stanice

Horní Police - železniční staniceZastávka vlaku. Zde nebo v nejbližším okolí jsou k dispozici tyto služby:prostory pro cestující více informací...

Horní Police - Dvojmostí

Horní Police - DvojmostíDalší zajímavým místem v mém novém bydlišti, v Horní Polici,obci nacházející se asi 10 km západně od České Lípy,je technicko kulturní památka, která je dozajista raritou a tou je … více informací...

Smírčí kříž Žandov

Smírčí kříž ŽandovAsi 1 metr vysoký kamenný smírčí kříž stojí u plotu rodinného domu č.p. 185 v Revoluční ulici v Žandově. Na přední straně je vytesán velký kruh, který přetíná kříž, jehož strany jsou zakončeny čtyřmi… více informací...

Kostel sv. Vavřince v Jezvé

Kostel sv. Vavřince v JezvéKostel sv. Vavřince v Jezvé je jednolodní stavbou orientovanou k severu.  V roce 1746 byl zbourán původní gotický, již velmi zchátralý, kostel a ještě téhož roku byla zahájena stavba kostela nového.… více informací...

Jezvé

JezvéVes na levém březu Ploučnice. První zmínka v 12. století. Od 14. století městečkem. Kostel sv. Vavřince, tvrz (později fara) v zatím dezolátním stavu, lidová architektura. více informací...

Památky obce Jezvé

Památky obce JezvéJezvé (německy Neustadtl) je jednou z nejstarších obcí v českolipském okrese. První písemná zmínka o existenci obce pochází až z roku 1197, kde je v latinském textu popisováno jako Geswi, kdy byla… více informací...

Orlí skála

Orlí skálaMoc krásný vyhlídkový bod nalezneme nad vesničkou Jezvé. Přes ni pojedete, pokud se ocitnete na silniční ži železniční trati mezi Českou Lípou a Děčínem.Jako mnoho jiných vyvřelých útvarů i tento… více informací...

Nová naučná stezka mezi Karlovskými rybníky a jejich okolím

Nová naučná stezka mezi Karlovskými rybníky a jejich okolímLesy ČR zvou turisty k návštěve Českého středohoří za poznáním Karlovských rybníků a jejich okolí. Průvodcem bude návštěvníkům Lesy ČR otevíraná, nová Naučná stezka.Lesy ČR dokončily v Českém… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Horní Police

Zámek Horní PoliceRaně barokní zámek byl přestavěn ze staršího sídla krátce před rokem 1689. V 19. století zde byl umístěn jezuitský seminář. Zámek je v dnešní době veřejnosti nepřístupný, kromě příležitostí kdy se v přízemí pořádají výstavy. více informací...

Tvrz Žandov

Tvrz ŽandovPůvodně gotická tvrz (první zmínka 1386) východně od žandovského kostela. Renesanční přestavba, po II. světové válce zanikl hospodářský dvůr, dochovaná obytná budova nese čp. 58. Při poslední opravě roku 1999 zničeny renesanční detaily. Dnes byty. více informací...

Tvrz Velká Bukovina

Tvrz Velká BukovinaDům čp. 146 stojí na místě tvrze, postavené kolem roku 1500. Ta byla několikrát rozšířena, ale roku 1796 prodána čtyřem sedlákům. Postupně odbouráno druhé patro a nejstarší část. Dnes soukromá chalupa se zachovanými detaily v interiéru. více informací...

Tvrz Volfartice

Tvrz VolfarticeRenesanční tvrz na návrší severozápadně od volfartického kostela. Snad na místě staršího sídla postavena kolem roku 1540. Panským sídlem do roku 1663, po roce 1945 zchátrala. Obnova soukromým majitelem po roce 1990. více informací...

Hrad Ostrý

Hrad OstrýZřícenina hradu z pol. 13. stol. V letech 1278–83 hrad zastaven zemskému správci Otovi Braniborskému, později ho získali v léno páni z Michalovic, po nich Berkové z Dubé a Vartenberkové. R. 1445 hrad dobyt, později sídlo purkrabí. R. 1515 zpustl. více informací...

