Kde jsem: Chaty a chalupy   Katalog 2021   České středohoří   Libochovice   Výlety, turistika, sport

Libochovice - České středohoří, tipy na výlet - kam v okolí?

Město Libochovice leží na levém břehu řeky Ohře v malebné krajině u paty Českého středohoří, nedaleko památného Řípu. K městu dále patří obce: Dubany a Poplze. Trvalé bydliště má v obci 3457 obyvatel. Více informací o obci na MÍSTOPISY.cz. Vyberte si, co Vás v okolí Libochovic v Českém středohoří zajímá:

Kam na výlet?

Turistické cíle v okolí:
Říp

Tipy z turistika.cz:

Turistická známka č. 292 - Libochovice

Renesanční zámek ve stejnojmenné obci jižně od Lovosic na důležitém brodu přes řeku Ohři. více informací...

Zámek Libochovice

Zámek LibochoviceV malebné krajině obklopené kopci Českého středohoří, na místě staré gotické tvrze, stojí Zámek Libochovice. V polovině 16. století si zde nechali Lobkowiczové vystavět renesanční zámek. Po požáru v… více informací...

Turistická známka č. 2201 - Město Libochovice

Libochovice leží na levém břehu řeky Ohře. Nachází se zde Židovský hřbitov, který se dnes řadí mezi pět nejstarších židovských hřbitovů na území české republiky s dochovanými náhrobními kameny a jeho… více informací...

Sochy nad zátokou v Libochovicích.

Sochy nad zátokou v Libochovicích.U dřevěného mostu přes Ohři, u tehdejší příjezdové cesty do města, byla na hraně břehu řeky postavena masivní zeď z pískovcových kvádrů. Na ní vznikla v první polovině 18. století díky majitelům… více informací...

Bývalá vodárna v Libochovicích.

Bývalá vodárna v Libochovicích.Pod zámkem v Libochovicích u zátoky řeky Ohře stojí domek bývalé vodárny. Stojí na místě, kde předtím stával mlýn. Ve vodárně bylo velké čerpadlo, které čerpalo vodu z Ohře přes pískové filtry do… více informací...

Křížový kámen.

Křížový kámen.Na jižní zdi staré vodárny, která stojí u zátoky řeky Ohře pod zámkem v Libochovicích, je zazděn křížový kámen. Na kameni je vytesán reliéf kříže a nápis. Jde o nejstarší datovaný kámen použitý na… více informací...

Libochovice

LibochoviceZámek Libochovice patří k nejvýznamnějším raně barokním památkám u nás. Zámek se nachází 6 kilometrů od Lovosic na Litoměřicku. Zámek lze navštívit každý den od dubna do října. Interiér zámku je… více informací...

Libochovice - nám. (rozcestí)

Libochovice - nám. (rozcestí)Rozcestník na náměstí 5. května v Libochovicích je rozcestím dvou tras, červené a modré. Červená TZ vede v severním směru k Hazmburku vzdálenemu 5 km, dále pokračuje do Sedlece (6 km) a do 10 km… více informací...

Torzo mostu v Libochovicích.

Torzo mostu v Libochovicích.U zátoky řeky Ohře pod zámkem v Libochovicích jsou tři zajímavé objekty - stará vodárna, torzo starého železného mostu a galerie pěti světců a Kalvárie. U brodu přes Ohři, kudy vedla stará kupecká… více informací...

Libochovice

LibochoviceLibochovice leží v Západních Čechách, severozápadním směrem od města Louny. Městečko se rozkládá na rozhraní mezi Českým středohořím a Dolnooharskou tabulí. Jižním okrajem města protéká řeka Ohře a… více informací...

Židovský hřbitov Libochovice

Židovský hřbitov LibochoviceZmiňovaný židovský hřbitov se nachází v Libochovicích (okr. Litoměřice) cca 400 m Z směrem od žst Libochovice město. Jedná se o jednu z nejstarších památek svého druhu v ČR. První pohřeb se zde konal… více informací...

Evaňská rokle.

Evaňská rokle.Evaňská rokle je 2,5 km dlouhé údolí nedaleko Libochovic na hranici přírodního parku Dolní Poohří. Území o rozloze 16 ha na pravém břehu Evaňského potoka bylo v roce 2012 vyhlášeno jako přírodní… více informací...

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Libochovice

Zámek LibochoviceRaně barokní zámek byl gotickou tvrzí. Zpustla a v r. 1560 byla přestavěná na zámek. Po vyhoření znovu obnoven v letech 1683–90 stavitelem A. della Porta pod dohledem majitele Gundakara z Ditrichštejna. Zámek obnovován v letech 1900 až 1914. více informací...

Tvrz Evaň

Tvrz EvaňDnes již zaniklou tvrz postavil patrně Karel Elznic z Elznic po r. 1597 (zmiňována r. 1623). Poté byla v majetku Johanky z Hertemberka a jejího muže Václava Šternberka do r. 1627, kdy tvrz koupila Marie Maximiliana ze Šternberka. R. 1676 přešla do rukou Dietrichsteinů a asi toho roku byla zbourána. více informací...

Hrad Házmburk

Hrad HázmburkZříceniny hradu zal. v 2. pol. 13. stol. Lichtemburky, jiná teze mluví o původ. král. hradě. První zm. r. 1355, Jan Lucemburský jej prodává Z. Zajícovi z Valdeka. Ve 14. stol. hrad rozšířen. R. 1586 veden jako pustý. Nápadná dvojice zachovalých věží. více informací...

Hrad Šebín, Libušín

Hrad Šebín, LibušínHrad z konce 13. stol., založen pány ze Mšeného. Zanikl poč. 15. stol. Nad hradem lze najít pozůstatky slovanského hradiště. více informací...

Hrad Budyně nad Ohří

Hrad Budyně nad OhříPůvodně pozdně gotický hrad. Při výbuchu prachárny v severovýchodní věži v r. 1551 hrad značně poškozen. Poté se mění v renesanční zámek. Za třicetileté války pobořen. V letech 1902-1911 došlo k romantizující obnově. více informací...

Tvrz Koštice

Tvrz KošticeJednopatrová tvrz s okrouhlou věží byla v Košticích postavena nad levým břehem Ohře staroměstským měšťanem Bernátem před rokem 1550. Panství často měnilo majitele, koncem 19. století byla tvrz z větší části zbořena, zbytek byl přestavěn na sýpku. Ta je dnes začleněna do statku a chátrá. více informací...

Zámek Mšené

Zámek MšenéKolem r. 1660 Jan Zbyněk Zajíc z Házmburku přestavěl středověkou tvrz na renesanční zámek. V r. 1748 majitelé hrabata Kinští ze Zlonic zámek opravili. Na konci 19. stol. přebudovali Tomanové zámek v novou jednopatrovou obytnou budovu. více informací...

Zámek Vrbičany

Zámek VrbičanyZámek byl postaven v letech 1786–1789 Františkem Kresselem z Kvaltenburka jako jednopatrová budova, jejíž střední část je předsunutá a dvoupatrová. více informací...

Zámek Pátek

Zámek PátekBarokní zámek na vysokém pravém břehu Ohře, uvnitř areálu starých i novějších hospodářských budov, které jej z návsi téměř zakrývají. Pozoruhodná centrální disposice vrcholící střešním polopatrem se stanovou střechou a věžičkou. Dnes omezeně přístupný. více informací...

Zámek Martiněves

Zámek MartiněvesRozpadající se budova zámku, vzniklá přestavbou tvrze Popelů z Lobkovic ze 16. st. Kol. r. 1663 upravena Malovci, r. 1722 přestavěna Vchynskými spolu s budovami poplužního dvora (dochována sýpka s erbovní deskou). Po r. 1765 součástí statku Zlonice. více informací...

Zámek Dlažkovice

Zámek DlažkoviceZámek byl vystavěn pravděpodobně v r. 1673 na místě starší tvrze pro Fr. Edmunda Putze a patrně v l. 1713–17 byl barokně přestavěn a rozšířen. V r. 1731 koupil zámek hrabě Hatzfeld a zavedl zde těžbu českých granátů. Dnes je v zámku dětský domov. více informací...

Tvrz Brozany

Tvrz BrozanyTvrz postavená jako centrum panství mělnického proboštství (připomínána 1410) byla v 16. stol. přestavována do podoby zámečku. Roku 1617 připojena k Roudnici, vydrancován a vypálen Sasy 1631. Opět vyhořel 1880, snížen o patro. V posledních letech opraven. více informací...

Kostely, kapličky a sochy:

sochy pod libochovickým zámkem

sochy pod libochovickým zámkemGalerie šesti soch pod zámkem. Jsou to sochy sv. Josefa, sv. Jana Evangelisty, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, Panny Marie Bolestné a Ježíše na kříži. více informací...

sloup Panny Marie

sloup Panny MarieBarokní sloup Panny Marie byl postaven v roce 1709, zdobí jej sochy Panny Marie, Krista, sv. Josefa, sv. Anny a sv. Rocha, ochranitele před morem. více informací...

kostel Všech svatých

kostel Všech svatýchDěkanský, původně gotický kostel ze 14. století, zmiňován r. 1382 jako farní. Renesanční věž byla přistavěna r. 1541. V 17. století zbořen. Roku 1700 začala výstavba nového kostela, r. 1705 byla ještě ne zcela dokončená nová stavba vysvěcena. více informací...

socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana NepomuckéhoBarokní dynamická socha z 60. let 18. století od B. Edera na mohutném rozšířeném volutovém podstavci. Světec zobrazen v neobvyklém ikonografickém výjevu „Sv. Jan zašlapává démona pomluvy“, který je v svatojánské ikonografii velmi ojedinělý a vzácný. více informací...

synagoga

synagogaSynagoga doložena r. 1651. Roku 1761 rokokově upravena, r. 1835 postaven klasicistní aron ha-kodeš. K bohoslužbám sloužila do r. 1941. Bez povolení památkového ústavu a dokumentace zbořena na podzim r. 1981. více informací...

mikve

mikvePozůstatek židovské rituální lázně – mikve, doložené r. 1727. K rituálním účelům užívána do r. 1860, poté zpřístupněna veřejnosti. Po r. 1920 sloužila jako obecní studánka, zanikla po 2. sv. válce. Zachovány zbytky nádrže vyzděné pískovcovými kvádry. více informací...

kostel sv. Vavřince

kostel sv. VavřinceBarokní orientovaný hřbitovní kostel z let 1720 – 1722 od P. P. Columbaniho na místě kostela z roku 1601. V roce 1868 byl kostel zásadně opraven. Další velké opravy proběhly na počátku devadesátých let 20.století. více informací...

boží muka

boží mukaPískovcová boží muka z roku 1589. Stojí v bezprostřední blízkosti hřbitova. Autor je neznámý, společně je nechali postavit kněz Václav Vinař a primas Václav Kunatka. více informací...

židovský hřbitov

židovský hřbitovHřbitov s dochovanými cennými renesančními a barokními náhrobky, nejstarší jsou z konce 16. století. Založen roku 1584. V roce 1846 rozšířen. Poslední pohřeb v roce 1939. Dnes postupně opravován. více informací...

socha sv. Václava

socha sv. VáclavaBarokní sochu sv. Václava vytvořil r. 1761 Bartoloměj Eder na obj. Václava Hnědce, hosp. ředitele liboch. panství. V 70. l. 20. stol. socha opravena (ak. sochař Miroslav Zentner). R. 1998 při rekonstrukci sochy (ak. sochař Jiří Novák) objevena schránka z r. 1880 s dobovými údaji o soše, mincemi atp. více informací...

kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie PomocnéKaple z roku 1905, postavena Antonínem Hrzánem na žádost umírajícího otce. Dne 30. 10. 1904 došlo k vysvěcení děkanem Václavem Opltem. Od 50. let 20. stol. byla kaple ničena a chátrá. Dnes ve zuboženém stavu. více informací...

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaRaně gotický kostel byl postaven r. 1278 vladyckým rodem Dubanských z Duban. Ve 14. stol. nově sklenut presbytář, v obd. pozdní gotiky doplněn věží a gotickým portálem. Pův. farní kostel, od r. 1570 filiální. Kostel obnoven v l. 1740 a 1863 (zvenku pseudogot. upraven). Vnitřní zařízení 16.-19. stol. více informací...

Tipy z mistopisy.cz:

Zámek Libochovice

Zámek Libochovice je vyhledávaným turistickým cílem pro svoji romantickou polohu na břehu řeky Ohře v pozadí se zříceninou hradu Házmburk a vulkanickými kopci Českého středohoří. více informací...

Zřícenina hradu Házmburk

Zřícenina gotického hradu Házmburk vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. více informací...

Vodní hrad Budyně nad Ohří

Hrad Budyně nad Ohří se nachází ve stejnojmenném městě zhruba 10 km západně od Roudnice nad Labem nedaleko řeky Ohře. více informací...

Rozhledna Stradonka

Rozhledna Stradonka byla otevřena v roce 2009 Klubem žen Stradonice za podpory Městyse Peruc a stojí na pozůstatku valu Hradiště Stradonice více informací...

Zámek Vrbičany

Zámek se nachází v obci Vrbičany, nedaleko Lovosic. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. více informací...

Zámek Doksany

Klášter a zámek Doksany je ženský premonstrátský klášter v Doksanech v okrese Litoměřice, nejstarší této řehole v zemích Koruny české. Zámek Doksany není běžně otevřen pro veřejnost. více informací...

Možnosti koupání

Kam si v okolí Libochovic můžete zajet na koupačku? (řazeno podle vzdálenosti)
koupaliště Lovosice Žernosecké jezero koupaliště Na Písečném ostrově Litoměřice aquapark Louny aquapark Slaný koupaliště Kralupy nad Vltavou jezero Milada jezero Chmelař aquapark Most aquapark Kladno koupaliště Kladno - u Sletiště bazén Tuchlovice bazén Kladno Jezero Most koupaliště Kladno - Bažantnice jezero Barbora koupaliště Oprám koupaliště Džbán Rakovník - Tyršovo koupaliště koupaliště Rakovník Cihlářský rybník Benešov nad PLoučnicí - Termální koupaliště Aquapark Šutka

Lyžování v Libochovicích a okolí

Kde si můžete zalyžovat? (řazeno podle vzdálenosti)
Komáří vížka Telnice

Tipy z mistopisy.cz:

Libochovice - přejít zpět na:

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2021 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2022 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů :: REGISTRACE objektu
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.e-chalupy.cz