Zámek Horní Libchava

Zámek Horní LibchavaZámek postaven v roce 1574 Jindřichem z Wartenberka. Od poloviny 17. stol. až do roku 1926 v majetku Maltézských rytířů. více informací...

Hrad Klinštejn

Hrad KlinštejnRodový hrad pánů z Klinštejna, jedné z větví Ronovců, existoval od poč. 14. stol. až do jeho poslední třetiny. více informací...

Hrad Kvítkov

Hrad KvítkovTerénní zbytky skalního hradu. Založen zřejmě králem již v 1. pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům. Zanikl ještě ve 13. stol. Z částečně dřevěného objektu se dochovaly náspy a místnosti tesané ve skále. více informací...

Zámek Benešov nad Ploučnicí

Zámek Benešov nad PloučnicíNejstarší panské sídlo ve městě vzniklo zřejmě v posl. čtvrtině 15. stol. jako náhrada za opuštěný hrad Ostrý. Po roce 1522 prošlo přestavbou, při níž získalo v podstatě dnešní podobu. Další úpravy v 16. století. Dnes přístupné spolu s dolním zámkem. více informací...

Zámek Benešov nad Ploučnicí

Zámek Benešov nad PloučnicíDolní zámek sestává ze tří v zásadě samostatných objektů: Janova (Antonínova) paláce z l. 1540–4, Wolfova paláce z l. 1570–6 a z budovy, postavené hraběnkou Černínovou r. 1878. První dva jsou ukázkou vývoje saské renesance, třetí ji věrně napodobuje. více informací...

Zámek Markvartice

Zámek MarkvarticePanské sídlo vzniklo roku 1568 spolu s hospodářským dvorem. Roku 1625 zde při vzpouře poddaných zahynul Ota Jindřich z Vartenberka, poslední svého rodu v Čechách. Od roku 1631 majetkem Thunů, hospodářské využití, provázené postupnou devastací. více informací...

Zámek Stvolínky

Zámek StvolínkyZámek přestavěný z tvrze, doložené k r. 1505 za Viléma z Illburka. Po r. 1575 rozšířena renesančně a po r. 1655 raně barokně na sídlo litoměřických biskupů. Čtyřkřídlá budova chráněná příkopem obsahuje zdivo gotické a renesanční fáze tvrze. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

mariánské sousoší

mariánské sousošíSousoší z roku 1722 od neznámého mistra. Pozoruhodná je zejména oboustranná socha Panny Marie na vrcholu, která se obrací k severu i jihu. Samostatná část kdysi významného mariánského poutního místa, postavená na místě údajného nálezu mariánské sošky. více informací...

kostel Navštívení Panny Marie

kostel Navštívení Panny MarieVýznamné mariánské poutní místo založil roku 1684 Julius Sasko-Lauenburský, stavbu dokončila roku 1723 jeho dcera Anna Marie Toskánská. Stavba kolem dvou nádvoří zahrnuje kostel, zvonici, arciděkanství, tříramenný ambit se sedmi kaplemi a hřbitov. více informací...

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. BartolomějeKostel je v Žandově doložen k roku 1341, stál zřejmě na místě dnešního. Pravděpodobně vypálen 1444 při nájezdu lužického Šestiměstí, při obnově dostal západní věž. Přestavby 1540, 1682 (snad nový presbytář), 1775 (přestavba lodi) a dále až do 20. století. více informací...

kostel sv. Vavřince

kostel sv. VavřinceJednolodní barokní kostel od A. Luragha z l. 1754–6, upravený 1800 po požáru 1798. Orientovaný k severu, hranolová věž v ose jižního průčelí. Tvoří západní stranu náměstí s řadou klasicistních zděných i roubených domů v různém stupni devastace. více informací...

kostel sv. Václava

kostel sv. VáclavaKostel sv. Václava v Malé Bukovině postaven roku 1716 na místě stavby, připomínané poprvé 1384. Obnoven počátkem 21. století, starý hřbitov změněn na meditační zahradu. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaRokokový kostel z let 1783–88 na místě gotického předchůdce. Jednolodní, s půlkruhovitě ukončeným orientovaným presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Obklopen soudobým hřbitovem. více informací...

zvonice

zvoniceVěžovitá zvonice ze 14. století stojí vedle zaniklého farního kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Částečně zděna a ve druhém patře dřevěná konstrukce nesla původně tři zvony, které byly za německé okupace zrekvírovány. Po r. 1990 byla uspořádána sbírka na nový zvon, který byl instalován v r. 2004. více informací...

mariánský sloup

mariánský sloupMariánský sloup na hranolovém soklu s výjevy Kristova utrpení, který vyrůstá na čtyřech sloupcích. Postaven roku 1701 severně od kostela, přežil bez významnější úhony poválečnou devastaci obce. více informací...

kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba VětšíhoZ původního kostela v Horní Libchavě (snad konec 13. stol.) se dochovala východní hranolová věž a patrně část stěn presbytáře. Loď postavena 1736, po požáru 7. 6. 1809 obnoven, přistavěna předsíň. Po roce 1945 zchátral, dokončuje se důkladná obnova. více informací...

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel Nanebevzetí Panny Marie ve vsi Slunečná na Českolipsku je malá sakrální stavba z 2. poloviny 19. století. více informací...

socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana NepomuckéhoBarokní bohatě zdobený sokl umístěný ve stínu staré lípy v polovině horní cesty mezi Benešovem a Františkovem nad Ploučnicí. Dostupné prameny uvádějí, že zde stávala socha sv. Jana Nepomuckého, kterou tu však už nenajdeme. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Rozhledna Strážný vrch

Dřevěná rozhledna s kamennou podezdívkou byla dokončena v roce 2006 a najdeme ji na Strážném vrchu (601 m) zhruba 1 km východně od obce Merboltice, cca 25 km jihovýchodně od Děčína. více informací...

Rozhledna Kohout

Lesnatý vrch Kohout (589 m n. m.) v Českém středohoří se nachází severozápadně od obce Valkeřice na Děčínsku. více informací...

Zámecký komplex Benešov nad Ploučnicí

Zámecký komplex v Benešově nad Ploučnicí je jedinečnou ukázkou architektury z období přerodu vladislavské gotiky a renesance – tzv. saské renesance, proto se právem řadí mezi nejvýznamnější dochované památky České republiky. více informací...

Vodní hrad Lipý

Vodní hrad nalezneme v historickém centru České Lípy u řeky Ploučnice. Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století. více informací...

Zřícenina hradu Kamenice - Zámecký vrch

Mohutná zřícenina hradu Kamenice stojí na kopci Zámecký vrch nad městečkem Česká Kamenice. více informací...

Rozhledna na zřícenině hradu Kamenice

Dřevěná rozhledna – vyhlídková věž byla v roce 1998 postavena na zřícenině hradu Kamenice, mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Horní Police můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
Benešov nad PLoučnicí - Termální koupaliště Milčanský rybník Holanský rybník koupaliště Česká Kamenice Olešský rybník koupaliště Horní Prysk jezero Chmelař Radvanecký rybník aquapark Děčín Kytlice - Lesní rybník koupaliště Jetřichovice koupaliště Nový Svět Tomiškův rybník Koupaliště Chřibská Kunratické rybníky aquapark Staré Splavy rybník Doubice koupaliště Nedamov Školní rybník přehrada Naděje Máchovo jezero koupaliště Jiřetín pod Jedlovou Lesenská přehrada

Lyžování v Horní Polici a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Prácheň Polevsko Kytlice Jedlová Mezičky Horní Podluží Rugiswalde

Tipy z mistopisy.cz:

Horní Police - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz